NavMenu

Regulacion plan Polje u Travniku definiše zonu poslovanja od 11,48 ha - Budući prostor namijenjen malim i velikim preduzećima

Izvor: eKapija Ponedjeljak, 11.09.2023. 15:26
Komentari
Podeli
Prijedlog regulacionog plana (Foto: Printscreen/Regulacioni plan/IPSA Institut)Prijedlog regulacionog plana
Nakon usvajanja prijedloga Regulacionog plana radno-poslovne zone Polje koji je izradio IPSA Institut iz Sarajeva, Grad Travnik je raspisao poziv za javnu raspravu.

Ukupna površina obuhvata regulacionog plana radno-poslovne zone Polje iznosi 74,33 ha.

U ovoj zoni na površinu na kojoj se odvija poljoprivreda otpada 32,8 ha, tako da izgrađena površina na prostoru obuhvata Regulacionog plana iznosi 41,75 ha i na njoj je locirano 377 objekata od kojih je 12 u izgradnji ili su temelji. Izgrađena površina pod objektima iznosi 5,36 ha, a BGP (bruto građevinska površina) iznosi 8,10 ha.

Većina objekata je priključena na elektro mrežu i PTT mrežu, dok je vodovod uglavnom rješavan pojedinačno ili za grupu objekata.

Na prostoru obuhvata Regulacionog plana ne postoji kanalizaciona mreža. Kanalizacija je rješena gradnjom septičkih jama za pojedinačne objekte ili za grupe objekata ili se direktno otpadna voda ispušta u recepijent (rijeka Lašva).
U obuhvatu RP ne postoji mreža centralnog grijanja. Objekti se pojedinačno zagrijavaju na čvrsto gorivo, lož-ulje ili električnu energiju.

Postojeća saobraćajna, interna mreža područja obuhvata Regulacionog plana Polje s aspekta kapaciteta i boniteta je veoma loša i nezadovoljavajuća. Od ukupne saobraćajne površine isključujući magistralnu cestu svega 19.364 m2, tj. 52% čine saobraćajne površine sa asfaltnom kolovoznom konstrukcijom u solidnom stanju.

Prijedlogom Regulacionog plana predviđene su stambene zone, stambeno-poslovne, proizvodno-poslovne, zona visokog obrazovanja, kao i sporta i vjersko obilježje.

Šest poslovnih zona

Na prostoru obuhvata Regulacionog plana je predviđeno šest poslovno-proizvodne zone, od čega ukupna definisana površina za poslovanje iznosi 11,48 ha.

Dozvoljena namjena planiranih parcele je poslovno-proizvodna iz oblasti prehrambene industrije (prerada mesa, prerada voća i povrća, prerada ljekovitog bilja i sl.), građevinarstva, drvoprerade, konfekcije (obuća, odjeća i sl.), skladišta, servisi, trgovina. Uvjetno dozvoljena namjena planiranih parcela je za potrbe komunalnih preduzeca (npr. Centar za upravljanje otpadom). Zabranjene su sve namjene koje ugrožavaju životni prostor, okoliš, prirodno i kulturno naslijeđe, kao i namjene koje nisu u skladu sa osnovnom funkciom.

Pored planiranih parcela, predviđene su i javne površine i površine namjenjene saobraćajnoj, komunalnoj i energetskoj infrastrukturi.

Planirana veličina poslovno-proizvodnih parcela za potrebe malih i srednjih preduzeća u okviru ove zone je 0,3-0,7 ha, a za potrebe velikih preduzeća je 0,7-5 ha. Optimalna veličina parcele za potrebe malih i srednjih preduzeća je određena tako da se predpostavilo da je za jedno poslovno-proizvodno preduzeće potrebno obezbjediti:

  • proizvodnu halu površine cca 1.000 m2
  • administrativno poslovni objekat (izložbeni salon, uprava, prodajni prostor, uslužne djelatnosti, prostor za radnike i sl.), površine cca 500 m2
  • površinu za budući razvoj (buduće širenje) cca 1.500 m2
  • slobodni prostor (manipulativne površine, interni i stacionarni saobraćaj, zaštitne površine i sl.), površine cca 1.500 m2 .

Ilustracija (Foto: Shutterstock/Zivica Kerkez)Ilustracija
Ovisno o mogućnostima i interesima planirane parcele se mogu udruživati (za potrebe većih preduzeća) ili dijeliti za potrebe (manjih preduzeća) uz poštovanje minimalnih urbanističko-tehničkih uvjeta. Koeficijent izgrađenosti ovih parcela je Ki max. = 0,7 , a procenat izgrađenosti je Pi= 35% ili max. 65% ako se uzme u obzir i prostor predviđen za buduće širenje.

Ovisno o namjeni (tehnološkom procesu) na parcelama se mogu planirati sljedeći sadržaji:
  • proizvodne ili skladišne hale
  • administrativno - poslovna zgrada u okviru koje se mogu planirati uslužni ili izložbeni sadržaji,
  • prostori za radnike, prodajni sadržaji i sl.
  • interni i satcionarni saobraćaj
  • slobodne površine (zelene površine, manipulativni prostor, zaštitne površine, površine za rekreaciju i sl.)
  • rezervisane površine za budući razvoj.

Za poslovno - proizvodni kompleks unutar zone se formuliše građevinski blok unutar koga se planiraju objekti i slobodne površine a prema idejnom rješenju samog kompleksa. Za svaki pojedinačni objekat unutar kompleksa se formuliše građevinska linija gabarita objekta koja se definira prema idejnom rješenju tog objekta.

Planirana katnost za ovu zonu je P, P+1, P+2 uz mogućnost izgradnje podrumskih, suterenske i krovnih etaža.

Na prostoru obuhvata Regulacionog plana, shodno stvorenim uvjetima na terenu, su predviđene dvije zone visokog obrazovanja na južnom dijelu obuhvata uz zonu sporta koja na ovom prostoru već egzistira.

Planirana veličina javnih parcela, u okviru ove zone, za pojedinačne objekte iznosi do 1.000 m2, a za komplekse do 5.000 m2.

Prostorno-funkcionalna cjelina (zona) namjenjena sportu je zona u kojoj se planira lociranje sportskih objekata i pratećih objekata i sadržaja (administrativni, smještajni objekti, svlačionice i mokri čvorovi i sl.). Shodno stvorenim uvjetima na terenu ova zona je smještena na južnom dijelu obuhvata Regulacionog plana.


Dozvoljena namjena planiranih parcela je javna u smislu korištenja objekata i to usko određena za potrebe spotra, dakle dvorana, stadion, sportski tereni i sl. sa pratećim sadržajima. Prostorno-funkcionalna cjelina (zona) nazvana Vjersko obilježje je prostor razerviran za očuvanje i njegovanje tradicuje ("Korjeni župe Dolac, a preko nje i svih župa lašvanske doline su vezani za istorijskilokalitet Deseci. Na tom mjestu katolički puk, neprekinutom tradicijom paljenja svijeća, već stoljećima čuva sječanje na svoje korjene i svoje svetinje." ).

Na ovom prostoru je moguće, shodno potrebama, planirati javne objekte kulturnog i obrazovnog karaktera, kao i prateće sadržaje (administrativni, smještajni kapaciteti, prostori namjenjeni sportu i sl.).

Lokalitet obuhvata RP Polje se nalazi u urbanom području grada Travnik, istočno od gradskog jezgra i kroz samo naselje prolazi trasa magistralne ceste MC-5, koja područje Regulacionog plana dijeli na dva dijela.

Unapređenje saobraćajne infrastrukture

Prijedlogom su predviđeni rekonstrukcija magistralne ceste MC-5 u gabaritu od ukupno 12,0 m.

Magistralna cesta ostaje i dalje okosnica saobraćaja za općinu Travnik, kao i za područje Regulacionog plana
Polje koja po izgradnji autoputa u koridoru Xe poprima karakter gradske magistrale.

Zatim, formiranje nove četverokrake raskrsnice na magistralnoj cesti, cca 350 m istočno od postojećeg priključka, kod objekta "Bajra" čime bi se ostvarila saobraćajno povoljnija veza naselja, tj. dijela naselja sjeverno i južno od magistralne ceste sa magistralnom cestom MC-5.

Planirana raskrsnica zajedno sa planiranim novim saobraćajnicama će omogućiti bolju regulaciju saobraćaja za predmetno i gravitirajuća područja, i ujedno smanjiti intenzitet saobraćaja u zoni centralnih sadržaja.

Predvića se i ukidanje-zatvaranje postojećeg priključka na magistralnu cestu kod individualnih objekata sjeverno od magistralne ceste, kao i ukidanje-zatvaranje postojećeg internog priključka za objekat Intereuropa i formiranje
novog priključka cca 50,0 m istočno od postojećeg, tj. u pravcu postojećeg priključka, južno od magistralne ceste (kod objekta "Bajra"). Postojeći priključak, južno od magistralne ceste se zadržava uz manju rekonstrukciju.

Planska dokumentacija će u periodu od 17. septembra do 17. oktobra biti izložena na javni uvid u prostorijama Općine Travnik - Centar za pružanje usluga građanima - Centar za dozvole.

Javna rasprava će se održati 17. oktobra u velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 15:30 sati.

S.T.

Lokacija:
Google Maps
Komentari
Vaš komentar

Top priče

29.09.2023.  |  Energija, Građevina

Vlada KS podržala projekat daljinskog grijanja - Počinje procedura kreditnog zaduženja kod EBRD za radove vrijedne 50 mil EUR

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj redovnoj sjednici donijela Odluku o usvajanju kapitalnog projekta "Sarajevo Toplane - daljinsko grijanje" kandidovanog od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Kako je obrazložio resorni ministar Almira Bečarović, Ministarstvo je nakon održanih sastanaka s predstavnicima EBRD-a, usaglasilo dalje aktivnosti na implementaciji

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.