Izvor: InfoKom | Srijeda, 05.01.2011.| 09:46
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Veselin Poljašević: Saradnjom do eliminisanja necarinskih barijera

(Foto: b)

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Veselin Poljašević u razgovoru za InfoKom osvrnuo se na proteklu poslovnu godinu, komentirao prednosti i mane CEFTA Sporazuma te značaj ispunjavanja uslova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za BiH.

Najvažniji ekonomski događaji koji su obilježili 2010. godinu, a koji je inicirala Komora bili su nastavak projekta EU EXPRO 2, osmišljenog radi kreiranja i promocije izvozne strategije BiH, zatim odabir 20 preduzeća za učešće u Programu razvoja izvoza, implementacija projekata FIRMA i FARMA, koje se baziraju na drvopreradu, turizam i laku metalsku industriju te na poljoprivredu.

"Aktivnosti oko pripreme izvozne strategije su već u toku. Oformljene su radne grupe za drvnu industriju, metalski sektor, prehrambeno-poljoprivredni sektor, građevinarstvo i građevinski materijali, energetiku i turizam. Planirano je da se putem Izvoznog savjeta, izvozna strategija uputi Vijeću ministara na usvajanje do polovine 2011. godine. Mislim da ne treba posebno naglašavati koliki je značaj ovog dokumenta za cjelokupni razvoj izvoznih mogućnosti bosanskohercegovačke privrede", ističe Poljašević.

U ferbuaru 2010. godine članice komore ušle su u sistem TIR karneta. To je carinski dokument koji omogućava brži transport i manja finansijska izdvajanja naših privrednika. Komora će do sredine 2011. godine početi sa izdavanjem ATA karneta što predstavlja još jedan korak naprijed ka olakšavanju poslovanja bh. preduzeća.

Također, putem Asocijacije balkanskih komora uspostavljena je čvršća saradnja sa CEFTA Sekretarijatom. Glavni prioriteti u primjeni CEFTA-e u ovoj godini su - uspostavljanje zone slobodne trgovine, potencijalno otvaranje pregovora o liberalizaciji u oblasti usluga, stvaranje jednakih uslova za investicije, otvaranje tržišta javnih nabavki i postizanje konkurentnosti i usaglašene trgovinske liberalizacije.

Poljašević je podsjetio da Bosna i Hercegovina 2011. godine predsjedava Podkomitetom za necarinske barijere na ministarskom nivou CEFTA članica. MSTEO BiH je kao prioritet predsjedavanja navelo intenzivniju saradnju sa privrednim komorama u cilju iznalaženja adekvatnog instrumenta za eliminisanje necarinskih barijera kojih je u regionu zabilježeno oko stotinu i koje predstavljaju poseban problem u provođenju CEFTA Sporazuma.

Poljašević pak naglašava da su regionalni procesi put bez povratka i nužno je da našu sudbinu vežemo za njih.

"Rezultati CEFTA Sporazuma su vidljivi kada je riječ o BiH budući da je vanjskotrgovinski bilans sa zemljama članicama neprekidno raste i da je u usponu. Puno posla je još uvijek pred nama i kada je u pitanju ispunjavanje uslova iz CEFTA Sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)", kaže predsjednik Vanjskotrgovonske komore BiH.

Kada je riječ o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, cilj prvođenja ovog dokumenta jeste je liberalizacija tržišta. Liberalizacija trgovine sa EU je već u završnoj fazi - carinska opterećenja su ukinuta na skoro sve proizvode iz EU, uz zadržavanje zaštite na određenim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

"EU od nas očekuje aktivniju ulogu i veće aktivnosti na ispunjavanju uslova kao država koja pretenduje biti njena punopravna članica. Privremeni sporazum koji je na snazi trebao bi uskoro biti zamijenjen punom primjenom SSP-a, ali postoji opasnost njegove suspenzije ukoliko se hitno ne ispune zahtjevi u njemu, a koje je kao obavezu preuzela BiH. To su prije svega usvajanje zakona o državnoj pomoći BiH, koji je već morao biti usvojen, te daljnjem usklađivanju zakonodavstva sa EU", kaže Poljašević.

S druge strane, jedna od negativnih strana SSP-a bilo je uvođenje brojnih carina na brojne uvozne sirovine i repromaterijale iz zemalja izvan EU, koje se koriste u proizvodnji u BiH (posebno u aranžmanima unutrašnje obrade i long poslovima), ali je ova negativnost dobrim dijelom prevladana usklađivanjem dijela carinske tarife BiH s nivoom opterećenja za iste repromaterijale iz EU.

Ovaj proces se nastavlja i u 2011. godini bi trebalo izjednačiti carinska opterećenja na sve neophodne uvozne repromaterijale izvan EU s onim iz nje, odnosno ukinuti carinu tamo gdje je nema ni sa Evropskom unijom.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.