Izvor: Vijesti | Četvrtak, 19.11.2020.| 10:59
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Poslovno odlučivanje i upravljanje nezamislivo bez pravovremenih i tačnih informacija - Šta je zadataka FIA-e?

(Foto: PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT/shutterstock.com)
Business intelligence je strateški menadžerski resurs koji privatnom, javnom i nevladinom sektoru može omogućiti kvalitetno odlučivanje i prilagođavanje, te efikasno funkcionisanje na tržištu , istaknuto je tokom onlajn panel diskusije koju je organizirala Finansijsko-informatička agencija (FIA).

FIA je generisala niz višenamjenskih i savremenih proizvoda u segmentu Business Intelligence (poslovno istraživanje, prikupljanje i analiza poslovnih informacija) koji menadžerima omogućava da sagledaju vlastitu poziciju, donesu odgovarajuće poslovne odluke i ostvare svoje poslovne strategije i ciljeve.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ovom prilikom, ukazao je na značaj aktivnosti FIA-e, te njihovih podataka i sublimiranih pregleda u planiranju i provođenju makroekonomske politike, napominjući da se ti podaci redovno i revnosno analiziraju.

- Imamo usaglašen program ekonomsko-socijalnih reformi gdje su temeljni ciljevi ekonomski rast i zapošljavanje. Sa druge strane imamo veliku deformaciju izazvanu javnim preduzećima koja su još uvijek monopolizirana i imaju više zaposlenih nego što treba. Stoga smo u fokus stavili i depolitizaciju i poboljšanje učinka tih preduzeća. Obuhvatili smo među ostalim i podršku grupama sa potencijalom, prije svega mlade ljude i ključna pitanja koja se odnose na njih – naveo je Novalić.

Pandemija je neminovno uticala na ekonomske tokove, dodao je federalni premijer, podsjećajući da se u predhodnom periodu uglavnom bilježio rast direktnih poreza, BDP-a, prihoda... Riješena je stabilnost penzionog sistema, istina na niskom nivou, zatim pitanje branitelja, a održavanju likvidnosti, po njegovim riječima, doprinjelo je donošenje dva bitna finansijska zakona o unutrašnjem platnom prometu i finansijskom poslovanju.

- Pandemija ostavlja prilično nezgodne posljedice na privredu Federacije BiH. Podaci od prvog do devetog mjeseca ukazuju na pad potrošnje 5,5%, što se izravno reflektira na PDV, ali je budžet Federacije BiH u osnovi veoma likvidan – istakao je Novalić, napominjući da se pad direktnih poreza nije značajnije odrazio na sufinansiranje u oblasti penzionog sistema i zdravstva.

Novalić je kazao da je FIA zahvaljujući i naporima Ministarstva finansija FBiH, ispunila svoju misiju i da predstavlja izvor podataka na osnovu kojih će donositi i provoditi politike i strategije.

Tokom panel diskusiji pod nazivom "FIA - Vaš izvor poslovnih informacija i partner za donošenje poslovnih odluka" direktor FIA-e Esad Mahmutović predstavio je aktivnosti, proizvode, te perspektive razvoja ove agencije, napominjući da je poslovno odlučivanje i upravljanje biznisom nezamislivo bez pravovremenih, potpunih i tačnih informacija.

Mahmutović je naglasio da rad FIA-e počiva na tri jaka stuba, a to su ljudski resursi, informatička struktura u koju je uloženo 1,2 mil KM sopstvenih sredstava, te organizacija poslovanja koja se temelji na uspostavi i implementaciji međunarodnih standarda.

Zadatak da uspostavi i upravlja poslovnim registrima te pretvori ih u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i blagovremenih makroekonomskih odluka, kako je naglasio, pripada Finansijsko-informatičkoj agenciji.

U poslovanju, kako je kazao direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle, presudan je značaj informacija za donošenje odluka. Jedan od velikih problema u BiH, kako je ocjenio, jeste finansijska nepismenost koja je svim nivoima izraženija nego što mislimo.

Naglasio je da nema pomaka bez finansijske pismenosti, pravih bankarskih, odnosno poduzetničkih programa koji povećavaju potrošnju, a koja u novom krugu dovodi do povećanja proizvodnje, potrošnje i BDP-a. Za budućnost se mora starategijski razmišljati, uvažavajući trenutno stanje, naglasio je Kutle, a FIA je napravila puno kada je riječ o neophodnim podacima i resursima za to.

- Sva flozofija leži u tome da u životu imamo više dobrih nego loših odluka – kazao je Kutle.

Aktivnosti FIA-e podržao je i predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj Branimir Muidža.

- Kompanijama u realnom sektoru vrlo je važno da dođu do što transparentijih i potpunijih podataka. Mi smo u BiH suočeni sa određenim netransparentnostima koje nas okružuju i želim vjerovati da će se i ovaj način transparetnog izvještavaja prije svega javnih kompanija, usmjeriti na to da se u njima menadžment adekvatno vrednuje, odnosno da se vrednuje njihov učinak, a ne samo da dobiju plate zato što ih je tamo neko postavio. Dakle, realno vrednovati kao što je to slučaj kod kompanija iz realnog sektora- kazao je Muidža.

Naveo je da koristi svaku priliku kada priča sa potencijalnim stranim investitorima da naglasi da uvijek treba ulagati u BiH, te da pored svih izazova nijedna kompanije nije izgubila kapital u BiH, mada doduše nije ni previše zaradila.

Član Uprave Sparkasse Bank i predsjednik Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) Amir Softić, među ostalim, je kazao da u BiH generalno postoje dobri zakoni, ali je problem postupanje po njima, što obeshrabruje investitore posebno iz finansijskog sektora.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo Muamer Halilbašić je istakao ranije dobra iskustva koja je imao sa FIA-om, dodajući da je posljednjih godina ostvaren značajan iskorak u njenom razvoju.

- Ono što je nama posebno interesantno jeste dimenzija uvezivanja različitih podataka, odnosno baza podataka različitih institucija da bi se stvorila prava slika o stanju, te pravcima u kojima se razvija ekonomija - naveo je Halilbašić.

Uvodničar i moderator na panel diskusiji bio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Džafer Alibegović.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.