Izvor: Oslobođenje | Srijeda, 27.02.2013.| 13:20
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Imenovani upravni odbori zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo

(Foto: b)

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici 26. februara donijela rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva.

Za predsjednika JU "Apoteke Sarajevo" je imenovan Edo Hasanbegović, a članovi su Izeta Kečo, Mehmed Bašagić, Mirsad Šabaredžović i Emir Zlatar.

Haso Sefo imanovan je za predsjednika UO "Doma zdravlja Kantona Sarajevo", a članovi su Selma Lučkin, Vedad Kulenović, Alija Drnda i Enes Šačić.

Za predsjednicu UO "Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo" imenovana je Amra Bešlagić, a članovi su Dževad Begić, Meliha Pozderac-Memija, Mirela Pleho i Fadil Hubijar.

Fatima Grabovica imanovana je za predsjednicu upravnog odbora JU "Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo", a članice su Naima Lokmić, Melina Latić-Dautović, Enra Mehmedika-Suljić i Jasmina Muratagić-Kučanović.

Predsjednici UO "Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo" je Elma Ibrahimpašić, a članovi su Saveta Zvizdić, Merima Pašić, Amira Srna i Safet Omerspahić.

Samir Suljagić imenovan je za predsjednika UO "Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo", a članovi su Nermina Iblizović, Enver Pašić, Salko Pašović i Sabina Backović.

Za prdsjednika upravnog opdbora "Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo" imenovan je Semin Bećirbegović, a članovi su Džana Šačić, Jakuf Subašić, Muvedeta Butmir i Dženan Selimbegović.

Zadinka Pašić imanovana je za predsjednicu UO "Zavoda za sportsku medicinu Kantona Sarajevo", a članovi su Sabina Sadović, Fatima Kožljak, Nedim Ahmetović i Aida Behram.

Lejla Agić imanovana je za predsjednicu upravnog odboa "Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo", a članovi UO su Đana Lončarica, Aziz Šukalo, Elvira Džambasović i Emina Kasumagić-Halilović.

Almira Lujinović je predsjednica UO "Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu", a članovi su Almina Jusić, Safet Bibić, Sedija Bajrović i Elmina Bandić.

Za predsjednika upravnog odbora JU "Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo" imenovan je Esad Taljanović, a članice su Amra Puhalović, Merima Šehić, Atifa Hamzić i Ismail Sarić.

Firme:
Vlada KS Sarajevo
JU Apoteke Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo - J.U. Z.Z.Z.Ž.M.K.S. Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo KS Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Zavod za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo
Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Tagovi:
Edo Hasanbegović
Izeta Kečo
Mehmed Bašagić
Mirsad Šabaredžović
Emir Zlatar
Haso Sefo
Selma Lučkin
Vedad Kulenović
Alija Drnda
Enes Šačić
Amra Bešlagić
Dževad Begić
Meliha Pozderac Memija
Mirela Pleho
Fadil Hubijar
Fatima Grabovica
Naima Lokmić
Melina Latić Dautović
Enra Mehmedik Suljić
Jasmina Muratagić Kučanović
Elma Ibrahimpašić
Saveta Zvizdić
Merima Pašić
Amira Srna
Safet Omerspahić
Samir Suljagić
Nermina Iblizović
Enver Pašić
Salko Pašović
Sabina Backović
Semin Bećirbegović
Džana Šačić
Jakuf Subašić
Muvedeta Butmir
Dženan Selimbegović
Zadinka Pašić
Sabina Sadović
Fatima Kožljak
Nedim Ahmetović
Aida Behram
Lejla Agić
Đana Lončarica
Aziz Šukalo
Elvira Džambasović
Emina Kasumagić Halilović
Almira Lujinović
Almina Jusić
Safet Bibić
Sedija Bajrović
Elmina Bandić
Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP a Kantona Sarajevo
Esad Taljanović
Amra Puhalović
Merima Šehić
Atifa Hamzić
Ismail Sarić
Podijelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.