Izvor: eKapija | Petak, 16.05.2014.| 11:39
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Vlada ZHK dodjeljuje koncesiju za eksploataciju građevnog kamena u Posušju

Ilustracija
Vlada Zapadnohercegovačkog kantona objavila je javni natječaj za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na istražnom prostoru Konjovac u općini Posušje, prenosi portal Biznis.ba.

Ukupna površina zatvorena koordinatama prelomnih točaka je 6,04 ha i nalazi se u mjestu Cerovi Doci.

Vrijeme trajanja koncesije je jedna godina, računajući od dana potpisivanja ugovora, a vrijeme trajanja koncesije na eksploataciju odrediće se nakon obavljenih istraživanja i utvrđenih rezervi arhitektonsko-građevnog kamena, te izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu zaliha, na rok od 29 godina.

Obaveze koncesionara su da sprovodi geološka istraživanja u skladu sa odredbama važećih propisa o geološkim istraživanjima mineralnih sirovina, da riješi imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed, da pribavi sve potrebne dozvole i odobrenja potrebna za istraživanje i eksplotaciju, te da obavlja eksploataciju u skladu sa odredbama važećih propisa o rudarstvu.

Biće ocjenjivane samo one ponude koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, a na temelju ukupnog broja bodova - maksimalni broj bodova.

Minimalni iznos za koncesionu nagradu je 2 KM/m3 eksploatirane stijenske mase. Jednokratna naknada na ime katastarskog prihoda zemljišta koje je obuhvaćeno istražnim prostorom je najmanje 200,00 KM/ha.

Godišnja naknada za koncesiju eksploatacijskog prostora je najmanje 100,00 KM/ha. Ponude moraju prispjeti na naznačenu adresu u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a javno otvaranje ponuda održaće se 16. juna 2014. godine.

Osim toga Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavila je i natječaj za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na istražnom prostoru Ljevakovice, također u općini Posušje.

Ukupna površina je 5,6 ha u mjestu Vučipolje. Javno otvaranje ponuda održaće se također 16. juna.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.