Izvor: eKapija | Petak, 14.10.2011.| 09:47
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Građevinari u akciji: Vlastima dostavili konkretne prijedloge za sanaciju šteta od 110 miliona eura

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je nadležnim institucijama uputila inicijativu građevinske operative za pružanje pomoći u sanaciji stanja u kompanijama izazvanih prekidom radova u Libiji. Inicijativa sa konkretnim prijedlozima mjera za sanaciju postojećeg stanja u kompanijama i informacija o direktnim štetama u iznosu od oko 110 miliona eura, upućena je na adrese Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko Distrikta BiH.

Odbor Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskog materijala Vanjskotrgovinske komore BiH je na proširenoj sjednici održanoj 30. septembra 2011. godine donio zaključak da su dopisi sa molbom za pružane pomoći bh. kompanijama upućeni u martu mjesecu ove godine, nakon sastanka za Libiju, ostali bez odjeka među nadležnim na svim nivoima vlasti u BiH.

Shodno raspravi i zaključcima sa ove sjednice, Odbora Asocijacije je konstatovano da će, s obzirom na trenutna dešavanja i saznanja kompanija o devastaciji i otuđenju zaostale opreme i materijala u Libiji, ranije procijenjena direktna šteta od oko 110 miliona eura biti zasigurno veća i da treba inovirati sagledavanje šteta.

Na sastanku Odbora Asocijacije je zaljučeno da su problemi kompanija donedavno angažovanih u Libiji preveliki da bi ih kompanije same prevazišle. Problemi izazvani prekidom radova u Libiji i nemogućnost upošljavanja oslobobođenih kapaciteta u zemlji, iscrpili su kompanije do mjere da je sa finansijskog aspekta upitan njihov dalji rad. Zato je, smatra Odbor Asocijacije, neophodno u prvoj fazi obezbjediti njihovu sanaciju, a u drugoj fazi, povećanim angažmanom u zemlji, obezbijediti njihovu stabilizaciju i jačanje.

U inicijativi građevinske operative za pružanje pomoći u sanaciji stanja u kompanijama izazvanih prekidom radova u Libiji, koju je VTK BiH uputila nadležnim institucijama, za sanaciju postojećeg stanja u ovim kompanijama zatražena je neophodna hitna pomoć nadležnih državnih i entitetskih organa kroz sljedeće:

1. Apeluje se na nadležne državne, entitetske i druge organe u BiH da putem razvojnih banaka sagledaju mogućnost pružanja finansijske pomoći kompanijama i njihovim kooperantima angažovanim u Libiji za isplatu ličnih dohodaka radnika vraćenih iz Libije, tekuću likvidnost kompanija, te obaveze iz potraživanja tih kompanija prema podizvođačima, kooperantima i dobavljačima.

2. Da nadležni organi na svim nivoima ubrzaju aktivnosti na realizaciji investicija, a prije svega u saobraćajnoj infrastrukturi i energetici, kako bi se povećanim radom finansijski ojačale već iscrpljene građevinske kompanije iz Libije, i time stvorili uslovi za njihov angažman kako na domaćem tržištu tako i na druga inostrana tržišta.


3. Da Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i Ministarstvo vanjskih poslova BiH svojim aktivnostima i u UN i EU iniciraju, razrješenje problema naplate potraživanja bosanskohercegovačkih kompanija angažovanih u Libiji i njihov povratak na isto tržište.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.