Izvor: eKapija | Četvrtak, 26.09.2013.| 12:38

Jajce dobilo 27. nacionalni spomenik

Jajce

Jajce se može pohvaliti sa 27 nacionalnih spomenika. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Istorijskim spomenikom proglašena je parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a.

Kako je saopšteno na sajtu općine Jajce, na 58. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donesene su odluke o proglašenju novih 14 dobara nacionalnim spomenikom među kojima još jedan u Jajcu, i to dvadeset sedmi po redu.

Lokomotiva, serije 1190, proizvedena je u fabrici "Krauss Linz" 1903. godine. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine radila je za potrebe fabrike "Elektrobosna" iz Jajca. Zabilježeno je da je u novembru 1943. godine prevozila vijećnike AVNOJ-a iz Slovenije i Hrvatske na zasjedanje u Jajcu. Lokomotiva je bila u funkciji i poslije Drugog svjetskog rata, da bi pedesetih godina prošlog stoljeća bila postavljena ispred zgrade Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a.

Nacionalnim spomenikom su proglašeni i Spomenik borcima NOR-a u Ilidži, Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu) u Banja Luci, arheološki lokalitet Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu u Doboju, Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu u Foči, RS, Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka u Han Pijesku, Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije i Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije u Gradačcu, zgrada Muftijinog konaka u Tešnju, Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, Hajduk kula na Kručevića Brdu u Čitluku, džamija sa haremom u Đakovićima u Čajniču, harem džamije Trnovi, Polje u Velikoj Kladuši, grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha ) u Sarajevu.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.