Izvor: eKapija | Utorak, 15.03.2011.| 11:20
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Kompanija Enova: U planu širenje djelovanja na zemlje istočne Europe

ENOVA, vodeća domaća konsultantska kompanija, može se pohvaliti činjenicom da se pod njezinim okriljem do sada uspješno realiziralo preko 100 projekata i to s fokusom na društvene, okolišne i poslovne aspekte razvoja.

Osnovani 1998. godine, prvobitno kao ogranak firme Bosna-S, od 2008. posluju kao samostalna firma pod imenom ENOVA zadržavajući sva prethodno stečena prava pružanja specijalizirane konsultantske usluge u BiH i regiji u oblastima zaštite okoliša, upravljanja otpadom, održivih energija, društvenog i ekonomskog razvoja, razvoja turizma, poslovnog konsaltinga i u tome su jako uspješni.

Govoreći o oblasti održive energije koja je veoma aktuelna i o tome šta se trenutno dešava na tom polju u BiH, odnosno koje projekte provode Lejla Tabaković, program direktor ove kompanije, kaže da se radi o širokom spektru projekata iz oblasti održive energije kojima se bavi njihov Odjel za održivu energiju. Ipak, posebno izdvaja projekte iz domena energetske efikasnosti.

Naime, stručni tim sarajevske kompanije ENOVA je uključen u izradi Državnog akcionog plana za energetsku efikasnost (NEEAP), čiji je cilj iskazivanje političke spremnosti, identifikacija investicijskih mogućnosti, te ocjena ekonomski ostvarivih potencijala za smanjenje potrošnje energije i zavisnosti od uvoznih goriva, u skladu s Ugovorom o Energetskoj zajednici za Bosnu i Hercegovinu.

"Na osnovu Državnog akcionog plana moći će se pratiti napredak zemlje i njezina pozicija u odnosu na regiju u implementaciji EU legislative", kaže Tabaković.

Ona podsjeća da je BiH ratificirala Ugovor o uspostavi Energetske zajednice (EZ) još 2006. godine, te se time i obavezala na određene aktivnosti iz ove oblasti. Cilj EZ je stvaranje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira sposobnog da privuče ulaganja u plinske mreže, proizvodnju energije, te prijenosne i distributivne mreže, kako bi sve strane imale pristup stabilnoj i stalnoj opskrbi energijom koja je bitna za ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost.

Ona se zasniva na liberalizaciji domaćih energetskih tržišta članica Zajednice i na provođenju relevantnog acquis communautaire-a koji obuhvaća ključne propise EU-a u oblasti električne energije, prirodnog gasa, okoliša, konkurencije i obnovljivih izvora energije.

Ugovor o osnivanju EZ također zahtijeva od ugovornih strana da poduzmu i mjere razvoja sektora energetske efikasnosti, uzimajući u obzir sigurnost opskrbe energije, zaštitu okoliša, socijalnu koheziju i regionalni razvoj.

"S obzirom da je Vijeće ministara EZ odredilo prioritete iz oblasti energetske efikasnosti koje ugovorne strane moraju inkorporirati u nacionalno zakonodavstvo, tako je i BiH poduzela određene aktivnosti u tom smjeru. U junu 2010. godine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je predstavilo Nacrt Mape puta za energetsku efikasnost u BiH, s namjerom da ispuni uslove u sektoru energetske efikasnosti utvrđene na osnovu saradnje s EZ. Ovdje je potrebno napomenuti da Acquis communautaire mora biti proveden do 30. septembra 2012. godine kao što je navedeno u Mapi puta za energetsku efikasnost, a što je podržano konkretnim akcijskim planovima", podsjeća ona.

Okolišna dozvola-prekretnica u poslovanju kompanija

Kompanija dosta radi i u oblasti okoliša. Nalaze se na listi nositelja izrade Studije utjecaja na okoliš Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Govoreći o tome Tabaković ističe da je Zakonom o zaštiti okoliša FBiH zagaratovano pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš. "BiH se odlikuje visokim stepenom očuvanosti prirode i okoliša, ali naša zadaća je da intenzivno radimo na aktivnostima daljeg očuvanja i zaštite kroz razvijanje nove svijesti u našem odnosu prema tim vrijednostima", kaže ona.

(Foto: b)

Iz tog razloga smatra da uvođenje okolišne dozvole, kao novog pravnog, obavezujućeg instrumenta, predstavlja prekretnicu u načinu poslovanja svih preduzeća u BiH jer nameće posebne odgovornosti velikih proizvodnih i energetskih sistema prema okolišu.

Napominje da je taj institut uveden u Zakon o zaštiti okoliša s ciljem očuvanja i zaštite okoliša što je u skladu sa smjernicama Europske unije. Budući da se BiH opredijelila za proces stabilizacije i pridruživanja EU, samim time je obavezna da do kraja implementira zakone iz oblasti okoliša, a time i institut okolišne dozvole.

Inače, dozvola uzima u obzir cjelovito okolišno upravljanje postrojenjem, uključujući emisije u zrak, vode i tlo, stvaranje otpada, korištenje sirovina, energetsku efikasnost, buku, nesreće i sanaciju lokacije nakon zatvaranja postrojenja, objašanjava Tabaković.

Naglašava također da odgovornost za posljedice po okoliš koje propisuje dozvola donosi niz novih obaveza za firme, koje su finansijski zahtjevne, ali su smatra, dugoročno gledano isplative.

"Krajnji rok za sve pravne subjekte koji su obavezni da pribave okolinske dozvole je 31. 12. 2011. godine, premda, sudeći prema trenutnom stanju po tome pitanju, nismo sigurni da će se to uspjeti realizovati", kaže ona.

Administrativni problemi oduzimaju dosta energije

Govoreći o tome s kojim se problemima susreću u poslovanju kaže da kompleksan poslovni ambijent u kojem trenutno djeluju ne predstavlja olakšavajuću okolnost, ali prepreke na koje nailaze pokušavaju shvatati kao izazove i u skladu s tim nositi se s njima na najuspješniji mogući način.

"Opće poznati administrativni problemi koji se direktno i indirektno negativno odražavaju na naše poslovanje i otežavaju nam rad, oduzimaju nam dosta energije i vremena, koje bismo mogli utrošiti u dijametralno različite, produktivnije aktivnosti, na dobrobit naših klijenata, ali i društva u širem smislu", priča naša sagovorinica.

Ipak, i pored toga ove godine planiraju usmjeriti snage i potencijale na aktivnosti koje su vezane za unapređenje poslovanja i uklanjanje eventualnih nedostataka, te proširiti djelovanje na tržište izvan BiH, s fokusom na zemlje istočne Europe.

"Imajući u vidu da je naša namjera povećati nivo zadovoljstva klijenata, zaposlenika i saradnika procesom rada i krajnjim rezultatom, te uvođenje inovativnih pristupa u procesu rada kako bismo ostali lideri na tržištu, ove godine smo otpočeli i s procedurom uvođenja ISO standarda 9001:2000", kaže nam Tabaković.

Inače, Enova zapošljava preko 20 obrazovanih mladih i inovativnih stručnjaka, sa stečenim iskustvima u zemlji i inostranstvu, a razvili su mrežu preko 100 vanjskih stranih i domaćih stručnjaka s kojima redovno sarađuju. Ove godine planiraju, kažu, poduzimati aktivnosti u smjeru širenja i jačanja ljudskih kapaciteta.

Ciljajući na implementaciju principa održivog razvoja u BiH, može se reći da je Enova stekla status konsultanta najvažnijih međunarodnih i državnih institucija. Smatraju da je bitan indikatori kvalitete rada firme i iskustvo u pružanju konsultantskih usluga koje su finansirane od strane međunarodnih razvojnih organizacija kao što su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA), Organizacija industrijskog razvoja Ujedinjenih nacija (UNIDO), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Evropska komisija, te domaće institucije različitih nivoa vlasti.

D.Kozina

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.