Izvor: eKapija | Četvrtak, 25.05.2006.| 08:54
Izdvojite članak Odštampajte vijest

DataLab BH d.o.o. objavio rezultate istraživanja zadovoljstva korisnika poslovno-informacionog sistema PANTHEONTM za prvi kvartal 2006. godine

U cilju utvrđivanja stepena zadovoljstva, prisutnog među korisnicima DataLab PANTHEON™ programske opreme, sprovedeno je od 21. do 23. marta 2006. godine telefonsko anketiranje uz pomoć 35 pitanja. Od 207 preduzeća, koji su kupili DataLab poslovnu programsku opremu do momenta ispitivanja, uspješno je kontaktirano i dobiveni odgovori 114 preduzeća, koja čine 55% od ukupnog broja korisnika. S obzirom na visok procenat, možemo tvrditi da se radi o reprezentativnom uzorku. Najbitniji i najinteresantniji podaci su prezentirani u nastavku.

Na pitanje br. 6: "Kako bi ocijenili zadovoljstvo sa programskom opremom PANTHEON, pri čemu je 1 najslabija, 5 najbolja ocjena", odgovor je dalo 86 preduzeća sa prosječnom ocjenom 4,02. Kako bi dobili sveukupnu sliku, potrebno je uporediti dobivene rezultate i sa odgovorom na pitanje br. 12 "Ocijenite cijenu programske opreme na ljestivici od 1 do 5, pri čemu je 1 veoma skupa, a 5 veoma povoljna" (Slika 2), što je i učinjeno.

Slika 1: Ocjena zadovoljstva PANTHEON-om

-

Slika 2: Ocjena cijene PANTHEON-a

-

Slika 3: Zadovoljstvo naspram cijene PANTHEON-a

-

Iz rezultata se vidi da je nešto veći broj ispitanika zadovoljniji PANTHEON-om, nego cijenom (Slika 3). Ipak, vidi se da 15% korisnika doživljava PANTHEON kao najbolji kao i što smatra da ima veoma povoljnu cijenu, dok je čak 47% ispitanika veoma i izuzetno zadovoljno PANTHEON-om i njegovu cijenu smatra primjerenom do povoljnom.

U nastavku su upoređeni rezultati zadovoljstva PANTHEON-om odvojeno po SIS partnerima (preduzeća koja brinu o savjetovanju, implementaciji i drugim aktivnostima, potrebnim za uvođenje programske opreme), gdje se može zapaziti da su korisnici firme BTS d.o.o Sarajevo najzadovoljniji PANTHEON-om. Od 18 korisnika, koji su odgovorili na pitanje, 11 tj. 60% smatra PANTHEON najboljim.

Slika 4: Zadovoljstvo PANTHEON-om po SIS partnerima

-

Kao sljedeće upoređeni su odgovori na pitanje br. 13 "Kako ste zadovoljni sa podrškom koju Vam je pružio DataLab partner, pri čemu je 1 najlošija, a 5 najbolja ocjena" (Slika 5) i pitanje br. 14 "Ocijenite cijenu podrške na ljestvici od 1-5, pri čemu je 1 veoma precijenjeno, a 5 veoma podcijenjeno" (Slika 6). Kada je u pitanju zadovoljstvo podrškom partnera prosječna ocjena iznosi 4,0. Posmatra li se zadovoljstvo cijenom podrške, uočljivo je da od 86 ispitanika 47, odnosno 55% smatra cijenu primjerenom, dakle ukoliko se posmatraju obje slike zajedno, uočava se, da su korisnici najčešće podršku smatrali najboljom, dok cijenu iste primjerenom. Čak 7% korisnika je veoma zadovoljno podrškom i smatra cijenu podcijenjenom, što izaziva potrebu da se rezultati analiziraju odvojeno po partnerima.

Slika 5: Zadovoljstvo podrškom SIS partnera

-

Slika 6: Adekvatnost cijene podrške

-

Na slici 7 vidi se da kod korisnika svih partnera dominira mišljenje da je cijena podrške primjerena, izuzev kod korisnika SIS partnera Mobis d.o.o Mostar, gdje 50% korisnika smatra cijenu čak podcijenjenom. Interesantni rezultati se mogu zapaziti i kod firme Help Desk Savjetovanje d.o.o. Sarajevo, gdje od 19 korisnika, koji su dali odgovor, 16% smatra cijenu veoma podcijenjenom.

Slika 7: Adekvatnost cijene po SIS partnerima

-

Posmatrajući dalje sliku 8, primjetno je da je 86% korisnika zadovoljno podrškom ili je smatra najboljom. Kod partnera sa manjim brojem korisnika, uočljivo je da se zadovoljstvo korisnika kreće između ocjena 4 i 5. Kod kompanija sa većim brojem korisnika, rezultati izgledaju nešto drugačije, dok firma BTS d.o.o. ima prosječno zadovoljne korisnike, preduzeće Help Desk Savjetovanje d.o.o. odstupa od prosjeka sa nešto većim brojem nezadovoljnih i velikim brojem izuzetno zadovoljnih korisnika.

Slika 8: Zadovoljstvo podrškom po SIS partnerima

-

Također je veoma bitno utvrditi stepen zadovoljstva, kada su upitanju poboljšanja u PANTHEON-u kao i uklanjanje grešaka u istom, stoga je potrebno posmatrati na slici 9 odgovore na pitanje br.10 „Kako ocjenjujete poboljšanja u programu od 1 do 5”, te na slici 10 rezultate pitanja br. 11 „Kako ocjenjujete popravljanje grešaka od 1 do 5“.

Slika 9: Poboljšanja u PANTHEON-u

-

Slika 10: Otklanjanje grešaka u PANTHEON-u

-

Dakle, većina korisnika odnosno 49% preuzima po potrebi svako unapređenje, dok 33% nije moglo dati svoju ocjenu po ovom pitanju. Kada je u pitanju otklanjanje grešaka 59% dalo je vrlo dobru i odličnu ocjenu.

Na kraju je neophodno napomenuti, da analiza ima određena ograničenja, jer nije mogao u potpunosti biti uzet u obzir broj korisnika koji svaki partner ima, te bi se vjerovatno susreli sa određenim odstupanjima. Također kod analize nije mogla biti uzeta u obzir dužina vremena korištenja programa.

Kao zaključak može se ponuditi odgovore na pitanje br. 22 "Da li bi prijatelju preporučili PANTHEON™". Odgovor "da" odabralo je 93%, a "ne" samo 7% ispitanika.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.