(Nabavka male vrijednosti) Nabavka konzumnih jaja JU Studentski centar Lukavica Istočno Sarajevo pet 25.09.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Usluga prokresa DV-a i sječe rastinja J.P. Elektroprivreda BiH d.d. -Elektrodistribucija Mostar pet 25.09.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka namirnica-ribe i smtznuto povrće za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo- Termoelektrana Kakanj pet 25.09.2020.