Izvor: Balkan Green Energy News | Četvrtak, 14.02.2019.| 09:30
Izdvojite članak Odštampajte vijest

BiH dogovara naredne korake ka izradi Nacionalnih energetskih i klimatskih planova

(Foto: Romolo Tavani/shutterstock.com)
GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) organizovao je prošle sedmice u Sarajevu dvodnevnu radionicu na temu izrade integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP).

Radionica je okupila više od 80 učesnika, među njima članove Radne grupe za izradu NEKP-a u BiH za period 2021-2030. Članovi radne grupe su predstavnici nadležnih ministarstava na državnom i entitetskom nivou, Distrikta Brčko, javnih komunalnih preduzeća, fondova za zaštitu okoliša/životne sredine, trgovinskih i privrednih komora na svim upravnim nivoima, naučno-obrazovnih i drugih institucija relevantnih u sektoru energije i klime. Radionici su prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija poput Energetske zajednice, UNDP-a BiH, USAID-a i SIDA-e.

BiH je kao ugovorna strana u Energetskoj zajednici (EZ) obavezna da izradi NEKP u skladu s Preporukom 2018/1/MC-EnC ministarskog vijeća EZ.

- Od ključne važnosti je iskoristiti ovu radionicu za formiranje radnih grupa koje se odnose na 5 dimenzija obuhvaćenih NEKP-om - energetska sigurnost, puna integracija unutrašnjeg tržišta energije, energetska efikasnost, dekarbonizacija, te istraživanje, inovacije i konkurentnost, kao i definisanje upravne i koordinacijske strukture za izradu NEKP-a - rekla je Irina Lazzerini, ekspert za održivu energiju pri Energetskoj zajednici.

Zaključci skupa se odnose na dogovorene naredne korake u procesu izrade NEKP-a, kao i vremenski okvir za svaku od tematskih radnih grupa aktivnih u okviru 5 dimenzija Energetske unije.

- Implementacija NEKP-a će BiH omogućiti integraciju energetskih i klimatskih ciljeve kao i odgovarajućih politika i mjera, čime će doprinijeti usklađivanju energetskih politika s politikama EU. Samim tim će smanjiti administrativna opterećenja i osigurati veću koherentnost i dugoročniju predvidljivost investicija - rekao je Joachim Gaube, menadžer sektorskog fonda ORF-EE.

Dodao je i da je ovo ključno postignuće za BiH i regiju, s obzirom na to da je NEKP relativno nov instrument koji integriše više drugih sektorskih planova u cilju efikasnijeg i efektivnijeg donošenja sektorskih politika.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.