Izvor: Nezavisne novine | Četvrtak, 03.10.2019.| 15:21
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Postignut dogovor - FBiH ipak ne ostaje bez gasa

Ilustracija (Foto: bibiphoto/shutterstock)
Federacija BiH ipak neće ostati bez gasa. Rezultat je to višesatnog sastanka pred­sta­vni­ka re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va en­ti­tet­skih vla­da i pred­sta­vni­ka dvi­je fir­me, BH-Gasa i Gas pro­me­ta sa Pa­la.

Nakon više od sedam sati pregovora, delegacije su uspjele da iznađu rješenje, te su BH-Gas i Gas promet potpisali Ugovor o transportu gasa, čime je obezbijeđeno snabdijevanje ovim energentom.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić rekao je na konferenciji za medije nakon sastanka da će plin odmah biti pušten u promet te da građani neće ostati bez tog energenta.

Kao jedan od mogućih razloga za takvu situaciju, on je naveo neusvajanje državnog zakona o gasu.

- Imamo kočnicu na Vijeću ministara BiH, taj zakon treba da ide u proceduru, jer su FBiH i Republika Srpska dali zeleno svjetlo - rekao je Džindić.

Govoreći o Srbijagasu, on je rekao da je sve potpisano te da su izbjegnute nejasnoće.

Direktor BH-Gasa Jasmin Salkić kazao je da je postignut sporazum u najboljem interesu države, ali i entiteta.

Istakao je da su dogovorili da se donese državni zakon kako građani više ne bi dolazili u situaciju da im drugi "zavrću" gas.

- Više neće biti problema sa gasom, snabdijevanje nije bilo ugroženo, danas ćemo nastaviti raditi samo pod nekim novim ugovorima - istakao je.

Sastanku su prisustvovali federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić, direktor Gas prometa Milomir Draganić, direktor BH-Gasa Jasmin Salkić, te pomoćnik ministra energetike Republike Srpske Milenko Todorović.

U sve se uključila i de­le­ga­ci­ja Evrop­ske ko­mi­si­je u BiH, a na­kon sko­ro četi­ri sa­ta tra­ja­nja sas­tan­ka sti­gao je i Fa­dil No­va­lić, pre­mi­jer FBiH.

Podsjećamo, zbog is­te­ka ugo­vo­ra sa Srbi­ja­ga­som i Gas pro­me­tom iz Pa­la, u zvor­ničkom pos­tro­je­nju kom­pa­ni­je Gas pro­met za­vrnut je ven­til ko­ji na­pa­ja ovim ener­gen­tom Fe­de­ra­ci­ju BiH i Is­točno Sa­ra­je­vo.

Inače, Vla­da FBiH i BH gas nisu željele po­tpi­sa­ti ugo­vor jer je on sas­tav­ljen kao da ga po­tpi­su­ju dvi­je države, a ne dva en­ti­te­ta, što u FBiH ne žele da pri­hva­te.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.