Izvor: eKapija | Četvrtak, 15.11.2012.| 08:30
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Održana TAIEX konferencija: Usvojeni zaključci povodom smanjenja broja parničnih predmeta

(Foto: b)

Regionalna konferencija o temi "Razmjena iskustava o smanjenju broja neriješenih predmeta" koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku (savjetodavnu) podršku i razmjenu informacija (TAIEX) održana je u Sarajevu.

Cilj konferencije bio je razgovarati o neriješenim sudskim predmetima i razmjeniti pozitivna iskustva rješavanja ovih predmeta između svih zainteresovanih strana što je i jedna od preporuka sa drugog sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji je održan 10. i 11. novembra 2011. godine.

"Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovini, kao državna institucija nadležna za osiguranje nezavisnosti pravosuđa, konstantno ulaže napore u cilju poboljšanja efikasnosti u postupku rješavanja predmeta, kao i napore u poboljšanju kvalitete rada sudova u Bosni i Hercegovini", istakao je u uvodnom izlaganju predsjednik VSTV BiH Milorad Novković.

To, kako je dodao, čini kroz implemetaciju preporuka i standarda Evropske unije, iz Strukturiranog dijaloga, s jedne strane, i Evropske komisije za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope (CEPEJ), s druge strane, kao i provođenjem projekta "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji finansiraju Evropska unija, Norveška i Švedska, a čiji je glavni cilj usmjeren na smanjenje broja neriješenih predmeta u sudovima u Bosni i Hercegovini".

"Izazovi sa kojima se suočavamo u vezi sa neriješenim predmetima nisu beznačajni i to se treba riješti zbog članstva u EU iz prespektive reforme pravosuđa, kao i u pogledu ljudskih prava kako bi se osiguralo da građani ove regije imaju pravo na pravično suđenje u razumnom vremenskom roku", izjavila je Una Kelly, viši programski voditelj u sektoru za pravosuđe Delegacije Evropske unije u BiH.

Prigodnim pozdravnim govorima skupu su se obratili predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Amir Jaganjac i predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Želimir Barić, koji su istakli važnost razgovora i razmjene iskustava kada je u pitanju ova značajna tema za bh. pravosuđe.

Tokom radnog dijela konferencije učesnici su imali priliku čuti više o iskustvima i rezultatima rada na smanjenju broja zaostalih predmeta u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona te državama članicama Evropske unije.

Izlagači su bili Mladen Jurišić, predsjednik Kantonalnog suda u Mostaru, Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, Veronika Bayer, sudija, predstavnica Federalnog ministarstva pravde Austrije, Vojkan Simić, pomoćnik ministra pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, Nikola Vojnović, predstavnik USAID-ovog Programa podjele vlasti u Srbiji, Slavica Zherajikj, savjetnica za sudove i Artan Rahovica, državni savjetnik u Ministarstvu pravde Republike Makedonije, Ivana Hrdlickova, sudija, predstavncia Ministarstva pravde Češke Republike, Nataša Radonjić i Tatjana Radović, savjetnice u Ministarstvu pravde i ljudskih prava Crne Gore te Vanja Bilić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

Po završetku konferencije, usvojeni su zaključci povodom smanjenja broja parničnih predmeta: potrebno je poduzeti aktivnosti usmjerene ka univerzalnoj unifikaciji osnovnih principa zakona o parničnom postupku. Zatim, predlaže se uvođenje obaveznog postupka medijacije kao faze postupka u određenoj vrsti parničnih predmeta.

Također je potrebno precizirati i urediti odgovornost svih sudionika u postupku u pogledu trajanja postupka. Izmjenom sistema sudskih taksi stimulirati rješavanje sporova mirnim putem, a destimulirati dugotrajne parnične postupke.

Podržati, kako je zaključeno, izmjene zakona o parničnom postupku u pogledu osiguravanja mogućnosti traženja pravnog mišljenja od vrhovnog suda, kada su u pitanju predmeti istog ili sličnog pravnog i činjeničnog pravnog osnova.

Također, usvojeni su i zaključci povodom smanjenja broja izvršnih predmeta: donijeti izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku u pogledu izmještanja izvršnog postupka iz sudova. Zatim, ostavinske i nesporne predmete fizičke diobe izmjestiti iz sudova, te na osnovu detaljne analize i pozitivnih iskustava zemalja u regionu, utvrditi odgovarajuće modele implementacije prethodna dva zaključka.

Zaključci povodom smanjenja broja tzv. komunalnih predmeta su: donijeti zakon o komunalnim uslugama kako bi se smanjio priliv komunalnih predmeta u sudove. Zakonom je potrebno regulisati odgovornost službenika koji vrše naplatu potraživanja, formiranje specijalnih mirovnih vijeća sa funkcijom prioritetnog pokušaja rješavanja predmeta van suda i sl. Zatim, pružaoci komunalnih usluga moraju uzeti aktivnu ulogu u postupku naplate potraživanja. Potrebno je uspostaviti detaljnu evidenciju dužnika od pružaoca komunalnih usluga.

Krovnim zakonom urediti pitanje zastare ili inicirati izmjenu Zakona o obligacijama u pogledu postojećih rokova zastare, zaključeno je.

Doneseni su i zaključci povodom smanjenja broja krivičnih predmeta: unaprijediti postojeći sistem sudskog vještačenja kroz izjednačavanje postojeće prakse u entitetima BiH. Zatim, kontinuirano analizirati potrebne kadrovske i materijalne resurse sa ciljem ažurnog rješavanja krivičnih predmeta, unaprjeđivati saradnju sa relevantnim institucijama – tužilaštvo, policija, centri za socijalni rad, bolnice.

Zaključeno je također, da je potrebno podržati inicijativu Republike Srbije, upućenu Delegaciji EU u Srbiji, za uspostavljanjem web portala koji bi služio za razmjenu informacija o regionalnim iskustvima smanjenja broja neriješenih predmeta.

S ciljem kontinuiranog smanjivanja broja predmeta u sudovima, zaključeno je da je neophodno nastaviti sa postojećom praksom izrade, ispunjavanja i praćenja ispunjavanja planova za rješavanje starih predmeta u sudovima, saopćeno je iz VSTV BiH.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.