Izvor: eKapija | Četvrtak, 20.08.2009.| 09:04
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Vlada Federacije utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

(Foto: b)

Vlada Federacije BiH je na sjednici 19.08.2009. godine utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, koji predstavlja usklađivanje postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim propisima u Federaciji BiH, a izraz je i potrebe preciznijeg definiranja pojedinih rješenja u skladu sa dosadašnjom praksom, posebno u pogledu nadležnosti za davanje koncesija u pojedinim oblastima.

Tako se, u skladu sa zakonima o obrtu i o privrednim društvima, koji predviđaju da se istom privrednom djelatnošću mogu baviti pravna i fizička lica, omogućuje dodjeljivanje koncesija fizičkim licima koja imaju registriran obrt.

Najviše izmjena odnosi se na predmet koncesija i korištenje zakonskih termina za određene pojmove, posebno u oblasti prometa i komunikacija, zatim energetske objekte za koje je nadležnost davanja koncesije stavljena u ovisnost od snage objekta i omogućavanje koncesije za korištenje lovstva.

Posebno je regulisana izgradnja i korištenje energetskih objekata instalisane snage veće od jedan MW tako što je predviđeno da o njihovoj koncesiji odlučuje Vlada FBiH. Ona, također, odlučuje o dodjeli koncesije na hidroakumulaciju ako je njeno korištenje u funkciji objekta čije građenje odobrava federalni nadležni organ uprave, što je nova tačka ugrađena u zakonska rješenja.

Prijedlogom zakona sveobuhvatno se definišu predmeti koncesije za distribuciju energetskih medija i to podjednako za gasove, tekućine i električnu energiju, a na prijedlog Doma naroda Parlamenta FBiH ponovo su kao predmet koncesije uvrštene šume i šumsko zemljište.

Kao novi predmeti koncesije uvrštena je izgradnja i/ili korištenju objekata za saobraćaj u mirovanju (podzemne i nadzemne garaže i parking mjesta), kao i to da se, radi obavljanja privrednih djelatnosti, pod koncesiju može dati reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka, kao djelatnost od općeg interesa.

Poseban dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na Komisiju za koncesije, odnosno na utvrđivanje njenog statusa kao samostalnog pravnog lica, što do sada nije bilo definirano. Članove Komisije imenuje Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH, pa Komisija za svoj rad odgovara Parlamentu, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.