Izvor: eKapija | Petak, 23.10.2020.| 11:10
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Deponija Smiljevići proširila kapacitet za odlaganje komunalnog otpada - Postojeći prostor dovoljan za još šest do devet godina

Ilustracija (Foto: kanvag/shutterstock.com)
U Kantonu Sarajevo se od 2016. godine provodi "Program sanacije RCUO Smiljevići 2016 – 2020. godina" kako bi se postiglo integrisano upravljanje otpadom.

Na osnovu tog programa Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo uputilo je prijedlog Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji deponije za 2020. godinu koji je Vlada usvojila 1. oktobra ove godine.

Takođe, nedavno je u sklopu ovog programa realizovan projekat izgradnje plohe na površini od 10.000 m2, čija je implementacija realizovana u saradnji Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i UNDP BiH. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 1.108.994 KM, uz učešće Ministarstva 1.033.994 KM i UNDP-a u iznosu od 75.000 KM.

- Novoizgrađena ploha omogućiće kapacitet za dodatno odlaganje komunalnog otpada za period od godinu dana - kažu za eKapiju iz ovog ministarstva.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 12. juna ove godine donijelo Rješenje o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom KJKP Rad. Vrste otpada koje KJKP Rad može tretirati i/ili odložiti na ovu deponiju u skladu je sa Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama i u tačno propisanim količinama izažena u jedinici mjere tona/godinu dana.

Vrste otpada koje se odlažu na sanitarnu deponiju su: otpadno životinjsko tkivo, piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koje ne sadrže opasne materije, otpad od stakla, zemlja i kamenje, mješani građevinski otpad i otpad od rušenja, otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr.rublje, zavoji od gipsa, posteljina,odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene,…), ostaci na sitima i grabljama, otpad iz procesa otpjeskavanja, mješani komunalni otpad, otpad sa pijaca, ostaci od čišćenja ulica, krupni otpad, komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način.

Maksimalne godišnje količine po svim vrstama otpada koje KJKP Rad može odlagati na sanitarnoj deponiji su 240.058 tona.

Šta se i gdje odlaže?

Na sortirnicu mogu da budu odloženi: mješana ambalaža, papir i karton, staklo, plastika; u reciklažno dvorište idu piljevine, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koje ne sadrže opasne materije, papir i kartin, gume, staklo, odjeća, tekstil, odbačena električna i elektronska oprema, plastika, metali, krupni otpadaka

Vrste otpada koje se primaju u jame grobnice je otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije, a u postrojenje za reciklažu građevinskog otpada su idu beton, opeka/cigle, mješavina betona, opeke, crijepiva/pločica u keramike

Na deponiju inertnog materijala i građevinskog otpada odlaze crijepivo/pločice i keramika, staklo, zemlja i kamenje, mješani građevinski otpad i otpad od rušenja.

- Ukoliko se zadrži trenutna dinamika odlaganja otpada od oko 500 t/dan prognoze su da se prostor za deponovanje može koristiti još najduže šest do devet godina. Tokom 2020. se planira zabrana odlaganja posebnih vrsta otpada uz iznalaženje pravnih, administrativnih i tehničkih alternativa za rješavanje ovog pitanja za svaku od posebnih vrsta otpada u saradnji sa svim nadležnim institucijama - kažu iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Budući planovi

Kako su eKapiji rekli iz resornog Ministarstva, među budućim planovima je donošenje petogodišnjeg Programa sanacije deponije Smiljevići 2020-2025. godine

Takođe, u planu je i izgradnja preostalog dijela projektovane plohe od 5.000 m2, saniranje devastirane lokacije narušene od Tužilaštva BiH, izrada i dopuna Glavnog projekta HIS Višnjica iz 1998. za proširenje prostora za odlaganje prema čelu deponije Smiljevići na površini oko 37.000 m2.

- U planu je i finansiranje projektnog zadatka za sistem otplinjavanja na odlagalištu deponije na kojem je vršeno improvizirano odlaganje od oktobra 2019. do jula 2020. Osim toga, moramo izabarati izvođača za otplinjavanje uvezivanjem na postojeći sistem, za improvizirano odlagalište na deponiji Smiljevići, kao i mnoge druge aktivnosti predviđene usvojenim Programom aktivnosti na sanaciji i izgradnj RCUO Smiljevići za 2020. godinu.

Za radove na sanaciji i izgradnji deponije resorno ministarstvo je za 2020. izdvojilo 1,24 mil KM .

T.B.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.