Izvor: eKapija | Petak, 04.12.2020.| 12:59
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Crna Gora će tražiti od BiH objašnjenje o realizaciji projekta izgradnje HE Buk Bijela

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Sky Light Pictures/shutterstock.com)
Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o projektu izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i njegovom potencijalnom uticaju na stanje očuvanosti mjesta svjetske baštine Nacionalni park Durmitor i zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da uputi urgenciju Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine u vezi sa realizacijom ovog projekta.

Imajući u vidu najnovije medijske navode koji ukazuju da se ubrzano radi na pribavljanju sve neophodne dokumentacije od strane bosansko-hercegovačkih institucija, odnosno da je najavljeno kako će vlasti Republike Srpske već tokom decembra ove ili početkom naredne godine izdati građevinske dozvole za izgradnju pomenute hidroelektrane, u informaciji se ističe da je potrebno preduzeti niz koraka kako bi se pribavile potrebne informacije i sprovele konkretne aktivnosti na bilateralnom, ali i na multilateralnom nivou.

Iz Vlade podsjećaju da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma 23. jula 2019. zatražilo dopisom da mu se dostavi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini sa relevantnom tehničkom dokumentacijom, kako bi bili sprovedeni svi zahtjevi predviđeni Espoo Konvencijom, ali tražena dokumentacija nije dostavljena Crnoj Gori ni nakon slanja urgencije nadležnom resoru Republike Srpske.

- Nakon 7 godina, od kada je sprovedena posljednja razmjena informacija o projektu izgradnje HE Buk Bijela između nadležnih organa Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u julu 2019. Ministarstvu održivog razvoja i turizma obratilo se Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, sa zahtjevom dobijanja saglasnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma, u roku ne dužem od 10 dana, u okviru postupka pribavljanje nove ekološke dozvole za postrojenje HE Buk Bijela, na bazi procjene uticaja na životnu sredinu sprovedene u 2012, a sve sa ciljem ispunjenja obaveza utvrđenih Konvencijom o procjeni uticaj na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu-Espoo. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dopisom zatražilo da mu se dostavi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini sa relevantnom tehničkom dokumentacijom, kako bi se sproveli svi zahtjevi predviđeni Espoo Konvencijom. Tražena dokumentacija nije dostavljena Crnoj Gori ni nakon slanja urgencije Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, u novembru 2019. - stoji u dokumentu koji je oblavila Vlada.

Kako navode, rješenje kojim se daje ekološka dozvola izdato je decembra 2019. od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, o kojem Crna Gora nije zvanično obavještena.

Takođe, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO obratila se u junu 2020. Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se nadležnim institucijama dostavi sva relevantna dokumentacija i informacije o ovom projektu, kako bi crnogorska strana mogla da sagleda implikacije projekta na kanjon rijeke Tare, odnosno na Nacionalni park Durmitor, međutim, odgovor još uvijek nije stigao.

- U tom kontekstu, pored ostalog, zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da uputi urgenciju Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine u vezi dopisa Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, te zatraži zvanično objašnjenje o planovima, rokovima i toku realizacije projekta izgradnje HE Buk Bijela, kao i da, u saradnji sa Crnogorskom nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom održivog razvoja i turizma obavijesti UNESCO i njegova savjetodavna tijela o preduzetim aktivnostima - navode iz Vlade Crne Gore.

Iz Vlade podsjećaju i da je ovaj projekat već bio tema UNESCO Centra za svjetsku baštinu, te da je tim povodom 2005. godine organizovana i savjetodavna misija UNESCO i IUCN, koja je zaključila da bi ovakav projekat bio prijetnja za Nacionalni park Durmitor i rijeku Taru, a zatim je 2007. godine UNESCO Komitet za svjetsku baštinu usvojio Odluku kojom se pozdravlja činjenica da Bosna i Hercegovina, nakon svih sprovedenih aktivnosti, nije dodijelila koncesije nad ovim projektom.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.