Izvor: eKapija | Četvrtak, 04.06.2020.| 15:01
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Željeznice RS trebaju novi koncept za samoodrživost - Sindikat predlaže organizaciju holdinga

(Foto: Mikica Šubara)
Na sastanku članova uprave Željeznica Republike Srpske i ministra saobraćaja i veza RS održanom 3. juna, bilo je riječi o poslovnoj politici i realizaciji planskih aktivnosti preduzeća, dok su sa predsjednicima reprezentativnih sindikata ŽRS dominirale teme oko izrade pravilnika o sistematizaciji, kolektivnog ugovora kao i procesa restrukturisanja.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović, rekao je da su Željeznice Republike Srpske u fazi organizacionog restrukturisanja tokom kojeg treba doći do najpovoljnijeg koncepta kako bi bile samoodrživi privredni subjekat.

Nakon sastanka sa članovima uprave i predsjednicima reprezentativnih sindikata Željeznica RS, ministar Popović rekao je da se u skladu sa evropskim direktivama, traži razdvajanje poslova operacija i infrastrukture.

Popović je rekao da će se na kraju procesa precizno znati da li će to biti holding ili neki drugi oblik, ali da neće proći bez saglasnosti ministarstva, niti mimo modela koji će se postići na zajedničkoj radnoj grupi konsultanata, Svjetske banke, uprave Željeznica RS i sindikata ŽRS.

On je istakao da će sasvim sigurno doći do zadovolјavajućeg oblika organizovanja Željeznica Republike Srpske i da se ne isključuje mogućnost prepisivanja određenih, već postojećih modela koji odgovaraju konceptu u kojem treba da posluju Željeznice RS, te da budu održiv privredni subjekat.

- Ne mislim da je najveći problem čak ni u ovoj fazi kako ćemo doći do planiranog broja radnika. To je posao koji mora završiti uprava preduzeća u saradnji sa sindikatom i mislim da smo nadomak tog cilja - izjavio je ministar saobraćaja i veza RS Đorđe Popović.

Ministar Popović rekao je da Željeznice RS trenutno više opterećuju profesionalne kompetencije na određenim pozicijama, odnosno disproporcija onoga što je neophodno da bi sistem funkcionisao i profesionalne kompetencije zaposlenih.

Naglasio je da je sadašnja uprava ŽRS ostvarila jedan drugačiji vid komunikacije sa sindikatima i poručio da je siguran da će to donijeti dobro rješenje, jer svako rješenje koje donese sama uprava, ili eventualno sindikati kroz klasične oblike sindikalne borbe u principu je radikalno i nije dobro.

Ministar Popović je ukazao da sistematizacija godinama funkcioniše na bazi dva dokumenta i da se primjenjuju po potrebi jedan, a po potrebi drugi, što se mora prevazići i da se nada da će takvi problemi ubuduće biti prošlost.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, rekao je nakon sastanka da je osnovni zadatak ŽRS proces organizacionog i finansijskog restrukturisanja preduzeća.

- Izrazio bih zahvalnost ministru saobraćaja i veza RS, na današnjoj posjeti i podršci koju nam je pružio da Željeznice Republike Srpske idu putem koji su zacrtale, i u tome budu uspješne. Izuzetno sam zadovolјan sastankom koji smo održali, koji je bio veoma konstruktivan. Same aktivnosti u procesu restrukturisanja su zbog situacije uzrokovane virusnom infekcijom COVID-19, bile usporene kao i svuda, ali nastavlјamo rad u kontinuitetu. Zakazuje se novo ročište pred Privrednim sudom i već su dogovoreni sastanci sa konsultantima i nastavak aktivnosti – istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Slavko Gligorić.

Kada je u pitanju sistematizacija radnih mjesta, Gligorić je naglasio da uprava ŽRS insistira i radi na tome da nijedan radnik ne ostane bez posla.

- Upravo sistematizacija, zbog radnika koji su ograničenih radnih sposobnosti, ratni vojni invalidi i invalidi rada njih oko 320, ne želimo nijednog momenta da ih ugrozimo i ostavimo bez posla. Želimo da nađemo najbolјe rješenje koje će zadovoljiti i te radnike, njihove porodice kao i sam proces restrukturisanja. Rješavaćemo ova pitanja raspoređivanjem radnika na odgovarajuća radna mjesta, a pitanje ratnih vojnih invalida riešavaćemo zakonski sa Ministarstvom za boračko – invalidska pitanja RS, s tim da nijedan zaposleni ne bude ugrožen – rekao je Gligorić.

Kada je u pitanju organizaciono restrukturisanje Željeznica Republike Srpske model još uvijek nije definisan istakao je Gligorić.

- Stav uprave Željeznica Republike Srpske, koji je podržan od strane resornog ministarstva, jeste da se ugledamo na dobre primjere i najprihvatljivije modele, koji su najbolјi za ovako malo preduzeće kao što su ŽRS. Pored finansijskog razdvajanja koje ćemo uraditi, nastojaćemo da ostavimo jedno vertikalno preduzeće, ali niti u jednom segmentu ne želimo dozvoliti da se dio preduzeća odvoji od te cjeline – naglasio je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Slavko Gligorić.

Predsjednik reprezentativnog sindikata Želјezničara RS Jelenko Dobraš, istakao je da je na sastanku vođen dobar dijalog i utvrđen zajednički stav da proces restrukturiranja mora biti proveden na najbolјi način.

-Smatramo da je ŽRS najbolјe organizovati na način holdinga, odnosno da ne dođe do potpunog razdvajanja preduzeća – rekao je Dobraš.

Dobraš je takođe napomenuo da je neophodno u što skorijem periodu zakonski riješiti pitanje radnika koji su invalidi rada i rata.

Zajednički stav učesnika sastanka bio je da se samo razgovorom mora doći do najbolјeg rješenja.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.