Izvor: eKapija | Srijeda, 08.09.2010.| 10:24
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Vlada FBiH podržala Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

(Foto: b)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici je usvojila i podržala Informaciju o izradi Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, uključujući i odabir predloženog modela koju je pripremilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Iako prema članku 58. Zakona o upravljanju otpadom federalni ministar okoliša i turizma donosi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, zbog složenosti problematike koja je izrazito intersektorska, a vezana je i uz proizvodnju i trgovinu, Nevenko Herceg, federalni ministar okoliša i turizma smatrao je značajnim da se na Vladi Federacije BiH usvoji ova informacija u kojoj su dane glavne odredbe Pravilnika.

"Pored obveze usklađivanja zakonodavstva sa EU/EC direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, razlozi za donošenje Pravilnika su i pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže, pravila postupanja i drugi uvjeti prikupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, a sve u skladu sa prioritetima i načelima Zakona o upravljanju otpadom čijim su se Izmjenama od prije nekoliko mjeseci stekli uvjeti za njegovo donošenje", kažu u Ministarstvu okoliša i turizma.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u svom radu je aktivno surađivalo sa svim dionicima koji su izravno zainteresirani za provođenje istoga.

"U izradu je bio uključen i nevladin sektor i gospodarstvenici, a posebna suradnja sa entitetom Republike Srpske i Distriktom Brčko ostvarena je putem Međuentitetskoga tijela budući da je bez zajedničkih temeljnih odredbi oba entiteta i Distrikta nemoguće provesti predmetni Pravilnik. Odredbe Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja se stavlja u promet, te na sav ambalažni otpad koji nastaje na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na njegovo podrijetlo, uporabu i korišteni ambalažni materijal", ističu u Ministartvu.

Pravilnik se temelji na integriranom modelu, odnosno modelu prema kojem su gospodarski subjekti odgovorni za ispunjenje ciljeva prikupljanja ambalažnog otpada i organiziraju sustav prikupljanja ambalažnog otpada preko operatera sustava (organizacije) koju sami uspostavljaju. Sukladno Federalnoj strategiji upravljanja otpadom, opći ciljevi prikupljanja ambalažnog otpada propisani su za razdoblje od 2011. do 2015. godine kao i koeficijenti naknada za određene vrste ambalažnog otpada.

Osim usvajanja i podrške koja je dana Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, upućen je i poziv Vladi RS i Distriktu Brčko da sukladno usuglašenom pristupu i izboru modela za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom što žurnije donesu svoje provedbene propise kako bi se mogao osigurati istovremeni početak primjene jedinstvenog modela na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.