Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 05.03.2012.| 15:38
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Općina Kakanj započinje realizaciju projekta "Akademija za građane"

(Foto: b)

Sa željom da napreduje u domeni poboljšanja kvalitete usluga, Općina Kakanj, u saradnji sa OSCE-om, započinje realizaciju još jednog projekta – Akademije za građane. Akademija za građane je edukativni projekt, koji provode lokalne vlasti, sa ciljem da se poveća uloga građana i potakne njihovo sudjelovanje u općinskim aktivnostima. Cilj projekta je da se stvori grupa dobro informiranih građana, koji imaju znanja i vještine da promatraju i da se uključuju u rad općinskih tijela vlasti, i koji mogu djelovati kao kontaktne osobe u lokalnoj zajednici.

Projekt Akademija za građane ima za cilj izgraditi sistem stalnog prijenosa znanja s lokalnih vlasti na građane, o tome kako općine i gradovi funkcioniraju, te na taj način poboljšati znanje i zainteresiranost građana u pogledu procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.

U okviru Akedemije bit će organizirana predavanja o temama:

  • Lokalna samouprava, lokalni izbori i izbori u mjesnim zajednicama;
  • Izrada planova i planiranje budžeta za njihovu provedbu;
  • Urbani razvoj i zaštita okoliša;
  • Javna sigurnost i servisi za pružanje usluga u kriznim situacijama;
  • Usluge koje pružaju općine, javna poduzeća i institucije;
  • Partnerstvo s gradom/općinom i sudjelovanje u sektoru civilnog društva;
  • Komunikacija i sudjelovanje u donošenju odluka.

Akademija za građane omogućava sudionicima da uče o radu svoje lokalne administracije, da razviju svoju društvenu mrežu i da aktivno učestvuju u donošenju odluka po pitanjima u čijem bi rješavanju njihove zajednice mogle imati koristi.

Gradovi i općine uče kako koristiti inovativne pristupe u rješavanju trajnog problema nedostatne zainteresiranosti građana i niskog nivoa zainteresiranosti za aktivnosti u lokalnim demokratskim procesima. Zatim, mogu promicati svoje sposobnosti, kroz nove tipove angažmana svojih uposlenika. Konačno, sudjelovanje u ovom projektu može pomoći gradovima/općinama, kao samoupravnim jedinicama, koje su lideri u inovacijama i učenju, u poboljšanju njihove opće slike.

Uskoro će biti objavljen javni poziv građanima za učešće u Akademiji.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.