Izvor: eKapija | Srijeda, 14.12.2005.| 16:54
Izdvojite članak Odštampajte vijest

(BiH) Fondacija Iskra Znanja - pomozite djeci sa posebnim potrebama kao i nadarenim učenicima !


ŠTO AKO …
Često su tražili da opišem kako je to odgajati dijete s poteškoćama - da bih time pomogla drugim ljudima, koji nemaju to jedinstveno iskustvo, da razumiju o čemu se radi. To je ovako….
Kada očekujete dijete to je kao da se spremate na neki prekrasan izlet - na primjer u Italiju. Kupite hrpu vodiča i napravite krasan plan. Koloseum. Michelangelov David. Gondole u Veneciji. Možda naučite koju talijansku frazu. Sve je to vrlo uzbudljivo.
Nakon mjesec dana uzbudljivih priprema, stiže dan odlaska. Spremite torbe i krenete. Nekoliko sati kasnije, avion sleti. Dolazi stjuardesa i kaže: “Dobro došli u Nizozemsku!”. “Nizozemska?!?”, kažete vi. ”Što ja radim u Nizozemskoj? Platila sam za Italiju! Mislila sam da sam u Italiji. Cijeli život sam sanjala da dođem u Italiju.” Ali, došlo je do promjene u redu letenja. Sletjeli su u Nizozemskoj i sad morate tamo ostati. Važno je da vas nisu odveli na neko strašno mjesto, odurno, prljavo, puno pesticida, gladi i bolesti. To je samo jedno drugačije mjesto. Tako morate izaći i kupiti nove vodiče. I morate naučiti sasvim nov jezik. I srest ćete mnogo novih ljudi koje inače nikad ne biste sreli. To je samo drugačije mjesto. Ono je mirnije od Italije, manje blještavo nego Italija. I nakon što ste neko vrijeme tamo, zaustavite dah, pogledate oko sebe i počinjete primjećivati da Nizozemska ima vjetrenjače… i Nizozemska ima tulipane. Nizozemska ima čak Rembrandta.
Ali svi koje znate dolaze i odlaze u Italiju… i hvale se kako su tamo proveli prekrasno vrijeme. I do kraja svog života govorit ćete: “Da, i ja sam tamo željela ići. To je ono što sam planirala.” I bol zbog toga neće nikad, nikad, nikad, nikad proći… jer je gubitak tog sna jedan jako, jako važan gubitak.
Međutim…ako potrošite svoj život jadikujući što niste bili u Italiji, nećete nikada biti slobodni da uživate u jednoj vrlo osebujnoj, vrlo dražesnoj stvari… u Nizozemskoj.

Autorica projekta: „KREATIVNE RADIONE ISKRA ZNANJA“-MEĐUENTITETSKA SARADNJA
Fondacija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport „Iskre znanja“, osnovana je 31.01.2005 godine sa ciljem da promoviše odgojno-obrazovne aktivnosti, koje škola, zbog svog društvenog položaja i nezavidne materijalne situacije ne može u potpunosti obavljati. Poznato je da mladi nemaju dovoljno motivacije za učenje, a i za neko dugoročno rješenje svog položaja u društvu, jer je ekonomska situacija loša i društvo ne može ponuditi nešto više, od onog što je Zakonom predviđeno.
Iz tog razloga se naša Fondacija usmjerila na mlade, da im ponudi nešto što će ih motivisati, zabaviti, učiniti značajnim, jer će kroz ove aktivnosti pokazati šta znaju i šta treba još da nauče, da bi dobili značajnije mjesto u društvu, što im i pripada. Oni su članovi zajednice, sa kojima će naša zemlja graditi svoju budućnost.
Fondacija „Iskra znanja“ je organizacija koja okuplja osobe različitih profesionalnih usmjerenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Članice i članovi organizacije su osobe različite generacijske pripadnosti, etničkih i vjerskih opredjeljenja. Svojim programskim ciljevima Fondacija promoviše aktivnosti usmjerene jačanju kapaciteta i razvoja u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Festival „Iskre znanja“ predstavlja početni razvojni projekat Fondacije.
Festival „Iskre znanja“ predstavlja različite aktivnosti u radu sa djecom osmišljene u dinamičkoj formi manifestacije dječijih znanja, rješavanja zanimljivih i problemskih zadataka u situacijama interaktivnog učenja, druženja i zabave.
Ciljevi aktivnosti su: poboljšavanje kvaliteta življenja, motivacija učenika za učenje, poticanje sposobnosti i društvenih kompetencija. Zastupljeni su različiti sadržaji koji će inicirati učešće djece. To su oblasti: jezik i književnost, literarno, likovno i muzičko stvaralaštvo, sportske aktivnosti, oblast očuvanja kulturne baštine, interkulturalnog odgoja, promocije ekološke kulture, obilježavanja Godine fizike. Poznato Vam je da je polufinalni dio takmičenja održan u O.Š Mehmedalija Mak Dizdar i da je učešće uzelo oko 1500 djece i oko 500 roditelja. Finalni dio festivala Iskre znanja održan je u J.U. Međunarodnom centru za djecu i omladinu gdje je učešće uzelo oko 400 takmičara iz oblasti:: jezik i književnost, literarno, likovno i muzičko stvaralaštvo, sportske aktivnosti, oblast očuvanja kulturne baštine, interkulturalnog odgoja, promocije ekološke culture, iz matematike, fizike,hemije i biologije, geografije i historije.
Superfinalni dio festivala sa Istočnim Sarajevom (takmičenje iz svih oblasti) održan u J.U. O.Š. Osman Nuri Hadžić gdje je učestvovalo preko 1000 učenika.
Nakon festivala Iskre znanja, (završen je ciklus za ovu godinu a 2006 festival iskre znanja će se odvijati u svim gradovima Bosne i Hercegovine) promoviran je projekat Kreativne radione iskra znanja u Sarajevu u ulici Ferde Hauptmana 7 Novo Sarajevo.
Kretivni centar „Iskra znanja“ osnovana je s ciljem da se mladima omogući da slobodno izaberu ono što ih zanima, da se druže, pokažu ono što znaju i da dobiju podršku i nagradu za ono što dobro urade. Naše društvo je još u tranziciji, a pri tom i siromašna tako da se u obrazovanje ulaže mnogo manje nego što su to potrebe ovog društvenog segmenta.
Poznato je da je uvedena i nova reforma obrazovanja, a ova reforma zahtjeva više materijalnih sredstava nego što se do sada ulagalo.
Slobodne aktivnosti, talent i posebne potrebe mladih se ovakvim ulaganjem u obrazovanje ne mogu u potpunosti realizovati.
Ovaj centar će pokušati da bar malo ublaži probleme mladih ( učeničke populacije). Stoga je i ovaj program sačinjen da se radi sa učenicima različitih intelektulanih sposobnosti. Planira se rad u centru:
1. Sa djecom sa posebnim potrebama.
2. Rad sa nadarenim učenicima.
3. Instruktivna nastava za djecu koja na redovnoj nastavi ne mogu savladati nastavnim planom i programom predviđeno gradivo.
4. Trening nastavika za korištenje savemenih informacijskih tehnologija u procesu nastave.Odnosno doedukacija nastavnika koji su na biruo rada kao i nastavnika koji su uključeni u proces nastave za korištenje kompljutera i interneta u procsu nastave.
5. Obuka nastavnika za izradu dodatnih edukativnih sadržaja prezentacija, grafofolija upotreba očigledih nastavnih sredstava čime bi se učenik animirao da postane aktivni učesnik nastavnog časa, a ne pasivni posmatrač onog što mu se izlaže.
6. Organizovanje okruglih stolova na ovu temu, analiza rezultata rada i i analiza korištenih metoda kao i osvrt na učinak metoda.
U planu je otvaranje Kreatrivnih radiona širom Bosne, mi već sada imamo 3 radione u Sarajevu, dvije u Istočnom Sarajevu i po jednu u Mostaru i Tuzli, a u planu nam je da otvorimo i u druge gradove Bosne i Hercegovine.
Sponzori i donatori Iskre znanja su:
Skupština Kantona Sarajevo- komisija za mlade
Općina Novi Grad
Općina Stari Grad
Raiffeisen BANK
Nova Banjalučka Banka
Sabix doo
Unipromet doo
FLESH studio
Icon computers doo
Elpi comerc
Tehnoplis doo
Bosanska riječ – Tuzla
Dnevne novine San
Avaz
TV SA
HAYAT
RTVRS
SRNA
Predmet: MOLBA ZA PODRŠKU I SPONZORSTVO U IMPLEMENTACIJI ”KRAETIVNIH RADIONA ISKRA ZNANJAZA:
a) DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA,
b) NADARENE UČENIKE,
c) INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA UČENIKE KOJIMA JE POTREBNA DOEDUKACIJA, I KOJI NISU USPJELI SAVLADATI GRADIVO PREDVIĐENO NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM U REDOVNOJ NASTAVI (POSEBNO DJECA LOŠEG SOCIJALNOG STATUSA I DJECI BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA) ROMSKA DJECA

Osnovne informacije o organizaciji
Fondacija/Udruženje „Iskra znanja“ je organizacija koja okuplja osobe različitih profesionalnih usmjerenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Članice i članovi organizacije su osobe različite generacijske pripadnosti, etničkih i vjerskih opredjeljenja. Svojim programskim ciljevima Fondacija/Udruženje promoviše aktivnosti usmjerene jačanju kapaciteta i razvoja u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Kratki opis projekta:
“Kreativne radione Iskra znanja“ predstavlja početni razvojni projekat Fondacije/Udruženje.
“Kreativne radione Iskra znanja“ predstavlja različite aktivnosti u radu sa djecom osmišljene u dinamičkoj formi manifestacije dječijih znanja, rješavanja zanimljivih i problemskih zadataka u situacijama interaktivnog učenja, druženja i zabave.

Lokacija i period implementacije projekta
Planirani period implementacije “Kreativne radione Iskra znanja“ je 01..09 2005. godine
Područje lokacije je FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE. (KANTON SARAJEVO-ISTOČNO SARAJEVO)

Ciljevi aktivnosti-za nadarene učenike
Ciljevi aktivnosti su: poboljšavanje kvaliteta življenja, motivacija učenika za učenje, poticanje sposobnosti i društvenih kompetencija. Zastupljeni su različiti sadržaji koji će inicirati učešće djece. To su oblasti: jezik i književnost, literarno, likovno i muzičko stvaralaštvo, muzičko stvaralaštvo, sportske aktivnosti, oblast očuvanja kulturne baštine, interkulturalnog odgoja, promocije ekološke kulture, obilježavanja Godine fizike.

Ciljevi aktivnosti-za djecu sa posebnim potrebama
· Doedukacija
· Razvijanje sitne i krupne motorike
· Usredotočenje pažnje
· Razvijanje psiho-motornih sposobnosti
· Spriječavanje donošenja ishitrenih odgovora i zaključaka
· Saradnja sa roditeljima
· Eventualna saradnja sa drugim organizacijama
· Podaci o djeci i njihovom razvoju
· Lični karton svakog učenika
· Uspjeh u napretku

Učesnička populacija
Pravo učešća ima svako dijete od I do VIII razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo i iz Istočnog Sarajeva, Prijavu ostvaruje roditelj koji će biti aktivan u procesu implementacije aktivnosti čime partnerstvo roditelja u odgoju i obrazovanju dobija novi kvalitet.
Zahvaljujući raznolikosti i bogatstvu sadržaja i oblika aktivnosti očekujemo učešće djece”nadarene” učenje putem otkrića, kao i djece “sa posebnim potrebama”, na uzorku od 6 djece u jednoj radioni, gdje će svoje predavanje i prezentaciju vršiti profesori i nastavnici iz oba entiteta kao i nastavnici razredne nastave sa certifikatom inkluzije namijenjenim djeci sa posebnim potrebama.

Potrebe za uspješnost projektnih postignuća
Zainteresovanost djece, roditelja i nastavnika je iznad naših početnih očekivanja pa smo prinuđeni za proces pronalaženja Institucija, preduzeća, ljudi osobno, koji su senzibilizirani za potrebu kreativnog rada sa djecom i materijalno spremni da se pridruže i budu pokrovitelji aktivnosti “Kreativne radione Iskra znanja“ Podrška je potrebna za: obezbjeđenje uslova odvijanja “Kreativne radione Iskra znanja“, tehničke pripreme i ostvarenje drugih aktivnosti, i zaista simbolične potpore za nastavnike implementatore aktivnosti.


Vidljivost sponzorstva
Vidljivost učešća i doprinosa za održavanje “Kreativne radione Iskra znanja“ biće ostvarena na sljedeće načine:
- Informacija o podršci u svim promotivnim materijalima, logo, naziv organizacija na svim promidžbenim materijalima: radni listovi, promotivni letak, znak na vidljivom mjestu u toku trajanja aktivnosti “Kreativne radione Iskra znanja“
- Informacije u sredstvima javnog informisanja putem tiskanih medija i TV priloga

U uvjerenju da ste spremni da budete Sponzori “Kreativne radione Iskra znanja“ ili na bilo koji drugi način doprinesete njegovoj uspješnosti dodatne informacije možete dobiti na telefone Fondacije/Udruženja „Iskra znanja“: 033/ 718 665, 718 666, 718 667 ili na adresi FondacijeUdruženja u ul. Ferde Hauptmana 7 Sarajevo.


Sa poštovanjem,
Predsjednik
Hasib Skoko dipl.ecc
Firme:
Fondacija Iskra znanja Sarajevo
Podijelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.