Izvor: eKapija | Utorak, 24.08.2010.| 10:14
Izdvojite članak Odštampajte vijest

RUDEX d.o.o. Sarajevo – Referentna lista najznačajnijih radova iz oblasti minerskog inženjeringa

Firma RUDEX je osnovana 1991. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Sarajevu. Vodeći se politikom pristupačnih cijena, te kontinuiranog unapređenja kvaliteta usluga i proizvoda RUDEX je u kratkom vremenskom razdoblju postao jedna od vodećih firmi u Bosni i Hercegovini za poslove iz oblasti Minerskog inženjeringa.

U novije vrijeme RUDEX je izvršio diversifikaciju svoje djelatnosti u oblasti proizvodnje i prometa exploziva, seizmičkih mjerenja i projektovanja, čime je u upotpunjen djelokrug rada RUDEX u oblastima rudarstva i građevinarstva i podignut nivo pruženih usluga i proizvoda.

RUDEX d.o.o. je i osnivač Rudnika krečnjaka Breza – RKB d.o.o. – Breza, društva za proizvodnju i promet kamenih agregata, koje od 2004 godine posluje u sastavu dioničkog društva Asfaltgradnja d.d. – Visoko.

Reference - RUDARSTVO I GRAĐEVINARSTVO

Gradnja puteva i drugih objekata građevinske niskogradnje

 • Izgradnja šumskih puteva u reviru DIP Ribnica, Kakanj, u 1996/1997 godine i šumskog revira u Bosanskom Petrovcu 1997 / 1998 godine.
 • Izgradnja vodovodne mreže (prokop kanala) na području Kladnja, u 1997 godini.
 • Proširenje puta Kakanj - Tršće, u 1998 godini.
 • Izgradnja puta Babin Do - Šabići, (Bjelašnica), 1999 godine.
 • Izgradnja puta Šabići - Sinanovići, (Bjelašnica), 1999 godine.
 • Izgradnja puta Zoranovići - Vrhovi, (Igman), 1999 godine.
 • Izgradnja puta Gornja Grkalica - Darkovac, (Igman), 2000 godine.
 • Izgradnja puta Krstac - Darkovac, ( Igman ), 2000 godine.
 • Izgradnja vodovodnog rezervoara i kanala za napajanja na području Opštine Prozor, u toku 1998 godine.
 • Bušenje i miniranje na gradnji šumskih puteva za Šumarstvo, Vareš, u 2001-2003 godini.
 • Izgradnja trase puta i infrastrukture (kanala) za napajanje apartmanskih naselja na SCR Bjelašnica u toku 2004 godine.
 • Probijanje trasa puteva na širem rejonu Bjelašnice, općina Trnovo, u toku 2006 godine.
 • Bušenje i miniranje na trasama puteva - pozajmištima za Sarajevo Šume , 2006 i 2007 godine.

Bušenje i miniranje na poslovima eksploatacije ugljena i kamena, kao i ostali poslovi iz oblasti rudarstva

Vađenje ugljena bušenjem i miniranjem sa izradom pristupnih puteva, na ugljenokopima

 • Bušenje minskih bušotina na PK , Rudnik mrkog uglja - Kakanj u periodu od 1990-2003 godine u količinama do 2000 m` buš/dan O (89 -115) mm.
 • Eksploatacija uglja na PK Koritnik , Rudnik mrkog uglja-Breza, uključivo bušenje i miniranje, u periodu od 2000-2003 godine.
 • Bušenje i miniranje minskih bušotina na RMU Tušnica - Livno, 2006 i 2007 godina.

Vađenje kamena, bušenjem i miniranjem sa izradom pristupnih puteva i etaža, na kamenolomima firmi

 • Terakop, Tuzla (kamenolom Gračanica kod Živinica ), 1998-2000 godina.
 • Hidrogradnja, Sarajevo (kamenolom Greben u Kaknju), specijalna miniranja u periodu 1997-2005 godina.
 • Damm, Tuzla (kamenolom Stupari ), 1999-2000 godina.
 • Bosnaputevi, Sarajevo (kamenolomi Zovik, Paska Luka, Čevljanovići ), specijalna miniranja u periodu 1990 godina (kontinuirani rad).
 • Ingrap, Hadžići, 1997-2005. godina.
 • RMG-Group, Istočno Sarajevo (kamenolom Lapišnica ), 1998-2000 godina.
 • RKB - Rudnik krečnjaka Breza d.o.o., (kamenolom RKB-Breza ), 1999 godina (kontinuirani rad na poslovima bušenja i miniranja).
 • Građevinar, Novi Travnik, 1998 - 1999 godina.
 • Komotin, Jajce, 1998-1999 godina.
 • Smrčevica, Gornji Vakuf, 1998-1999 godina.
 • Krivaja, Zavidovići, 1998-1999 godina.
 • Edi-San, Tešanj, (kamenolom Trebačko brdo), 1997-1999 godina.
 • Misoča, Sarajevo (kamenolom Misoča kod Ilijaša), 1998-2005. godina.
 • Grakop, Kiseljak (pozajmište Pandurica na Bjelašnici), (2004 godina).
 • Jata, Srebrenik (kamenolom Orlova klisura kod Srebrenika), 2005 godina.
 • House Milos (kamenolom Zobov Do kod Sarajeva ), 2005 godina.
 • Horizont (kamenolom Horizont-Vitez), 2005 godina.
 • Neimarstvo a.d. (kamenolom Lučni Dol - Trebinje), 2006 i 2007 godina.
 • Kunovac company d.o.o. (kamenolom Rača - Srednje), 2007 godina

Specijalna miniranja u urbanim sredinama na objektima

 • Specijalna bušenja i miniranja u Kaknju i Sarajevu, na rušenju objekata u urbanim sredinama.
 • Specijalna bušenja i miniranja na kanalu za hidrocentralu kod Fojnice za firmu Orman, Kiseljak, 2004 godina.
 • Projektovanje i izvođenje specijalnog miniranja na apartmanskom objektu firme Tehel Sarajevo na SRC Bjelašnica, 2004 godina. (konturna miniranja).
 • Projektovanje i izvođenje specijalnog miniranja na trasi puta za apartmanska naselja na SRC
 • Bjelašnica kod hotela Maršal, 2004 godina. (miniranja u neposrednoj blizini objekata, hotela Maršal -Bjelašnica ).
 • Projektovanje i izvođenje specijalnog miniranja na apartmanskom objektu firme Harysco Sarajevo na SRC Bjelašnica, 2006 godina.

Reference -PROJEKTOVANJE

Izrada Glavnih projekata, Dopunskih projekata i Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi , te ostale projektne tehničke dokumentacije

 • PK Tušnica - Livno,
 • PK, GP PUT - Sarajevo,
 • Rudnik Krečnjaka Breza - RKB , Breza
 • Rudnik mrkog uglja - Breza , PK Koritnik - Breza.
 • Mitsubishi Materials Corporation - Tokyo, Japan Mineral Energy Resources Department za potrebe Rudnika mrkog uglja - Breza,
 • Rudnik mrkog uglja - Abid Lolić - Bila.
 • Alpine - Rudnik krečnjaka Lapišnica, Istočno Sarajevo
 • RMU Kamengrad - Sanski most

Reference - SEIZMIKA

Seizmička mjerenja i Izrada "Projekata seizmičkih uticaja masovnih miniranja na neposredne individualne i druge objekte

Bosna i Hercegovina

 • Izrada Elaborata seizmičkih uticaja za PK Vrtlište, Rudnik mrkog uglja - Kakanj, 2003 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Krupac, GP Put, Sarajevo, 2001-2007 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolom Sigma - Hadžići, Hidrogradnja - Sarajevo, 1999 godina. - Seizmička mjerenja na kamenolomu Greben - Kakanj , Hidrogradnja - Sarajevo,
 • 2003-2005 godina.
 • Seizmička mjerenja na PK Koritnik, Rudnik mrkog uglja - Breza, 2001-2003 god.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu RKB, Rudnik krečnjaka Breza - Breza, (kontinuirani monitoring).
 • Seizmička mjerenja na kamenolomima Zovik, Čevljanovići,
 • Paska Luka,
 • GP Bosnaputevi - Sarajevo, (kontinuirani monitoring).
 • Seizmička mjerenja na apartmanskom naselju SRC Bjelašnica - Bjelašnica,
 • IN, Sarajevo, 2004 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Orlova Klisura, Jata - Srebrenik, 2005 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Bijele Vode, Terex d.o.o. - Bijeljina, 2006 i 2007 godina.
 • Seizmička mjerenja na objektu BH Petrola - Nišići, Krivajevići, 2006 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Lučni Dol -Neimarstvo a.d. - Trebinje, 2006 godina.
 • Seizmička mjerenja na objektu TE Gacko, površinski kop Gračanica - Safir d.o.o., 2006 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Pritoka -IKIĆ COMERC d.o.o.-Bihać, 2007 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Planina - GEOKOP d.o.o. - Banja Luka, 2007 godina.
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu Ljubačevo - Kozaraputevi a.d. - Banja Luka, 2007 godina.
 • Seizmička mjerenja na pozajmištima firme Sarajevo Šume d.d. - Sarajevo u 2007 godini.
 • Izrada Elaborata seizmičkih uticaja na kamenolomu RKB- RKB d.o.o. - Breza, 2007 godina

Hrvatska

 • Kamenolom Kaldanija SCT, Buje, 1990 - 1992 godina.
 • Kamenolom Makstoja, Cementara Pula, 1993 godina.

Slovenija

 • Kamenolom Zapodje, SCT, IAK Kresnice, od 1990 godina i dalje.
 • Kamenolom Črni Kal, Gradis, 1992 godina.
 • Trasa autoceste Čebulovica - Kozina, 1995 - 2000 godina.
 • Trasa autoceste Domžale - Trojane, 2000 - 2001 godina.
 • Vodovod Črni Kal, 1995 godina.
 • Plinovod Logatec - Rakek, 1996 godina

Pogledajte i druge dokumente u rubrici

Firme:
RUDEX d.o.o. Sarajevo
RKB-RUDNIK KREČNJAKA BREZA d.o.o. Breza
Općina Prozor-Rama
Opština Trnovo
KJP Sarajevo-šume Sarajevo
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU BREZA d.o.o. Breza
Rudnici ugljena Tušnica d.o.o. Livno
Terakop d.o.o. Živinice
Hidrogradnja d.d. Sarajevo
DAMM d.o.o. TUZLA
BOSNAPUTEVI GP d.d. Sarajevo
INGRAP d.d. Hadžići
GRAĐEVINAR d.o.o. Novi Travnik
KOMOTIN d.o.o. Jajce
KRIVAJA d.o.o. Zavidovići
MISOČA d.o.o. Sarajevo
GRAKOP d.o.o. Kiseljak
JATA GROUP d.o.o. Srebrenik
HOUSE-MILOS d.o.o. Ilidža
HORIZONT d.o.o. Vitez
Neimarstvo a.d. Trebinje
KUNOVAC COMPANY d.o.o. Sarajevo
ORMAN d.o.o. Kiseljak
TEHEL d.o.o. Sarajevo
HOTEL MARŠAL Bjelašnica d.o.o. Sarajevo
HARYSCO d.o.o. Sarajevo
GP PUT d.d. Sarajevo
Mitsubishi Materials CorporationTokyo
Alpine RUDNIK KREČNJAKA LAPIŠNICA d.o.o. Istočno Sarajevo
RMU Kamengrad d.d. Sanski Most
IN Sarajevo
TEREX-INŽENJERING d.о.о. Bijeljina
SAFIR Gacko
IKIĆ-COMERC d.o.o. Bihać
Geokop d.o.o. Banja Luka
KOZARAPUTEVI a.d. Banja Luka
SCT d.d Ljubljana
Općina Trnovo
Tagovi:
RUDEX
Minerski inženjering
Rudnik krečnjaka Breza
RKB
Asfaltgradnja
DIP Ribnica
Opština Prozor
Šumarstvo
SCR Bjelašnica
općina Trnovo
Sarajevo Šume
Rudnik mrkog uglja Kakanj
PK Koritnik
Rudnik mrkog uglja Breza
RMU Tušnica Livno
Vađenje kamena
bušenjem i miniranjem sa izradom pristupnih puteva i etaža
Terakop
kamenolom Gračanica
Hidrogradnja
kamenolom Greben
Damm
kamenolom Stupari
Bosnaputevi
kamenolomi Zovik
Ingrap
RMG-Group
kamenolom Lapišnica
kamenolom RKB-Breza
Građevinar
Komotin
Krivaja
Edi-San
kamenolom Trebačko brdo
Misoča
Grakop
pozajmište Pandurica na Bjelašnici
Jata
Orlova klisura
House Milos
kamenolom Zobov Do
Horizont
Horizont-Vitez
Neimarstvo
Lučni Dol Trebinje
Kunovac company
Rača
Orman
Tehel
hotel Maršal
Harysco
GP PUT
PK Koritnik
Mitsubishi Materials Corporation
Japan Mineral Energy Resources Department
RMU Abid Lolić
Alpine
Rudnik krečnjaka Lapišnica
RMU Kamengrad
PK Vrtlište
IN
Bijele Vode
Terex
BH Petrol
Lučni Dol
TE Gacko
Safir
Pritoka
IKIĆ COMERC
Planina
GEOKOP
Ljubačevo
Kozaraputevi
Kaldanija
SCT
Makstoja
Cementara Pula
Kamenolom Zapodje
IAK
Črni Kal
Gradis
Vodovod Črni Kal
Plinovod Logatec
Podijelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE