Izvor: eKapija | Srijeda, 29.08.2012.| 09:37
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Kreće izgradnja sportske dvorane u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje

(Foto: b)

Ugovor o izvođenju armirano-betonskih i zidarskih radova na izgradnji sportske dvorane (faza III), općine Gornji Vakuf-Uskoplje (LOT 1) zaključen je prije nekoliko dana između općine Gornji Vakuf-Uskoplje koju je zastupao Općinski načelnik Sead Čaušević kao naručilac radova sa jedne strane i "UNIVERZAL" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje koga je zastupao direktor Edib Hadžiabdić, kao izvođač radova sa druge strane.

Vrsta i obim radova na izgradnji sportske dvorane (faza III), općina Gornji Vakuf-Uskoplje, određeni su projektnom dokumentacijom, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Ukupna cijena navedenih radova iznosi 332.124,89 KM (sa PDV-om).

Rok za izvršenje radova je 90 kalendarskih dana, u skladu sa rokom iz Ponude i po usvojenom dinamičkom planu realizacije Ugovora. Rok za početak radova računa se od datuma uvođenja izvođača u posao, ali ne kasnije od 22. 09. 2012. godine.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.