Izvor: eKapija | Petak, 29.07.2011.| 09:55
Izdvojite članak Odštampajte vijest

FINconsult – sedam godina uspješnih edukacija u računovodstvenoj profesiji i poslovnog konsaltinga

(Foto: b)

Edukativno-konsultantska kuća "FINconsult" Tuzla za sedam godina postojanja postala je jedna od najrespektabilnijih edukativno-konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini. Osnovna djelatnost firme je pružanje usluga edukacija u računovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Sjediše firme je u Tuzli, sa podružnicom u Brčko distriktu BiH.

"U proteklih sedam godina razvijen je visok nivo kvaliteta usluga edukacija u računovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Time smo potvrdili ostvarivost naše vizije i ispravnost naše misije koja se temelji na potpunoj posvećenosti razvoju profesionalaca računovodstveno-finansijske i poslovne struke u BiH, izgrađujući kontinuirano prijateljski poslovan odnos sa našim klijentima", ističe direktor FINconsulta mr. sc. Ismet Kalić.

Zaposlenici FINconsulta su profesionalci sa odgovarajućom stručnom kompetencijom i iskustvom. Finconsult ima sedam zaposlenih osoba u stalnom radnom odnosu i više od četrdeset vanjskih saradnika i konsultanata, eminentnih univerzitetskih profesora i eksperata iz prakse, koji se angažuju ovisno o vrsti projekta. FINconsult je tehnički potpuno opremljen i raspolaže vlastitim poslovnim prostorom, odgovarajućom informatičkom i tehničkom opremom.

FINconsult je prva i do sada jedina edukativno-konsultantska kuća u Bosni i Hercegovini, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u računovodstvenoj profesiji, i to:

- edukacije kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH

  • certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
  • certificirani računovođa (CR)
  • ovlašteni revizor (OR)

- kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) certificiranih računovodstvenih tehničara, certificiranih računovođa i ovlaštenih revizora,

- edukacija za vođenje poslovnih knjiga na računaru.

FINconsult je u proteklih sedam godina postao prepoznatljiv po uspješnosti u pružanju usluga poslovnog konsaltinga: računovodstveni, finansijski, porezni i upravljački konsalting. Ekspertni tim Finconsult-a razvio je modularni sistem pružanja usluga kako poslovnom tako i javnom sektoru, te različitim organizacijama i institucijama.

(Foto: b)

Od početka 2007. godine od kada traju edukacije za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji (CRT, CR i OR) u Tuzli i Brčkom, kroz obrazovni proces FINconsult-a prošlo je i uspješno završilo više od 300 kandidata koji su stekli zvanje certificirani računovodstveni tehničari, certificirane računovođe i ovlašteni revizori. Jedinstven koncept obuke podrazumijeva spoj teoretskih i praktičnih znanja i vještina u cilju što bolje pripremljenosti kandidata za polaganje ispita predviđenih Jedinstvenim programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.

"Kao rezultat uspješnosti koncepta osposobljavanja kandidata za sticanje zvanja CRT, CR i OR, dosadašnja prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u prema zvaničnim podacima je oko 80 posto i u stalnom je porastu, za razliku od prosječne prolaznosti kandidata na ispitima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji na nivou BiH koja je oko 60 posto", navode u ovoj kući.

Finconsult realizuje obuku u okviru programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) certificiranih računovodstvenih tehničara, certificiranih računovođa i ovlaštenih revizora. Na godišnjem nivou realizuje se najmanje po pet seminara, kako bi se učesnicima seminara obezbjedio zakonom propisan broj sati odnosno bodova.

Ono što čini ovu vrstu edukacije posebnom u odnosu na druge jeste neposredan i otvoren pristup kompetentnih predavača prema učesnicima obuke, što doprinosi potpunoj interakciji i otvara mogućnost konkretnog rješavanja problemskih situacija u poslovanju preduzeća iz kojih dolaze učesnici seminara.

"Radi se o potpuno inoviranom i jedinstvenom pristupu u pružanju ove vrste edukacije u BiH, što potvrđuje kontinuirano zadovoljstvo nekoliko stotina naših stalnih i redovnih klijenata, čiji je broj u stalnom porastu", ističu u FINconsultu.

(Foto: b)

Potaknut stalnim zahtjevima preduzeća i tržišta rada, FINconsult je razvio specijalizirani set edukacija za vođenje poslovnih knjiga na računaru. Ova edukacija predstavlja jedinstven koncept na prostoru BiH i metodologiju koju je razvila edukativno-konsultantska kuća FINconsult, sa ciljem objedinjavanja teoretskog pristupa sa praktičnim vještinama računovodstvene profesije.

Zahvaljujući ovoj edukaciji, polaznici se osposobljavaju za samostalno vođenje poslovnih knjiga na računaru, a značajan broj polaznika se putem edukacije prekvalifikuje i dodatno osposobi za finansijsko-računovodstvene poslove. Od 2005. godine do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 400 osoba, od kojih je preko 60 posto pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90 posto je u računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

U cilju snažnijeg poticaja razvoja računovodstvene profesije u BiH, te afirmacije naučno-istraživačkog rada u januaru 2009. godine FINconsult je pokrenuo naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant".

(Foto: b)

Svrha časopisa je pomoć jačanju konkurentske pozicije bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti računovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te općih i specijalističkih oblasti upravljanja i poslovanja.

Časopis je fokusiran na predstavljanje naučnih i stručnih radova univerzitetskih profesora i asistenata, eksperata iz prakse, kao i stručnjaka iz BiH i susjednih zemalja iz oblasti ekonomije. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BiH. Naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant" je indeksiran u dvije međunarodno priznate baze akademskih časopisa i publikacija EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete.

(Foto: b)

FINconsult će u skladu sa godišnjim planom obuke organizirati deseti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH u trajanju od 8 sedmica (03. septembar - 30.oktobar 2011.). U toku su prijave kandidata na deseti ciklus edukacija za sticanje zvanja CRT i CR, i četvrti ciklus edukacija za sticanje zvanja OR.

(Foto: b)

FINconsult pridaje dužnu pažnju i ulaže značajne napore u stvaranje dugoročnog partnerskog odnosa sa učesnicima svih vrsta obuka i edukacija i na taj način nastoji doprinijeti pozitivnijoj ulozi računovođa u poslovanju kompanija i jačanju statusa računovodstvene profesije u BiH.

"Stvarni efekti rada Finconsulta su vidljivi u kontekstu povećanja stručne kompetentnosti nosilaca računovodstvene profesije, što doprinosi i boljim rezultatima poslovanja preduzeća u kojima rade naši klijenti-računovodstveni profesionalci", kažu u ovoj edukativno-konsultantskoj kući.

U narednim godinama, FINconsult planira strateško proširenje područja svog djelovanja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, institucionalno povezivanje sa akademskom zajednicom u BiH, te uspostavu i jačanje poslovnih veza sa istim i sličnim edukativno-konsultantskim kućama u regionu.

N.V.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.