Izvor: Capital | Srijeda, 14.08.2019.| 08:20
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Elektroprivreda RS planira investicije od oko 385 mil KM - Najveći dio kreditnog zaduženja za RiTE Gacko i Ugljevik

RiTE Gacko
Četiri proizvodna preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske planiraju do 2021. godine realizovati investicije vrijedne oko 385 mil KM, a veći dio tih investicija finansiraće kreditima. Iz vlastitih sredstava ERS planira finansirati projekte vrijedne 102,6 mil, a iz kredita 276 mil KM, dok je manji dio planiran iz donacija.

Najznačajnije investicije u periodu 2019. – 2021. godina planirane su u RiTE Ugljevik i RiTE Gacko i to 264,4 mil KM.

Samo za investicije u RiTE Ugljevik planirano je zaduženje od 137,7 mil KM, dok iz vlastitih izvora ovo preduzeće planira da izdvoji 18,9 mil KM.

Kako navode u ERS, u RiTE Ugljevik je u toku izgradnja sistema odsumporavanja dimnih gasova, čiji je cilj da se emisija sumpor dioksida smanji za 98,4%. Time bi se značajno eliminisao uticaj rada TE Ugljevik na životnu sredinu i uskladio sa našom zakonskom regulativom i Direktivama EU.

- U periodu od 2019. do 2021. planirane su investicije od 53,9 mil КM, a finansiraće se iz kreditnih sredstava - navodi se u planu i dodaje da je za revitalizaciju i modernizaciju bloka planirano 50 mil KM, takođe, iz kreditnih sredstava.

Između ostalog, planirana je i nabavka rudarske mehanizacije (bageri, kamioni, buldozeri, utovarivači, grejderi) vrijedna 30,6 mil КM, od čega je 11,8 mil КM planirano iz vlastitih sredstva i 18,8 mil КM iz kreditnih sredstava.

U RiTE Gacko u ovom trogodišnjem periodu predviđene su investicije vrijedne 159,8 miliona maraka. Kreditima će biti finansirano 126,7 mil KM investicija, a iz vlastitih izvora svega 33,8 mil KM.

Najveći iznosi planirani su za nabavku rudarske mehanizacije i to 50 mil КM, za instalisanje postrojenja za čišćenje uglja planirano je 30 mil КM i u potpunosti će se finansirati iz kreditnih sredstava.

Za kontinualni sistem na otkrivci planirano je 25 mil КM, od čega 10 mil КM iz vlastitih sredstava i 15 mil КM iz kreditnih sredsatva, za investicionu otkrivku planirano je 18 mil КM, a finansiraće se iz vlastitih sredstava.

Planirana investiciona ulaganja u HE na Drini u periodu 2019.-2021. godina u potpunosti će se finansirati iz vlastitih sredstava, a iznose 38 mil KM.

Odnose se na hidroenergetske objekte u slivu rijeke Drine i to na pripremne aktivnosti za šta je planirano 31 mil КM. Za investicije vezane za rješavanje obaveza iz urbanističko – tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole planirano je sedam miliona.

Kada su u pitanju HE na Trebišnjici, planirana su ulaganja od 31,1 mil KM i ona će se većim dijelom finansirati iz vlastitih sredstava.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.