Izvor: eKapija | Utorak, 02.06.2020.| 11:52
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Pokrenut inovacijski izazov - Banjaluka grad budućnosti

(Foto: banjaluka.rs.ba)
Inovacijski izazov "Banjaluka - grad budućnosti" koji su zajednički pokrenuli UNDP i Grad Banjaluka, je otvoren i konkurentan poziv za prijedloge organizacija civilnog društva, privatnog sektora, univerziteta, medija, javnih institucija koji nude inovativna rješenja temeljena na tehnologiji, a koja bi Banjaluku učinila pametnijom, zelenijom, otpornijom, inkluzivnom i održivom.

Cilj ovog izazova grada budućnosti je oživjeti takve ideje, katalisati akcije i testirati inovativna rješenja koja doprinose tome da Banjaluka postane grad budućnosti.

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji osigurava UNDP, uz sufinansiranje Grada Banjaluka iznosi 260.000 KM.

Povodom početka projekta i otvaranja poziva gradonačelnik Igor Radojičić i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a (UNDP) Stelijana Nedera potpisali su memorandum o razumijevanju između Grada Banjaluke i ove organizacije.

- Potpisivanjem ovog višegodišnjeg memoranduma, već lansiramo prvi poziv privatnim kompanijama, fakultetima, akademskoj zajednici, nevladinim organizacijima da se tokom ovog mjeseca prijave sa svojim idejama i da predlože konkretne projekte u oblasti doprinosa "pametnim gradovima" i unapređenju usluga u gradu – kazao je Radojičić.

Grad je oblast "pametnih gradova", kako je naglasio, postavio kao jedan od četiri strateška cilja u Strategiji razvoja grada, a koji znače modernizaciju i digitalizaciju usluga na različitim nivoima.

Rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a Stelijana Nedera kazala je da su digitalna transformacija, inovacije i ubrzavanje pozitivnih promjena – prioriteti kako u trenutnom, tako i u djelovanju te organizacije u narednih pet godina.

- Prepoznajemo činjenicu da u gradovima živi sve više i više ljudi, te stoga pokušavamo fokusirati naše napore na urbani razvoj. Gradovi moraju gledati u budućnost i razmišljati o načinima kako koristiti najbolje dostupne moderne tehnologije, jer svako želi da ima najbolje usluge prevoza, kao i najkvalitetnije javne usluge koje pružaju lokalne administracije. Sigurna sam da će ova inicijativa biti korisna i zanimljiva i pozvala bih sve građane, kompanije i organizacije civilnog društva da se prijave i predlože svoje ideje – zaključila je ona.

Poziv za inovativna rješenja

Glavni ciljevi Inovacijskog izazova Banjaluka - grad budućnosti su stimulisati dizajn i implementaciju portfelja inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji koja pomažu u izgradnji pravednijeg, pristupačnijeg grada koji je i ugodniji za život, potaknuti saradnju među multi-sektorskim zainteresovanim stranama u gradu radi zajedničkog dizajniranja planova rješenja koja doprinose gradu budućnosti.

Kako se navodi na sjatu UNDP-a ključni rezultati su:
  • Najmanje 5 transformativnih i skalabilnih intervencija koje doprinose tome da Banjaluka postane grad budućnosti;
  • Najmanje 3.000 stanovnika ima direktne koristi od implementacije prijedloga;
  • Zone grada koje će biti piloti za transformaciju.
Svi predloženi projekti trebaju biti razvijeni specifično za jednu od niže pomenutih pilot zona u kojima će svi projekti biti realizovani:
- urbana zona: mjesne zajednice Lazarevo I i Lazarevo II
- ruralna zona: mjesne zajednice Karanovac, Krupa na Vrbasu, Bočac, Ljubačevo, Krmine, Agino selo.

Implementacija svih prijedloga unutar dva odabrana područja ne samo da će omogućiti integrisaniji pristup, već će poslužiti i kao demonstracija raznovrsnih rješenja koja zajedno mogu pomoći da se poboljša cijelo područje na mikro-nivou.

- Iako su ova prioritetna područja fokusirana na različite elemente gradskog života, zajednički nazivnik svih prijedloga je da moraju biti održivi i da ne smiju štetiti ekosistemu i da moraju održavati trenutne resurse, a da pri tome ne ugrožavaju budućnost. Kandidati mogu podnijeti onoliko prijedloga koliko žele u jednom ili svim prioritetnim područjima - navodi se u objavljenom pozivu.

Aplikanti mogu podnijeti prijave pojedinačno, međutim, ovaj izazov potiče partnerstva u okviru prijedloga između kvalifikovanih zainteresovanih strana; neformalno povezane tripartitne koalicije između aplikanata koji se bave svakim od tri prioritetna područja unutar povezanog skupa od tri prijave, a koji zajedno predstavljaju međusobno povezana, međusektorska i sistematska rješenja za odabrano područje.

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji osigurava UNDP, uz sufinansiranje Grada Banjaluka iznosi 260.000 KM. Finansiranje po projektu ne može biti veće od 50.000 KM, dok iznos PDV-a nije uključen u budžet od 50.000 KM. Sufinansiranje od strane aplikanta nije obavezno, ali se snažno potiče i ono će biti pozitivno ocijenjeno.

Rok za podnošenje aplikacija je 26. juni 2020. godine.

Sve informacije, uključujući aplikacioni obrazac, možete naći OVDJE.

Preuzmite SMIJERNICE ZA APLIKANTE - Inovacijski izazov - Banjaluka grad budućnosti.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.