Izvor: Tanjug | Srijeda, 10.10.2018.| 10:42

Otvoreni pregovori o priznavanju diploma na Zapadnom Balkanu

(Foto: Radu Bercan/shutterstock.com)
Zapadni Balkan je započeo pregovore o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i građevinskih inženjera na prvom sastanku glavnih pregovarača kojeg je u ponedeljak, 8. oktobra, u Briselu sazvao Savjet za regionalnu saradnju (RCH).

Očekivani ishod pregovora je zaključivanje sporazuma o uzajamnom priznavanju, kojim će se utvrditi zajednička pravila za priznavanje stručnih kvalifikacija za podnosioce zahtjeva koji posjeduju stručnu kvalifikaciju stečenu u jednoj od ekonomija Zapadnog Balkana čime će im se omogućiti pristup i obavljanje profesije u drugoj ekonomiji.

Pregovori i očekivani Sporazum o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija dio su Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP REA) kojeg su premijeri iz regiona usvojili prošle godine u Trstu.

- Otklanjanje prepreka mobilnosti stručnjaka i na taj način ostvarivanje cilja Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor da se omogući nesmetano kretanje doktorima medicine, stomatolozima, arhitekatima i građevinskim inženjerima u regionu omogućiće da se talentovani ljudi zadrže u regionu - rekao je generalni sekretar RCH Goran Svilanović na otvaranju pregovora.

On je dodao da je, osim toga, nacrt Sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i građevinskih inženjera zasnovan na Uredbi Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija i kao takav će doprinijeti pripremama za pristupanje Evropskoj uniji.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.