Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 19.10.2020.| 08:13
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Saša Subotić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje - Kreće elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Saša Subotić (Foto: Miodrag Cofa Živanović)
Gradiška je jedna od rijetkih lokalnih uprava u BiH koja je znatno ubrzala proceduru za izdavanje građevinskih dozvola, a ovaj grad je sa Banjalukom, izabran za prve lokalne zajdenice u RS koje će implementirati integrisani elektronski sistem izdavanja građevinske dokumentacije.

Kako nam objašnjava Saša Subotić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje Grada Gradiška, trenutno se testira rad ovog sistema u ova dva grada, a uporedo s tim, vrše se i obuke budućih korisnika sistema.

- Ovi poslovi su u završnoj fazi i planirano je da do kraja oktobra krene primjena elektronskog sistema za izdavanje građevinske dokumentacije i prijem prvih zahtjeva - dodaje.

Sa načelnikom Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje smo, takođe, razgovarali o aktuelnim regulacionim i urbanističkim planovima na području grada i šta je njima predviđeno.

eKapija: Nedavno je bila javna rasprava za Nacrt Izmjene dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8, Gradiška – istok, za dva obuhvat radnog naziva "Stari hrast" i "Senjak". Možete li nam reći u koju svrhu se mijenja regulacioni plan, šta je predviđeno na tim lokalitetima?

- Na sjednicu Skupštine grada Gradiška sredinom septembra upućeni su prijedlozi Odluka o usvajanju navedenih planova, nakon završene zakonom propisane procedure. Kako je Regulacioni plan područja zona 2, 7 i 8 – istočni dio gradske zone Gradiške "Gradiška – istok" usvojen 2008. na planski period od 10 godina, a planska rješenja nisu realizovana bilo je neophodno predložiti nova planska rješenja poštujući zakonske procedure i interese građana, a za koje postoji veća vjerovatnoća realizacije.

Kod obuhvata izmjene koji se odnosi na lokaciju "Stari hrast" , zbog same blizine užeg centra grada, cilj izmjene plana bio je modernizacija i urbanizacija ovog gradskog bloka, gdje su za izgradnju uglavnom predviđeni stambeno poslovni objekti kolektivnog tipa stanovanja.

U pogledu lokacije "Senjak", izmjenom regulacionog plana nastojalo se doći do racionalnije trase za izgradnju i proširenje Ulice Petra Pecije, jer je postojećim planom bio predviđen veliki broj objekta za rušenje, kako bi se ova ulica izgradila. Takođe značajne izmjene su napravljene i u Hilandarskoj ulici, gdje je umjesto planiranih objekata u nizu, maksimalne spratnosti P+3, koji nisu uopšte realizovani, planirana izgradnja manjih stambeno-poslovnih objekata kolektivnog tipa stanovanja, sa pripadajućim parkinzima i zelenim površinama.

eKapija: Prostorni i urbanistički planovi Gradiške rađeni su do 2020. Da li su u pripremi novi planovi i šta bi oni trebalo da predviđaju?

- Započete su aktivnosti potrebne za donošenje novih planova za period od narednih dvadeset godina. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana grada Gradiške 2021-2041. godine objavljena je u Službenom glasniku grada Gradiške broj 4/20, a Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gradiške 2021-2041. godine objavljena je u Službenom glasniku grada Gradiške broj 12/20. Navedeni planovi, prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, moraju biti u skladu sa planovima višeg ranga, a to je Prostorni plan RS.

(Foto: Grad Gradiška)
eKapija: U Prostornom planu RS predviđena je izgradnja pristaništa u Gradišci. Da li je planovima nižeg reda regulisan ovaj veliki projekat?

- Planovi nižeg ranga su Prostorni plan Gradiške i Urbanistički plan Gradiške, i prema ovim planovima predviđena je izgradnja pristaništa na rijeci Savi.

eKapija: Nova Topola dobija konture malog grada, gradi se dom kulture, trg, fabrike, kružni tokovi... Šta je još planirano Urbanističkim planom Nove Topole?

- Urbanističkim planom Nove Topole, planirano je proširenje urbanog područja ovog naseljenog mjesta, koje uključuje proširenje postojećih zona za izgradnju individulnih stambenih objekata, lokacije za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja, proširenje zona škole i vrtića, te izgradnju poslovne, odnosno, Agroindustrijske zone Nova Topola, čija realizacija je u toku.

eKapija: Još je aktuelan i Urbanistički plan Gornjih Podgradaca. Koje kapitalne investicije su predviđene ovim planom?

- Urbanističkim planom Gornjih Podgradaca predviđeno je takođe proširenje urbanog područja ovog naseljenog mjesta, te izgradnja manjih poslovno-proizvodnih zona u vezi sa drvno-prerađivačkom djelatnosti.

eKapija: Gradiška je jedna od rijetkih lokalnih uprava u BiH koja može u roku od sedam dana da izda lokacijske uslove, za pet građevinsku, a za 15 upotrebnu dozvolu. Da li su ove ubrzane aktivnosti uticale na privlačenje više investitora?

- Imajući u vidu primjetan veći broj zahtjeva u odnosu na raniji period, a naročito u pogledu izgradnje većih objekata poslovne namjene, ubrzanje procedure dobijanja dozvola, uz ostale povoljnosti same teritorije grada Gradiške, značajno je doprinjelo većem broju investitora. Važno je napomenuti da su navedeni rokovi za izdavanje građevinske dokumentacije i kraći ukoliko investitor prilikom podnošenja zahtjeva preda svu potrebnu dokumentaciju.

eKapija: Uskoro se očekuje i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. U kojoj fazi je proces implementacije integrisanog sistema?

- Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS uz tehničku pomoć Međunarodne finansijske korporacije – IFC, članice Grupacije Svjetske banke pokrenulo je pilot projekat uvođenja integrisanog elektronskog sistema za izdavanja građevinske dokumentacije u RS. Kao prve lokalne zajednice u kojima će početi implementacija ovog sistema "e-dozvole" izabrani su Gradiška i Banjaluka.

U pogledu realizacije ovog projekta, trenutno se provede aktivnosti na internom testiranju rada ovog sistema u ove dvije lokalne zajednice, a uporedo s tim, vrše se obuke budućih korisnika ovog sistema. Ovi poslovi su u završnoj fazi i planirano je da do kraja oktobra krene primjena elektronskog sistema za izdavanje građevinske dokumentacije i prijem prvih zahtjeva.

Konačan termin o početku rada ovog sistema donijeće nadležno Ministarstvo, nakon što utvrdi da su ispunjeni svi potrebni uslovi.

eKapija: Shodno interesovanju za izdavanje građevinskih dozvola, koje investicije vidite kao izvjesne u narednom periodu?

- S obzirom na to da je Gradiška izuzetno plodno tlo za investitore, prvenstveno zbog svoje lokacije, ali i zbog povoljne ekonomske politike za koju je zaslužna Gradska uprava, kao izvjesne vidimo investicije u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola koja se nalazi 10 km od centra grada uz magistralni put Gradiška-Banjaluka, a udaljena je 7 km od autoputa Gradiška–Banjaluka. Površina zone je 144 ha i opremljena je svom potrebnom komunalnom infrastrukturom. Takođe, značajne investicije očekujemo i u budućoj poslovnoj zoni Liman, za čiju realizaciju su već preduzete određene aktivnosti, a koja se nalazi 5 km od gradskog područja na obali rijeke Save uz autoput Gradiška-Banjaluka i budući most prema Hrvatskoj. Ova lokacija je prepoznata kao zona posebnog interesa, ne samo za Gradišku, nego i za BiH, upravo zbog svoje lokacije.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.