Izvor: Promo | Srijeda, 10.04.2019.| 14:23
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Ponovo rekordna godišnja proizvodnja Rudnika Gross kod Srebrenice - Tokom 2019. biće uloženo 3,23 mil EUR

Rudnik olova i cinka Gross u Srebrenici nastavio je da iz godine u godinu bilježi rekordnu proizvodnju rovne rude, u 2018. otkopavši 356.000 tona, pokazuje godišnji izvještaj o poslovanju rudnika.

Rudnik Gross je, osim rekordne proizvodnje, posebnu pažnju u toku 2018. godine posvetio stvaranju uslova za dobijanje rude sa eksploatacionog polja Vitlovac, gdje je rađeno na pripremi prilaznog puta i dijela pratećih infrastrukturnih objekata.

U 2018. godini, taj rudnik kod Srebrenice pokrenuo je i postupak dobijanja neophodnih odobrenja i saglasnosti za izgradnju novog flotacijskog odlagališta, što će biti značajna i velika investicija u narednih nekoliko godina, a koja ujedno predstavlja preduslov za nastavak i povećanje proizvodnje.

Investiciona ulaganja su u prethodnoj godini u Rudniku iznosila oko 2.255.000 EUR, čime je suma uložena u Gross u koncesionom periodu dostigla 21.413.911 EUR. Obaveza ukupnog ulaganja predviđena tokom cijelog perioda trajanja koncesionog ugovora je time već sada premašena za oko 7.158.000 EUR.

Rudnik je sve investicione aktivnosti preduzimao s ciljem da osigura kontinuitet proizvodnje, sa stalnim, postepenim povećavanjem u godinama pred Rudnikom.

Planirana investiciona ulaganja u 2019. godini iznose oko 3.236.000 EUR u opremu i objekte, izradu projektno-tehničke dokumentacije i u rudarske pripremne radove.

Cilj plana u 2019. godini je da se proizvede najmanje jednaka količina rovne rude kao u 2018, kao i da se u flotaciji nastavi strogo održavanje kvaliteta koncentrata olova i cinka koji zadovoljavaju zahtjeve tržišta od ovog dijela Evrope do dalekog istoka.

Rudnik će u ovoj godini takođe raditi na pripremi novih otkopnih blokova, uvođenju selektivnosti pri otkopavanju kod postojećih metoda i smanjenja razblaženja rude, što će unaprijediti finansijske efekte poslovanja preduzeća, stvoriti dobre uslove za povećanje produktivnosti i za smanjenje potrošnje energije po jednoj toni rude.

U 2018. godini, rudnik je na ime naknade za korišćenje mineralnih sirovina uplatio oko 890.000 EUR na račun budžeta Republike Srpske. U koncesionom periodu koji počinje ulaskom rudnika Gross u sastav Mineco Grupe ukupno je uplaćeno oko 6.800.000 EUR na ime te naknade.

Rudnik Gross je tokom cijele 2018. godine, kao društveno odgovorno preduzeće, nastavilo da aktivno sarađuje sa lokalnom zajednicom i da pomaže različita udruženja, ustanove i pojedince iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posebno sa područja Srebrenice i Bratunca, dvije opštine kojima gravitira. Ukupna pomoć Rudnika od uzimanja koncesije dostigla je 328.000 EUR, od čega u 2018. godini oko 37.000 EUR.

Kompanija Gross u potpunosti ispunjava sve preuzete obaveze u oblasti zaštite životne sredine, a višegodišnji planovi obuhvataju stalno unapređenje rješenja koja se primjenjuju, ali i sprovođenje akcija koje nisu u neposrednoj vezi sa rudnikom, ali se odnose na poboljšanje životne sredine i zaštiti vodotokova sliva rijeke Drine. Rudnik je, iz tog razloga, u martu prošle godine osnovao Fondaciju za zaštitu rijeke Drine i njenih pritoka, čiji su ciljevi očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta vode i životne sredine rijeke Drine i njenih pritoka, odnosno Drinskog sliva.

Rudnik olova i cinka Gross se očuvanjem životne okoline bavi kao prioritetnim zadatkom, što se takođe ogleda u kontinuiranoj rekultivaciji degradiranih površina, savesnim upravljanjem otpadom, prečišćavanjem voda, očuvanjem prirodnog ambijenta i drugim sličnim postupcima. Do sada je rekultivisana površina od 137.512 m2, na šta je utrošeno više od 1.533.000 EUR.

Većinski vlasnik rudnika Gross je britanska kompanija Mineco Limited, koja u Bosni i Hercegovini sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda, a u toku 2017. pokrenula je proizvodnju i u rudniku ceruzita kod Olova.

U Čelebićima kod Foče su uspješno obavljene prve faze istražnih radova i ovjeren je elaborat o rudnim rezervama, a ove godine je potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude olova i cinka. Takođe, sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji – Rudnikom kod Gornjeg Milanovca i Velikim Majdanom kod Ljubovije, a kod Bosilegrada je pokrenuta pilot proizvodnja rudnika Bosil-Metal.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.