Izvor: eKapija | Petak, 07.10.2011.| 07:27
Izdvojite članak Odštampajte vijest

ZEPS: Promovisan Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

Federalno ministarsvo okoliša i turizma u sklopu Generalnog sajma ZEPS 2011 i Osmog međunarodnog sajma metala ZEPS Intermetal, održalo promociju "novog" Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu i Uredbe o naknadama za zagađivače zraka.

Na ovoj prezentaciji nazočili su brojni gospodarski subjekti ambalažeri, reciklažeri, sakupljači otpada, komunalna preduzeća, nevladine udruge te mnogi istaknuti stručnjaci i profesori. Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom propisuje pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i pravila postupanja i druge uvijete prikupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja je stavljena u promet, te na sav ambalažni otpad koji je nastao na teritoriji Federacije BiH bez obzira na njegovo porijeklo, upotrebu i korišteni ambalažni materijal. Pravilnik se temelji na integriranom modelu, odnosno modelu prema kojem su privredni subjekti odgovorni za ispunjenje ciljeva prikupljanja ambalažnog otpada i organiziraju sustav prikupljanja ambalažnog otpada preko operatera sustava (organizacije), koju sami uspostavljaju. Operater sustava (organizacija) plaća lokalnoj zajednici - komunalnim preduzećima troškove prikupljanja, sortiranja i transporta prikupljenog ambalažnog otpada, proporcionalno prikupljenoj količini.

Lokalna zajednica je na taj način stimulirana da kontinuirano povećava prikupljanje selektiranog otpada. S druge strane gospodarstvo udruženo preko operatera sustava razvija lokalnu zajednicu kroz pokrivanje ovih troškova, a lokalnoj zajednici je omogućeno da na ovaj način razvija svoju komunalnu infrastrukturu. Krajnji korisnici ambalaže, tj oni koji generiraju ambalažni otpad su uključeni u programe edukacije i kampanje koje permanentno promoviraju primarnu selekciju otpada i uspostavljaju novi način postupanja otpada i novu kulturu življenja. Ovim je potpuno zadovoljen princip tzv. podijeljene odgovornosti.

Istaknut je veliki značaj na donošenju "novog" Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu koji predstavlja važan zakonski okvir koji će urediti održivi sustav selektivnog razdvajanja različitih vrsta otpada kao što su: plastika, papir, staklo, metal, itd. Pravilnikom će se unaprijediti sektor reciklaže, obnavljati resursi, pojačati komunalna infrastruktura, otvoriti nova radna mjesta i stvoriti bolji ambijet življenja za cijelu društvenu zajednicu kao i svakog pojedinca.

Ovaj Pravilnik predstavlja početak na izgradnji sustava selektivnog prikupljanja otpada, koji se u nastavku planiraju razviti i za: otpadni elektronski i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatore, otpadne gume, otpadna ulja...

Uredba kojom se propisuju naknade zagađivačima zraka prema vrsti, količini i porijeklu emisije zagađujućih materija, definiraju obveznici plaćanja naknada, te se daju kriteriji za obračun naknade i korektivni podsticajni koeficijenti. Precizno se definiraju i obveznici plaćanja, a to su pravna lica koja uzrokuju zagađivanje zraka, i to zagađivači koji imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije štetnih plinova i/ili čvrstih čestica (prašine) iz pogona i postrojenja, a u nadležnosti su Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izdavanja okolišne dozvole, kao i drugi zagađivači zraka iz županijke nadležnosti ukoliko imaju godišnje emisije veće od jedne tone štetnih emisija.

U veoma pozitivnoj i konstruktivnoj diskusiji učešće se uzeli brojni privredni subjekti i istaknuti akademski građani.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.