Izvor: eKapija | Srijeda, 20.05.2020.| 14:54
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Nadležni demantuju prisustvo nedozvoljene količine arsena u rijeci Željeznici - Paramentri nisu prekoračeni

Uvidom u rezultate monitoringa kvaliteta vode rijeke Željeznice koje provodi Agencija za vodno područje rijeke Save nije utvrđeno povećano prisustvo arsena u površinskim vodnim tijelima ovog vodotoka, javili su danas iz ove Agencije.

Ono što se procijenilo kao specifično zagađenje kod ovih subjekata je termalna kontaminacija, sulfati i hloridi i isti su se pratili/analizirali u sklopu monitoringa otpadnih voda u prethodnom periodu.

Kako kažu iz Agencije, niti jedan u medijima spomenuti pravni subjekt Termalna rivijera i HBRD Hoteli llidža koji zahvata i koristi termomineralnu vodu na području općine Ilidža, a koju nakon korišćenja ispušta u rijeku Željeznicu ne posjeduje važeću vodnu dozvolu za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda izdatu od Agencije za vodno podrudje rijeke Save.

Zahtjevi oba pravna lica podnesena Agenciji za vodno područe rijeke Save su odbačeni zaključkom iz razloga što svoj podnesak nisu dopunili traženom dokumentacijom neophodnom u postupku odredivanja činjenica bitnih za donošenje odgovarajućeg vodnog akta, naveli su iz Agencije.

- Nakon saznanja dobijenih od KJKP Vodovod i kanlizacija Sarajevo o mogućem prisustvu arsena u otpadnim vodama navedenih pravnih subjekata, posebna pažnja u postupku izdavanja vodnih akata se posvećuje i ovom zagađenju. U periodu važenja vodne dozvole, do 2019. godine, Termalna Rivijera llidža je uredno dostavljao Izvještaje o monitoringu kvaliteta i kvantiteta tehnoloških otpadnih voda, čiji monitoring je obavljala ovlaštena laboratorija za uzorkovanje tehnoloških voda.

U okviru redovnog monitoringa površinskih voda Agencija za vodno područe rijeke Save je u prethodnom periodu, u više navrata ispitivala kvalitet vode na rijeci Željeznici na mjernom profilu Željeznica - ušće. Ispitivani su brojni fizičko-hemijski, hemijski, biološki i mikrobiološki parametri kvaliteta voda, između ostalog i arsen u rastvorenom obliku (četiri puta godišnje). Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama prepoznaje arsen kao opasnu materiju u vodama i za isti propisuje najveću dozvoljenu koncentraciju od 50 pgll (za I-II i III i IV klasu površinskih voda). Uvidom u rezultate monitoringa iz 2007,2009, 2013. i 2017. godine konstatovano je da ove maksimalno dozvoljene koncentracije na rijeci Željeznici nisu bile nikad prekoračene.

- Takođe, u Odluci o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoring voda arsen je prepoznat kao specifična supastanca. Vrijednosti standarda kvaliteta okoliša za arsen u pomenutoj odluci su 20 VglL (EQS), a za interpretaciju se uzima prosječna godišnja vrijednost. Prema gore navedenim prosječnim godišnjim koncentracijama standard i kvaliteta okoliša za arsen, na ušću rijeke Željeznice u rijeku Bosnu, nisu bili prekoračeni - zaključili su Agencije za vodno područje rijeke Save.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.