Izvor: Sarajevska berza | Petak, 27.03.2009.| 16:05
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije na tržištu Sarajevske berze vrijednosnih papira

(Foto: b)

Nadzorni Odbor Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira je na svojoj sjednici od 23.03.2009. godine usvojio Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište Sarajevske berze - burze.

Usvojeni Kodeks je rezultat višemjesečnog rada Odbora za izradu Kodeksa KU, tijela koje je pored predstavnika SASE uključivalo i predstavnike ostalih važnih nosioca interesa dobrog korporativnog upravljanja u FBiH - Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, Komisije za vrijednosne papire FBiH, Samoregulirajuće organizacije profesionalnih posrednika u FBiH (SRO), Udruženja društava za upravljanje fondovima u FBiH kao i nezavisne ekonomske i pravne eksperte.

No i drugi nosioci interesa, kao i šira javnost su imali priliku učestvovati u izradi Kodeksa i davati komentare i prijedloge na isti, u toku javne rasprave održane u mjesecu februaru ove godine.

Posebnu pomoć pri izradi Kodeksa Odbor je imao od strane International Finance Corporation (IFC) i njihovih predstavnika u Bosni i Hercegovini u okviru projekta za korporativno upravljanje koji podrzava Državni sekretarijat za ekonomske poslove Svicarske (SECO).

Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište SASE predstavlja skup najboljih svjetskih praksi vođenja kompanija, prilagođeno jednom tranzicijskom tržištu kao što je to slučaj u BiH. Pored OECD principa korpoativnog upravljanja, Kodeks sadrži i odredbe koje su se pokazale efikasnim u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj.

Kodeks je koncipiran na principi "ispoštuj ili objasni" ("comply or explain"). Za razliku od zakonskih i podzakonskih akata, čije je poštivanje obavezno i sankcionisano od strane nadležnih držanih institucija, nepoštivanje odredaba Kodeksa ne povlači za sobom eksplicitne sankcije neke institucije. Kompanija koja je prihvatila Kodeks korporativnog upravljanja dužna je pridržavati se odredbi Kodeksa; ukoliko pojedine odredbe Kodeksa ne može sprovesti, potrebno je u okviru upitnika (koji je sastavni dio Kodeksa i ispunjava se jednom godišnje) obrazložiti nesprovođenje preporuka. Investitori, koji su osnovna ciljna grupa kojoj je Kodeks namjenjen, na osnovu ovih podataka mogu donijeti odluku da li žele investirati u datu kompaniju ili ne.

Prihvatanje Kodeksa korporativnog upravljanja obavezno je za kompanije koje su uvrštene na Kotaciju Sarajevske berze - burze, dok za kompanije sa Slobodnog tržišta to nije obavezno.

Međutim, i te kompanije be bi se trebale pridržavati odredbi ovog Kodeksa iako nisu uvrštene na Kotaciju SASE, kako bi počeli uspostavljati odnos povjerenja sa potencijalnim investitorima.

Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište SASE će biti predmet redovnih revizija, u okviru kojih će se nastojati podizati nivo korporativnog upravljanja i slijedti svjetski trendovi ove oblasti.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.