Izvor: Nezavisne novine | Nedjelja, 31.08.2014.| 22:55
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Nedeljko Kesić, direktor "Hidroelektrana na Vrbasu" - Izgradnja HE "Bočac 2" početkom 2015.

Nedeljko Kesić
Hidroelektrana "Bočac" je u maju ove godine zabilježila najviši mjesečni nivo proizvodnje u istoriji svog postojanja, rekao je Nedeljko Kesić, direktor "Hidroelektrana na Vrbasu" (HEV).

Kesić najavljuje da bi dugo očekivani početak izgradnje hidroelektrane "Bočac 2" trebalo da startuje s početkom naredne godine, te dodaje kako je ova kompanija, u skladu sa svojim ranijim planom, u prvoj polovini godine ostvarila dobit veću od 2 mil KM.

Kakva je, hidrološki posmatrano, ova godina i kako se to odražava na proizvodnju električne energije?

- Za proizvodnju električne energije nužna su dva uslova, i to pogonska spremnost elektrane i dotok vode u akumulaciju. Sve napore ulažemo da se ostvari puna pogonska spremnost elektrane. U takvoj situaciji, proizvodnja električne energije je direktno vezana za hidrološke prilike. U prvom kvartalu ove godine, hidrologija je bila nepovoljna, pa je do sredine aprila ostvareno samo 72% planirane proizvodnje za taj period. Plan proizvodnje se bazira na višegodišnjem hidrološkom prosjeku za određeni period godine. Nakon toga, kako je poznato, uslijedio je period velikih padavina, što je za posljedicu imalo povećanu proizvodnju električne energije, koja je, ukupno gledano, sada oko 16% veća nego što je plan proizvodnje od početka godine do danas. U svjetlu poplava, tokom diskusija, analiza podataka, tumačenja dijagrama i sl. potpuno neprimijećena prošla je jedna veoma važna činjenica: sve vrijeme velikih voda, tokom aprila i maja ove godine, elektromašinska i hidromehanička oprema u hidroeletkrani "Bočac" je radila besprijekorono. Između ostalog, i zbog toga, u maju 2014. godine, ostvarena je najveća mjesečna proizvodnja elekrične energije od izgradnje hidroelektrane. I dok su neupućeni tražili od hidroelektrane "Bočac" da učini u regulaciji vode nešto što je nemoguće, hidroelektrana "Bočac" je radila na način kako je i projektovana, to jest sa oba agregata.

Koliku je dobit u prvoj polovini godine ostvarila HE "Bočac"?

- U prvoj polovini godine ostvarena je dobit u iznosu od 2.038.984 KM, što je u skladu sa ostvarenjem plana proizvodnje za dati period.

Kada je počeo, koliko traje ovogodišnji remont u HE "Bočac" i da li se remontni radovi odvijaju po planu?

- U hidroelektrani "Bočac" su remontni radovi počeli 18. avgusta ove godine i, prema planu, trajaće do 3. oktobra. Remontni radovi odvijaju se prema planiranoj dinamici i trenutno nema većih problema koji bi uzrokovali kašnjenje u okončanju remonta. U toku su remontni radovi na agregatu broj 2, dok je mašina broj 1 u potpunosti raspoloživa i energetski iskorištava sav dotok u akumulaciju. Plan je da se radovi na elektromašinskoj i hidromehaničkoj opremi agregata 2 završe do 5. septembra, a da potom počnu radovi na opremi agregata 1.

U kakvom je stanju oprema HE "Bočac", njena pogonska spremnost i da li je ove godine bilo slučajeva gubitka proizvodnje usljed kvara na opremi?

- Opremu održavamo na način gdje se ulaže u reparaciju, zamjenu ili njegu opreme prije nego što dođe do pojave kvarova na njoj. Štete do kojih može doći usljed kvara na ovakvom objektu daleko prevazilaze troškove ulaganje u održavanje. Treba imati u vidu i troškove neisporučene električne energije, kao i opasnost po osoblje elektrane u slučaju kvara na elektroopremi visokog napona ili mašinskoj opremi velikog pritiska. Imajući to u vidu, za vrijeme remontnih radova se sve čini da bi tokom ostatka godine oprema što bolje funkcionisala. Ne samo tokom ove godine, nego u toku cjelokupnog dosadašnjeg rada elektrane, nismo imali slučaj gubitka proizvodnje elektične energije usljed kvara na elektro ili mašinskoj opremi. Nadam se da nećemo ni u budućnosti. I tu bi trebalo još i naglasiti da čak i u situaciji kada bi bio kvar na elektromašinskoj opremi, to bi samo značilo da se ne može energetski iskoristiti voda za proizvodnju električne energije. Protok nizvodno ničim ne bi bio ugrožen. Voda bi se, istina energetski neiskorišćena, ispuštala kroz evakuacione ogranke, mimo generatora.

Najavljivali ste da bi u drugoj polovini ove godine trebalo da počnu radovi na izgradnji HE "Bočac 2". Da li se u ovom trenutku može reći kada će se startovati s ovim poslom i kako protiču pripreme?

- U maju ove godine sa Vladom RS je potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje MHE "Bočac 2" i nakon toga su maksimalno intenzivirane aktivnosti u realizaciji ovog projekta. Dobili smo lokacijske uslove, nakon čega slijedi sprovođenje procedure procjene uticaja na životnu sredinu, predviđene Zakonom o zaštiti životne sredine. Zaključen je ugovor za isporuku i ugradnju elektromašinske i hidromehaničke opreme. U narednom periodu slijedi pribavljanje investiciono-tehničke dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole i izrada i raspisivanje tendera za građevinske radove. Prema termin planu realizacije, start izgradnje se očekuje početkom iduće godine.

Kolika će biti instalisana snaga HE "Bočac 2", do kada bi trebalo da bude okončana njena izgradnja i u kojoj mjeri ona mijenja energetsko-proizvodnu sliku RS?

- Instalisana snaga MHE "Bočac 2" iznosi 8,76 megavata, sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 41,603 gigavat-časova, a njena izgradnja bi trebalo da bude okončana do polovine 2017. godine. Iskoristivi hidroenergetski potencijal sliva na području RS iznosi 1.895 gigavat-časova. U do sada izgrađenom hidroenergetskom objektu - hidroelektrani "Bočac", instalisane snage 110 megavta, koristi se samo 307 gigavat časova ili 16,2 odsto potencijala. Realizacija projekta MHE "Bočac 2" predstavlja razvojni projekat koji ima pozitivne ekonomske efekte sa više aspekata.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.