Izvor: Fena | Utorak, 27.03.2007.| 15:53
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Tehničke pripreme na izradi državnog razvojnog plana za BiH

Počele su tehničke pripreme za izradu državnog razvojnog plana za BiH, koji će utvrditi dugoročne prioritetne oblasti razvoja u našoj zemlji.

Na seminaru koji je organiziran 27.marta 2007. u Sarajevu pod nazivom "Identificiranje osnovnih načela za izradu Državnog razvojnog plana za BiH", relevatni domaći i međunarodni predstavnici razmatraju osnovna načela kreiranja ovog dokumenta.

Jedno od osnovnih pitanja o kojima se raspravlja jeste koji je najadekvatniji koncept ovog plana za BiH, a akcent je na ulozi administrativnih struktura u procesu njegove izrade. Državni razvojni plan za BiH je nastavak Srednjoročne razvojne strategije i predstavljat će sveobuhvatni dokument koji svaka zemlja u procesu evropskih integracija treba izraditi. Ovaj dokument treba odrediti strateške smjernice za sektore koji su vezani za korištenje pretpristupnih fondova Evropske unije, kao što su ruralni razvoj, infrastruktura, poduzetništvo, razvoj institucija i regionalna saradnja.

Kako je kazao direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić, ovaj plan treba da bude usklađen s prioritetima zemlje i nužni su dobro pripremljeni administrativni kapaciteti u proces njegove izrade i provedbe. Topčagić navodi kako BiH, koja polako prelazi u novu fazu ugovornih odnosa s EU, mora imati ovaj razvojni dokument koji će zamijeniti dosadašnju Srednjoročnu razvojnu strategiju.

Predstavnik Delegacije EC-a u BiH Andre Lys naglasio je kako je državni razvojni plan strateški dokument koji mora imati i BiH. On će predstavljati viziju kako zemlja treba izgledati u narednim godinama. To treba da bude, kako je kazao, pragmatičan dokument koji će se baviti svim sferama života, među kojima su obrazovanje, transport, uprava i druge oblasti.

U projekt priprema za izradu državnog razvojnog plana uključen je i ACIPS Centar za istraživanje politika koji je uradio studiju o tome kako najbolje iskoristiti fondove EU kada budu dostupni BiH. "Našli smo jednu snažnu pozitivnu korelaciju između državnog razvojnog plana i stepena iskorištenosti novca EU", ustvrdio je direktor ACIPS-ovog Centra Haris Abaspahić.

Glavni nosilac ovog posla je, prema odluci Vijeća ministara BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje, a uključeni su i Direkcija za evropske integracije, Ured Svjetske banke u BiH, Delegacija EC-a u BiH, te ACIPS Centar za istraživanje politika.

Seminari posvećeni pripremama za izradu plana bit će nastavljeni, a planirano je da do kraja godine bude definirano kako će izgledati koncept ovog dokumenta za BiH.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.