Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 21.09.2020.| 08:48
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Sedam kolosjeka, 65 perona - Šta će sve imati kompleks autobuske i željezničke stanice na Novom Beogradu

(Foto: Milica Stevuljević)
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda stavio je na javni uvid Nacrt izmjena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i željezničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu.

Kako je navedeno u dokumentaciji, planom je obuhvaćen dio teritorije Gradske opštine Novi Beograd između ulica Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, planirane Nova-1 i Antifašističke borbe, na površini od oko 22.2 ha.

Planom je predviđen kompleks autobuske stanice, dio kompleksa željezničke stanice i mreža saobraćajnica sa aneksom autobuske stanice.

Kompleks autobuske stanice planiran je na ukupnoj površini od oko 9,2 ha i sadržaće 44 polazna perona, 12 dolaznih, 9 dolazno/polaznih za turističke linije, odnosno ukupno 65 perona u okviru kompleksa autobuske stanice i još oko 30 parking mjesta za duže zadržavanje autobusa u neposrednoj blizini, u okviru građevinskog kompleksa dijela železničke stanice.

Kako se navodi u planskoj dokumentaciji, cilj je da se na jednom mjestu ponudi organizovana i kvalitetna usluga korisnicima autobuske stanice, pa su osim staničnog trga, staničnog objekta, peronskog i parking prostora, planirane i delatnosti u funkciji autobuske stanice kao što su poslovni prostori, supermarket, stanica za snabdijevanje gorivom i javna garaža.

Autobuska stanica imaće 116.879 m2 nadzemnog prostora i još 27.625 m2 u suterenu. Namjena suterenskih i podzemnih dijelova objekata može biti garaža, kao i skladište ili druge pomoćne prostorije.

Stanični trg autobuske stanice je planiran ka Ulici antifašističke borbe, a stanični objekat na prostoru između staničnog trga i peronskog prostora.

Javna garaža sa minimalno 200 parking mjesta predviđena je sa ulazom i izlazom iz Ulice Đorđa Stanojevića.

U planu je i interna saobraćajnica kojom se povezuju Ulica Marka Hristića i Ulica Đorđa Stanojevića, sa jednom trakom po smjeru. Predviđena je i sadnja zaštitnog zelenila koje je otporno na otrovne čestice u vazduhu i nusprodukte izduvnih gasova.

U blizini objekta autobuske stanice biće postavljen ulični mobilijar (klupe, korpe za otpatke, osvetljenje i dr.), kao i staza za kretanje pješaka.

Preporučeno je i ozelenjavanje krovova svih objekata kompleksa.

Za pristup kompleksu autobuske stanice definisana su četiri kolska pristupa:
- glavni pristup iz Ulice antifašističke borbe za putnička i taksi vozila,
- glavni pristup iz Ulice Marka Hristića za dolazne i polazne perone autobusa prigradskog, međugradskog i međunarodnog saobraćaja,
- sekundarni pristupi iz Ulice Marka Hristića, Đorđa Stanojevića i Jurija Gagarina za putnička, dostavna vozila i javni saobraćaj za potrebe javne garaže.

Aneks autobuske stanice se nalazi u okviru prostorne cjeline autobuske stanice, na površini od 3.000 m2 i predstavlja objekat koji ima funkciju povezivanja dvije celine - autobuske i željezničke stanice.

U okviru objekta aneksa nalaziće se sadržaji vezane za realizaciju putovanja, pješačke staze koje će povezivati dvije celine i prateći sadržaji ugostiteljstva, usluga i zabave. Drugu prostornu cjelinu Plana čini kompleks dijela planiranog kompleksa željezničke stanice na površini od 10.600 m2, sa planirane dvije funkcionalne celine. U prvoj su planirani sadržaji u funkciji željezničkog saobraćaja - površine i objekat željezničke stanice, željeznička pruga na konstrukciji i parking prostor, a u drugoj servis i mirujući parking za autobuse.

Drugi dio kompleksa železničke stanice biće razdvojen javnom servisnom saobraćajnicom Nova 1.

Kao je navedeno u planu, predviđeno je da se izgrade još dva kolosjeka (jedan sa lijeve i jedan sa desne strane postojeće dvokolosečne pruge), tako da dionica pruge Novi Beograd – Batajnica ima ukupno četiri kolosjeka.

U stanici Novi Beograd planirana je izgradnja još jednog kolosjeka na prostoru prema autobuskoj stanici.

Objekat željezničke stanice je planiran ispod, do i iznad konstrukcije željezničke pruge, ka ulicama Nova 1 i Antifašističke borbe.

U okviru objekta potrebno je obezbjediti, između ostalog, peronski prostor za pet postojećih i dva planirana kolosjeka, kao i prateće sadržaje ugostiteljstva, usluga, trgovine, zabave i higijene.

Parking prostor je planiran ispod konstrukcije željezničke pruge, sa pristupom iz ulice Nova 1 i Đorđa Stanojevića. U okviru parking prostora potrebno je obezbjediti javni parking za korisnike željezničke stanice sa minimalno 200 parking mjesta, parking za motocikle i bicikle na najmanje četiri punkta i parking za duže zadržavanje autobusa.

U dokumentaciji je navedena i rekonstrukcija ulica Đorđa Stanojevića, antifašističke borbe, Jurija Gagarina i Marka Hristića, koja podrazumijeva proširenje kolovoznih traka, izgradnju biciklističkih staza i sadnju novih drvoreda, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije.

Izmjene plana kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 predviđaju i izgradnju primarnog vodovoda kojim se povezuju konzumna područja leve i desne obale rijeke Save, izgradnju kanalizacione crpne stanice Ušće-nova i trafostanice kapaciteta 1.000 kVA za napajanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača u objekta željezničke stanice.

U dokumentaciji je istaknuto da se stupanjem na snagu ove Izmjene plana stavlja van snage Plan detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu.

Naručilac izrade plana je BAS, nosilac izrade plana Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda, a obrađivač plana Urbanistički zavod Beograda.

Plan se nalazi na javnom uvidu do 5. oktobra 2020. godine.

Podsjetimo, aneks autobuske stanice u bloku 42 je već završen i on bi prema najavama gradski čelnika trebalo da bude stavljen u fukciju već na jesen. Kada je riječ o samoj autobuskoj stanici na novoj lokaciji, radovi su u toku, a najavljeno je da će dio saobraćaja sa Beogradske autobuske stanice (BAS) biti izmješten do kraja godine.

Branislava Petrović

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.