Izvor: Pristop BH | Ponedjeljak, 06.11.2006.| 10:56
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Završen seminar o zaštiti autorskog prava na računarskim programima

U petak je, 3. novembra 2006., hotelu Holiday Inn održan seminar za BiH tužioce na temu zaštite autorskog prava na računarskim programima. Pored tužioca, na seminaru su učestvovali i predstavnici policijskih i drugih odgovarajućih institucija nadležnih za kontrolu zakonitosti i otrkivanje krivičnih dijela u ovoj oblasti.

Organizatori seminara su Udruženje tužilaca/tužitelja BiH i Business Software Alliance (BSA), organizacija čiji članovi su najznačajniji svjetski proizvođači poslovnog softvera.

Tokom jednodnevne radionice učesnici seminara su obradili više specifičnih tema iz oblasti zaštite autorskog prava na računarskim programima, sa težištem na krivično-pravnu zaštitu, uključujući i metode otkrivanja korisnika nelegalnog softvera radi njihovog procesuiranja. Učesnicima seminara je predstavljen i načini djelovanja BSA u cilju promovisanja zaštite autorskih prava, kibernetičke sigurnosti i elektronske trgovine.

Gosp. Miroslav D. Marković, predsjednik Udruženja tužilaca/tužitelje BiH je na konferenciji za novinare izjavio sljedeće:

"Jedan od ključnih ciljeva Udruženja tužitelja BiH je zalaganje za dosljednu primjenu zakona i jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini. To se, svakako, odnosi i na oblast krivično-pravne zaštite autorskih prava proizvođača softvera. Jedan od načina ostvarivanja tih ciljeva je i edukacija tužilaca kao članova ovog udruženja.

S obzirom da krivična djela protiv autorskog prava, uključujući i povredu prava proizvođača softvera, imaju određene specifičnosti u odnosu na druge oblike kriminala, smatrali smo korisnim da organiziramo seminar na kome će biti obrađene stručne teme i razmijenjena iskustva u ovoj oblasti. Nezakonito korištenje softvera ima vrlo štetne posljedice. Prema istraživanjima koja su vršena proteklih godina, kada bi se stopa nezakonitog korištenja softvera smanjila samo za 10%, to bi rezultiralo povećanjem poreznih prihoda iz sektora informatičkih tehnologija za novih 14 miliona USD godišnje. Takođe su i visoki iznosi štete koje ovaj sektor trpi zbog smanjenog prihoda, što je posljedica nezakonitog korištenja softvera.

Stručno usavršavanje tužilaca, kao i drugih organa koji su nadležni za sprječavanje i otkrivanje softverskog piratstva, svakako predstavlja pozitivan korak koji će doprinijeti daljem suzbijanju ovog specifičnog oblika kriminala."

Savjetnik BSA za BiH, gosp. Džemil Sabrihafizović je na konferenciji za novinare izjavio slijedeće:

"Zaštita autorskih prava na softver ima veliki značaj ne samo za razvoj softverske industrije, nego i za ukupan ekonomski razvoj, kako u svijetu tako i u svakoj zemlji pojedinačno.

BSA kao organizacija koja okuplja najznačajnije svjetske proizvođače softvera, djelujući na suzbijanju softverskog piratstva, ostvaruje značajnu saradnju sa tužilaštvima, sudovima, policijom, inspekcijama i drugim institucijama i službama u čijoj nadležnosti je primjena zakona u ovoj oblasti. Upravo u okviru takve saradnje organiziran je i današnji seminar za tužioce, koji je bio vrlo uspješan i koristan. Planirano je da se uskoro organizira seminar i za sudije, kao i poseban trening za pripadnike službi u čijoj nadležnosti je otkrivanje korisnika nelegalnog softvera. Pored toga, nastavljena je intenzivna kampanja u svim medijima, putem koje BSA promoviše prednosti zakonitog korištenja softvera i ukazuje na rizike kojima se izlažu korisnici nelicenciranog softvera. Kratko rečeno, radi se na stvaranju ambijenta u kojem će zakonitost biti stimulisana, a nezakonitost sankcionisana. Zbog toga, BSA s razlogom očekuje da će i dalje imati uspješnu saradnju sa institucijama koje su nadležne da osiguraju zakonom predviđenu zaštitu autorskih prava na softver."

Osim domaćih stručnjaka na polju zaštite autorskog prava, ovaj seminar je okupio i nekoliko stručnjaka iz regije, dr. Mihu Trampuža, direktora Autorske agencije Republike Slovenije i Olenu Manuilenko koja je govorila o iskustvima u ostvarivanju zaštite autorskih prava na računarskim programima u Hrvatskoj.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.