Izvor: eKapija | Srijeda, 26.09.2012.| 08:15

EPHZHB počela projekat revitalizacije HE Rama vrijedan 39 miliona EUR

U okviru projekta revitalizacije HE Rama početkom rujna započeli su radovi na rekonstrukciji agregata 1 te zamjeni blok transformatora 1.

Planirana je zamjena: statora generatora, zamjena uzbudnoga sklopa generatora, zamjena nosećeg ležaja agregata te zamjena pratećih sklopova generatora.

Na rotoru će se izvršiti demontaža i preizoliranje polova rotora, zamjena ventilatorskih sklopova, te zamjena ili dorada još nekih dijelova. Na turbini se mijenja: turbinski ležaj, servomotori sprovodnog aparata, brtveni sklop sa sustavom hlađenja uz još neke sitnije dijelove. Ostali se dijelovi turbine demontiraju, a nakon kontrole i obrade u hidroelektrani ili tvornici, ponovno ugrađuju. Planirana je ugradnja i novoga zajedničkog on-line monitoring agregata i blok transformatora. Stari blok transformator bit će zamijenjen novim i izvršit će se izrada nove uljne jame.

Uz nazočnost izvršnoga direktora za Proizvodnju električne energije Roberta Križana, izvršen je najsloženiji dio posla pri velikim remontima, vađenje rotora generatora teškog 220 tona. Vađenje (spuštanje) izvršeno je uz najveće moguće mjere pripreme, te dobru koordinaciju svih sudionika koristeći specijalne naprave.

Voditelja projekta za poslove rekonstrukcije HE Rama Ivana Brizar potvrdio je da svi poslovi na rekonstrukciji agregata 1 i zamjeni blok transformatora 1 u HE Rama idu prema predviđenom planu. Radovi na agregatu br.1. trebaju biti završeni u drugom kvartalu sljedeće godine (travanj/lipanj 2013.) kada se očekuje puštanje agregata br.1. u probni pogon, nakon čega će početi rekonstrukcija agregata br.2.

Ukupna investicija revitalizacije HE Rama iznosi 39 miliona eura od čega se najveći dio odnosi na kredit i grant sredstava KfW-a, a ostalo na vlastita sredstva EPHZHB i sredstva iz proračuna FBiH.

Sukladno ugovorima radove na agregatu 1 izvodi konzorcij Končar-KET Zagreb & Litostroj Power Ltd Ljubljana sa svojim podizvođačima: "SPIN" d.o.o. Posušje i "Brinell" d.o.o. Sinj, dok radove na zamjeni blok transformatora izvodi tvrtka Končar energetski transformatori d.o.o. Zagreb, sa svojim podizvođačima: "HELB" d.o.o. Dugo Selo i "Nevistić Commerce" d.o.o. Tomislavgrad.

JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar s ciljem održavanja visoke pogonske spremnosti i kvalitetne opskrbe svojih kupaca kontinuirano ulaže u održavanje svih svojih postojećih proizvodnih objekata kao i u razvoj i izgradnju novih elektrana.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.