Izvor: eKapija | Četvrtak, 13.12.2018.| 07:49
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Poticaji za animalnu proizvodnju u FBiH povećani za 3,27 mil KM


(Foto: Patrik Jech/shutterstock.com)
Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenog budžetom Federacije BiH za 2018. godinu kojom su sredstva za animalnu proizvodnju sa 43.435.000 KM povećana na 46.710.718 KM ili za 3.275.718 KM.

U obrazloženju je navedeno da je tokom realizacije programa za 2018. godinu uočeno da sredstva koja su planirana u odjelu "Model kapitalnih ulaganja" (regres kamata i komasacija zemljišnih parcela) nisu mogla biti realizovana iz objektivnih razloga. Izraženo je mišljenje da sredstva za komasaciju zemljišnih parcela u Budžetu Federacije za 2019. godinu treba planirati direktno u Budžetu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja će to i realizovati.

Ni sredstva u odjelu Model ruralnog razvoja nisu u cijelosti utrošena zbog nedovoljnog broja zahtjeva koji su ispunjavali opće i posebne uslove propisane u provedbenim aktima, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je da se neutrošena sredstva u okviru pojedinog modela preusmjeravaju u drugi model.

Ovim izmjenama neutrošena sredstva iz kapitalnih ulaganja u iznosu 1.000.000 KM (500.000 KM za regres kamata na kredite za investicije u poljoprivredi i 500.000 KM za komasaciju zemljišnih parcela), ostalih vrsta podrški od 35.718 KM, kao i ruralnog razvoja od 2.240.000 KM, preusmjerena su u podršku proizvodnji - Animalna proizvodnja, gdje je tokom obrade pristiglih zahtjeva utvrđeno da je povećana proizvodnja, pa je planirani iznos od 43.435.000 KM uvećan za 3.275.718 KM i iznosi 46.710.718 KM.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.