Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 01.06.2020.| 11:02
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Južni Banat postaje mala Holandija - Izraelska kompanija New Energy Solutions planira gradnju još jednog vjetroparka snage do 220 MW

(Foto: Zvone/shutterstock.com)
Kompanija New Energy Solutions, koja je 2019. otvorila Vetropark Kovačica, planira da na tom područuju izradi još jedan - Vetropark Crepaja. U Planu detaljne regulacije, koji je odjeljenje za urbanizam Opštine Kovačica stavilo na rani javni uvid, navodi se da je cilj izrade plana stvaranje planskog osnova za izgradnju vjetrogeneratorskog postrojenja, kao i drugih energetskih postrojenja koje proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Predviđeno je da vjetropark ima 31 vjetrogeneratora, svaki pojedinačne snage oko 7 MW i trafo stanicu adekvatnog napona i snage. Maksimalna visina vjetroturbine sa lopaticom u gornjem položaju iznosi oko 230 m, dok ukupna snaga vjetroparka iznosi do 220 MW.

Kako se navodi, prostor na kome je predviđena gradnja vjetroparka se nalazi van građevinskog područja naselja i čini ga poljoprivredno zemljište sa kanalskom mrežom za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i mrežom atarskih puteva.

U obuhvatu Plana je i zemljište javnih namjena - mreža javnih puteva i vodoprivredne površine, kanalska mreža za melioraciju sa pojasom za održavanje kanala, kao i linijski infrastrukturni objekti.

Planom će se predvidjeti saobraćajni pristup, preko postojećih atarskih i pristupnih puteva. Definisaće se trase i kapaciteti mreže infrastrukture neophodne za funkcionisanje kompleksa.

Planirane su minimalne intervencije u prostoru u smislu dalje degradacije područja, kao i zaštita i primjena ekoloških principa u projektovanju i izgradnji.

Tehnološke cjeline u okviru kompleksa vjetroparka su lokacije vjetrogeneratora, prostor kompleksa trafostanice, kablovska mreža, atarski pristupni putevi, mjesto i način mogućeg priključenja dijela vjetroparka na srednjenaponski elektrodistributivni sistem.

U okviru kompleksa vjetroparka se predviđa mogućnost postavljanja anemometarskih stubova, koji mogu biti privremenog ili trajnog karaktera, koji će služiti za mjerenje aktuelnih karakteristika vjetra u predmetnom području.

Podsjetimo, kompanija New Energy Solutions je za potrebe izgradnje i rada Vjetroelektrane Kovačica, koja je u septembru 2019. poslije gotovo tri decenije postala potpuno nova elektrana priključena na elektro mrežu Srbije, izgradila i rekonstruisala više od 40 km puteva. Ukupna vrijednost investicije u Vjetropark Kovačica je 189 mil EUR.

Vjetropark Kovačica ima 38 instaliranih vjetrogeneratora, ukupne snage 104,5 MW i proizvodi energiju za više od 68.000 domaćinstava, čime će se uticati na smanjenje emisije CO2 za oko 250.000 tona godišnje.


Plan detaljne regulacije, čiji je obrađivač preduzeće Untermolo iz Novog Sada, nalazi se na javnom uvidu od 28. maja do 11. juna 2020. godine.

I. M.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.