Izvor: eKapija | Srijeda, 24.06.2020.| 10:01
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Podgorica dobija moderno šetalište uz rijeku Ribnicu (FOTO)

(Foto: Glavni grad Podgorica/Andri&Ana/Idejno rješenje/Screenshot)
U Podgorici je planirano uređenje šetališta uz rijeku Ribnicu sa obje strane, od sastavka Morače i Ribnice, pa do objekta Banka u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Podgorice. Investitor projekta je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, a urađeno je i idejno rješenje koje potpisuje studio Andri&Ana iz Podgorice.

Odluku o uređenju šetališta uz Ribnicu donio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, a kako se navodi u dokumentaciji priloženoj uz idejno rješenje, pri koncipriranju uređenja korita Ribnice i Morače, potrebno je planirati pješačke staze - šetališta sa pratećim sadržajima, kako bi se valorizovale obale rijeka i dodijelila im se funkcija koju danas nemaju.

Pri koncipiranju uređenja korita Ribnice (kupalište, šetalište) treba predvidjeti i planiranje kružne biciklističke staze, kao dio integralnog segmenta buduće fizionomije i multifunkcije ove rijeke.

- Projektnom dokumentacijom uređenja šetališta uz Ribnicu potrebno je predložiti kvalitetno estetsko i funkcionalno rješenje koje odgovara zahtjevima građana i posjetilaca. Projektom je treba obuhvatiti cjelokupno rješenje - parterno popločavanje, hortikulturu, javnu rasvjetu, te nove sadržaje sa odgovarajućom urbanom opremom - navodi se u dokumentaciji na sajtu Glavnog grada.

(Foto: Glavni grad Podgorica/Andri&Ana/Idejno rješenje/Screenshot)
Oblikovanje prostora treba da prati savremene potrebe uz poštovanje tradicije i same lokacije, navodi se u idejnom rješenju. Izbor materijalizacije potrebno je uklopiti u kulturno-istorijsko jezgro u kojoj se nalazi.

- Posebnu pažnju potrebno je posvetiti urbanom mobilijaru koji svojim izgledom treba da bude estetski primjeren kontekstu šetališta. Potrebno je predvidjeti i neophodan broj klupa za odmor, kante za otpatke, stalke za bicikle i slično. Prilikom projektovanja treba voditi računa i o mogućnosti kretanja osoba sa invaliditetom. U novouređeni prostor treba integrisati sadnice koje će se pravilnim odabirom razvijati u mikroklimatskom prostoru, te obezbijediti njihovo navodnjavanje - navodi se u idejnom rješenju.

PUP-om Podgorice predviđeno je da zelene površine duž obale vodotoka predviđaju mjesta za rekreaciju građana - uređena šetališta povezana sa vodom rijeka i biciklističke staze.

- Na ove površine nadovezuju se na određenim lokacijama uređena sportska igrališta ili manja parkovna uređenja uz obližnje objekte od javnog značaja. Uređenje obale i vodotoka rijeka primjenjuje se u svim evropskim gradovima i postaje glavni ekonomski resurs. Potrebno je otvoriti vizure ka obalama rijeka i urediti vodotoke u svrhu turizma i rekreacije. Ujedno, regulacijom vodotoka reguliše se smanjenje erozije - stoji uz dokumentaciju priloženu uz idejno rješenje.

(Foto: Glavni grad Podgorica/Andri&Ana/Idejno rješenje/Screenshot)
Uz rječne vodotokove planirani su i zeleni zaštitni pojasevi koje je moguće urediti u svrhu rekreacije kroz formiranje šetališta, biciklističkih staza i prostora na kojima je moguće stvoriti sadržaje u svrhu razvoja turizma. Biciklističke staze treba projektovati sa pristupom mrežnom sistemu biciklističkih staza grada.

- Prostor vodotoka Ribnice uz koje je urađeno šetalište potrebno je bolje uvezati sa gradskim jezgrom uz postavku određeni sadržaja za pasivan i aktivan odmor. Koristiti prirodne materijale i biljnom sadnjom uvezati zemljište, čime bi se spriječila erozija rječnog vodotoka. Uređenje vodotoka sprovesti kroz primjenu prirodnih materijala, kaskadno riješenih zelenih terasa uz izlazak na rječne tokove, čime bi se minimizirao efekat betoniranja rječnih tokova - navodi se.

Projektom je potrebno predvidjeti i veze sa kontaktnim saobraćajnim i pješačkim površinama. Hidrotehničke instalacije odvodnjavanje atmosferskih voda projektovati u skladu sa uslovima koje propiše Vodovod i kanalizacija. U dokumentaciji se navodi da je investitor obavezan i da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije uz poštovanje odluke sa elementima UTU-a.

Fotogalerija
Uređenje šetališta uz Ribnicu

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.