Izvor: eKapija | Petak, 19.08.2011.| 13:31
Izdvojite članak Odštampajte vijest

ELKOMONT d.o.o. Sarajevo - Referentna lista iz oblasti mjerenja ložišta, servisiranja i izvođenja gasnih instalacija

ELKOMONT d.o.o. je društvo ograničene odgovornosti sa sjedištem u Sarajevu. Glavna djelatnost preduzeća je servisiranje gasnih i uljnih gorionika. Pored osnovne djelatnosti, Elkomont d.o.o. je preduzeće registrovano, i ovlašteno od strane nadležnih institucija za:

 • servisiranje gorionika
 • izvođenje gasnih instalacija
 • mjerenje sagorjevanja ložišta
 • mjerenje granične emisije ložišta

Istorijat društva

Istorijat firme počinje 1979.god. kada je kao servisna zanatska radnja "PLAMEN" počela da se bavi ugradnjom i servisiranjem gasnih i uljnih gorionika.

Kao privredni subjekt "ELKOMONT" P.P. preduzeće je registrovano 15.01.1991.god. Uprkos ratnim dejstvima, preduzeće i dalje nastavlja sa radom, održavajući "KLAS", "Fabriku duhana" i brojne, vojne objekte Armije BiH, koji su se nalazili u Sarajevu.

Pod sadašnjim nazivom "ELKOMONT" d.o.o. djeluje nakon usklađivanja statusa društva sa Zakonom o privrednim društvima od 16.05.2000.god.

Referentna lista – Korisnici usluga firme Elkomont d.o.o. Sarajevo

 • Vojska Federacije BiH (kotlovska postrojenja širom Federacije BiH)
 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Sarajevo
 • Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Sarajevo
 • Ministarstvo za izbjeglice BiH - Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije BiH - Sarajevo
 • Vlada Federacije BiH i zajedničke institucije BiH
 • Predsjedništvo BiH - Sarajevo
 • "SIPA" - Sarajevo
 • "DGS" Državna granična služba – Sarajevo
 • "UIO" Uprava za indirektno oporezivanje - Sarajevo
 • Opština Centar – Sarajevo
 • Opština Novo Sarajevo - Sarajevo
 • RTV dom – Sarajevo
 • "GRAS" – Gradsko saobraćajno preduzeće – Sarajevo
 • Željeznice BiH - Sarajevo
 • J.U. BH POŠTA - Sarajevo
 • Austrijska ambasada
 • Egipatska ambasada
 • Malezijska ambasada
 • Slovenačka ambasada
 • Talijanska ambasada
 • Portugalska ambasada
 • Grčka ambasada
 • Egipatska ambasada
 • Rezidencija ambasadora Kanade – Sarajevo
 • Rezidencija ambasadora Njemačke - Sarajevo
 • Rezidencija ambasadora Rusije – Sarajevo
 • Rezidencija ambasadora Republike Austrije – Sarajevo
 • Rezidenijca ambasadora Republike Slovenije - Sarajevo
 • Rezidencija ambasadora Komisije Evropske Unije – Sarajevo
 • EUFOR Rajlovac
 • EUFOR Talijanski bataljon
 • Džamija "ISTIQAL"
 • Muzička akademija - Sarajevo
 • Filozofski fakultet - Sarajevo
 • Prirodno-matematički fakultet - Sarajevo
 • Ekonomski fakultet - Sarajevo
 • Pedagoški fakultet - Sarajevo
 • Poslovna škola - Sarajevo
 • Bošnjačka gimnazija - Sarajevo
 • Medicinska škola - Sarajevo
 • Učiteljska škola - Sarajevo
 • Drvnotehnička škola - Sarajevo
 • Studentski dom Bjelave - Sarajevo
 • Studentski dom Neđarići - Sarajevo
 • Dječiji dom Bjelave – Sarajevo
 • J.U. Centar za slijepu i slabovidnu djecu – Sarajevo
 • J.U. Starački dom - Sarajevo
 • Bosna Sema obrazovne institucija - Sarajevo
 • Zavod za specijalno obrazovanje Mjedenica - Sarajevo
 • Osnovna Škola Šejh M. ef. Hadžijamaković - Sarajevo
 • Osnovna Škola Avdo Smailović - Sarajevo
 • Osnovna Škola Skender Kulenović
 • Osnovna Škola Hasan Kaimija
 • Osnovna Škola Behadin Selmanović
 • Osnovna Škola Vladislav Škarić
 • Hotel "Holiday Inn" - Sarajevo
 • Hotel "Ambasador" - Sarajevo
 • Hotel "Terme" - Sarajevo
 • "Hoteli Bosnia" - Sarajevo
 • Hotel "Grand" - Sarajevo
 • Hotel "Exclusive" - Sarajevo
 • Hotel "Imzit" - Sarajevo
 • Hotel "Palas" - Sarajevo
 • Hotel "SAN" - Jahorina
 • Hotel "LAVINA" - Jahorina
 • Hotel "BOARD" - Jahorina
 • Hotel "Park" - Vogošća
 • Restoran "Park Prinčeva" - Sarajevo
 • "Energoinvest"
 • Vodovod i kanalizacija - Sarajevo
 • Sarajevska Pivara
 • Fabrika duhana Sarajevo
 • Sarabon - tvornica čokolade i kandita
 • Milkos - mljekara Sarajevo
 • Bitumenka - Sarajevo
 • Hidrogradnja - Sarajevo
 • Hidrometal - Sarajevo
 • "OBI" - Sarajevo
 • "LUK" - Sarajevo
 • "ORBICO" - Sarajevo
 • "ORVAS" - Sarajevo
 • "Hipermarket Mojmilo" - Sarajevo
 • "DCI" Doncafe International - Sarajevo
 • "Bosanka" - Blažuj
 • "Polić" servis - Blažuj - Sarajevo
 • "KRKA" predstavništvo - Sarajevo
 • "KOLPA LINE" - Sarajevo
 • "PING" d.o.o. - Sarajevo
 • "TI" inženjering - Sarajevo
 • "UNA Lijek" - Sarajevo
 • "Remont pruga" - Sarajevo
 • "Petrol invest" - Sarajevo
 • "KELLY" Fabrika čipsa - Vozuća
 • "BEKTO International" - Goražde
 • "GORAŽDESTAN" - Goražde
 • "Dom Zdravlja" - Goražde
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova - Goražde
 • Centar za kulturu - Goražde
 • Osnovna Škola - Jablanica
 • "Prominvest" - Jablanica
 • Hidroelektrana - Jablanica
 • "KIM TEC" - Vitez
 • "IGM" - Visoko
 • "VISPAK“ - Visoko
 • "EPS Lastro" - Kreševo
 • "Bosna produkt" - Gradačac
 • "Delibašić Poliuretani" - Kakanj
 • "Plama Pur" - Kakanj
 • "TERRA PRODUKT" Mlin i Velepekara - Pale
 • "KIM TEC" - Vitez
 • "Zdravstvo“ - Brčko
 • MIMS Jafara - Tripoli (Libija)

Sa većinom navedenih korisnika firma Elkomont je zaključila ugovore o održavanju

Firme:
ELKOMONT d.o.o. Sarajevo
KLAS d.d. Sarajevo
Badeco Adria d.d. Sarajevo
Ministarstvo odbrane BiH
Federalno ministarstvo odbrane-obrane Sarajevo
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevo
MUP Kantona Sarajevo
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Vrhovni Sud FBiH
Vlada FBiH Sarajevo
Predsjedništvo BiH
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA Istočno Sarajevo
Granična policija BiH Sarajevo
Ministarstvo sigurnosti BiH Sarajevo
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka
Općina Centar Sarajevo
Općina Novo Sarajevo
KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo
J.P. Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
RTV F BiH d.o.o. Sarajevo
Austrijska Ambasada u BiH
Ambasada Malezije u BiH Sarajevo
Ambasada Arapske Republike Egipat u BiH Sarajevo
Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini
Ambasada Republike Portugal u Bosni i Hercegovini
Ambasada Republike Grčke u BiH
Ambasada Ruske Federacije u BiH Sarajevo
Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH Sarajevo
Ambasada Republike Slovenije u BiH
Ambasada Kanade u Bosni i Hercegovini
Delegacija Evropske unije u BiH Sarajevo- EU Delegation BiH Sarajevo
EUFOR Butmir Camp Sarajevo
Muzička Akademija u Sarajevu
Filozofski fakultet Sarajevo
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Ekonomski fakultet Sarajevo
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO
J.U. Prva bošnjačka gimnazija p.o. Sarajevo
J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo
JU Učiteljska škola i gimnazija Obala Sarajevo
JU Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo
JU Studentski centar Sarajevo
Dječiji dom Bjelave Sarajevo
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo
Dom za zaštitu starih lica Sarajevo
BOSNA SEMA Sarajevo
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Sarajevo
OŠ ŠEJH MUHAMED EFENDIJA HADŽIJAMAKOVIĆ SARAJEVO
JU Osnovna škola Avdo Smailović Sarajevo
O.Š. SKENDER KULENOVIĆ Sarajevo
JU OŠ Hasan Kaimija Sarajevo
JU Osnovna škola Behaudin Selmanović, Sarajevo
JU OŠ Vladislav Skarić Sarajevo
Holiday Sarajevo HTD Sarajevo
Hotel Omega AMBASADOR d.o.o. Sarajevo
HBRD HOTELI ILIDŽA d.d. Ilidža
BOSNIA - hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo
HOTEL GRAND d.o.o. Sarajevo
IMZIT-COMERC d.o.o. Sarajevo
Hotel Exclusive Sarajevo
HOTEL PALAS a.d. Banja Luka
SANTING d.o.o. Pale
Hotel Board Jahorina
Hotel Park Vogošća
PARK PRINČEVA d.o.o. Sarajevo
PARK PRINČEVA s.u.r. vl. Čengić Alen Sarajevo
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
Sarabon d.d. Sarajevo
MilkoS d.d. Sarajevo
Bitumenka d.d. Sarajevo
Hidrogradnja d.d. Sarajevo
HIDROMETAL d.d. Sarajevo
LUK d.o.o. Sarajevo
OBI Vrtni centar Sarajevo
Orbico d.o.o. Ilidža-Sarajevo
ORVAS d.o.o. Sarajevo
T.D. Marketi d.d. Sarajevo
Strauss B-H d.o.o. Sarajevo
POLIĆ SERVIS D.O.O. POSUŠJE
POLIĆ SERVIS D.O.O. POSUŠJE-PODRUŽNICA SARAJEVO
Bosanka d.o.o. Blažuj
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
KOLPA-LINE d.o.o. Sarajevo
Ping d.o.o. Sarajevo
UNA-LIJEK d.o.o. Sarajevo
REMONT PRUGA d.d. Sarajevo
TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
Petrolinvest d.d. Sarajevo
Kelly South East Europe d.o.o. Zavidovići
BEKTO-PRECISA d.o.o. Goražde
GORAŽDESTAN d.o.o. Goražde
JU Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde
Kantonalno ministarstvo za unutrašnje poslove BPK
JU Centar za kulturu Goražde
JU OŠ Suljo Čilić Jablanica
PROMINVEST d.o.o. Konjic
KIM TEC d.o.o. Vitez
IGM d.o.o. Visoko
Vispak d.d. Visoko
EPS LAŠTRO d.o.o. Kreševo
Bosnaprodukt d.o.o. Gradačac
DELIBAŠIĆ-POLIURETANI d.o.o. Kakanj
PLAMA-PUR BIH d.o.o. Kakanj
Vlada Brčko Distrikta BiH
Jafara Company Ltd
LAVINA d.o.o. Jahorina - Pale
TERRA PRODUCT CO d.o.o. Pale
Tagovi:
ELKOMONT d.o.o.
servisiranje gasnih gorionika
servisiranje uljnih gorionika
servisiranje gorionika
izvođenje gasnih instalacija
mjerenje sagorjevanja ložišta
mjerenje granične emisije ložišta
servisna zanatska radnja PLAMEN
ugradnja gasnih i uljnih gorionika
Zakon o privrednim društvima
Referentna lista
referenc lista
korisnici usluga
Podijelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.