Izvor: eKapija | Utorak, 03.08.2010.| 13:55
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Regulacionim planom Grad Banjaluka uredit će obalu Vrbasa

(Foto: b)

Skupština Grada Banjaluka nedavno je usvojila Regulacioni plan koji se odnosi na uređenje obala Vrbasa, te se isti sastoji se od 25 sekcija i obuhvata kompletan vodotok Vrbasa na gradskom području (koritni dio i obalni dio prosječne širine 30m) koji prolazi kroz urbano područje grada Banjaluka, tačnije od Karanovca na jugu do Priječana na sjeveru (kanjon Tijesno – opština Laktaši).

Ukupna površina obuhvata čini 439,40 ha. Planski period za realizaciju ovog dokumenta je deset godina od 2009. do 2019. godine. Regulacioni plan izradila je projektantska kuća "Projekt AD Banjaluka."

U Upravi Grada Banjaluka kažu kako su savremene tendencije za očuvanjem prirodnih karakteristika, pejzažnih vrijednosti, konfiguracije obala, bogate vegetacije, te izgrađenog graditeljskog naslijeđa dovele su do potrebe za izradom regulacionog plana koji bi omogućio uređenje obala u urbanom području.

"Potrebe definisane na cijelom obuhvatu su proizišle iz sagledavanja, kako stanja na terenu, tako i izučavanja prostorno-planske dokumentacije, te naučnih radova i ostale literature iz oblasti bliskih problematici prepoznatoj u prostoru. Osnovni problem, a samim tim i žarište oko kojeg je neophodno postaviti kompletno plansko rješenje je omogućavanje dostupnosti obala rijeke svim korisnicima. Dostupnost treba shvatiti u punom smislu kako fizičke dostupnosti koju definiše Zakon o vodama, tako i dostupnosti u sadržajnom smislu koja će omogućiti pojavu različitih namjena koje će za ulogu imati dopunu prirodnih i pejzažnih vrijednosti", pojašnjavaju u Upravi Grada Banjaluka.

Prostor obuhvata plana tretiran je kao linijska struktura sa sadržajima i ambijentom komplementarnim kako centralnoj gradskoj zoni, tako i činjenici da veći dio obuhvata i to južni i sjeverni imaju više karakteristike ruralnih sredina nego urbanog područja.

Urbanističkim planom kao planom višeg reda područje Plana definisano je kao uže i šire urbano područje. U okviru ovog područja prema osnovnoj namjeni površina definisano je postojanje javnih zelenih površina, zaštitnih zona vodozahvata, dijela građevinskog zemljišta, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te zemljište angažovano za vodne površine (rijeka Vrbas sa pritokama) .

(Foto: b)

Kompletan plan dostupan je javnosti na internet strani grada Banjaluka www.banjaluka.rs.ba, kao i u prostorijama nadležnog Odjeljenja Administrativne službe –Odjeljnja za prostorno uređenje.

E. Ko.

Pogledajte i druge dokumente u rubrici "Urbanistički planovi i studije"

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.