Izvor: eKapija | Srijeda, 17.06.2020.| 11:03
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Objavljen poziv za usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća u RS - Prijave do 24. jula

Ilustracija (Foto: PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT/shutterstock.com)
Razvojna agencija RS, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća RS 2016 – 2020. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije RS za 2020. godinu, a u okviru projekta "Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2)", raspisuje Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u RS.

- Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave
proizvodnjom ili pružanjem usluga, s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS) - navodi se u pozivu.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

- Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću, određeni broj sati, najviše do 50 sati po korisniku, i to u prostorijama korisnika, ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati. U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene dijagnostike, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom - dodaje se.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

- Dijagnoza trenutne situacije u preduzeću;
- Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova i projekata kako bi se dostigli ciljevi preduzeća;
- Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
- Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke;
- Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP;
- Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i drugih potrebnih informacija.
- Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije:

- Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
- Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
- Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
- Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
- Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju;

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju preduzeća kojima su pružene mentoring usluge u prethodnim godinama.

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: mentoring@rars–msp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2020. godini.

Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.

Javni poziv je otvoren od 15. juna do 24. jula 2020. godine do 24 časa.

Nakon izvršene evaluacije, kandidati koji budu zadovoljili kriterijume i uđu u uži izbor, treba da dostave traženu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna agnecija Republike Srpske,

Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv i drugi prateći obrasci dostupni su na veb stranici Agencije, www.rars-msp.org.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars–msp.org, ili na broj telefona: 051/222-157.Za više detalaja o pozivu pogledajte OVDJE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.