Izvor: eKapija | Petak, 28.09.2018.| 15:33

Italijanska kompanija SWS Engineering 4. oktobra u Sarajevu predstavlja BIM tehnologiju u arhitekturi i građevini

(Foto: Billion Photos/shutterstock.com)
Privredna komora FBiH i italijanska inženjerska kompanija SWS Engineering pozivaju inženjerske i građevinske kompanije na B2B susrete i predavanje na temu: "Primjena BIM-a u projektovanju i građevinarstvu" u prostorijama Privredne komore FBIH.

Predavanje će biti održano 4. oktobra sa početkom u 11:00 sati sa trajanjem od jednog sata, nakon čega će uslijediti B2B susreti.

Tržište primjene BIM-a (Building Information Modeling) brzo raste u skoro svim evropskim zemljama, tako da će se ovaj trend nastaviti, pa čak i ubrzati u narednim godinama. Predstavnici kompanije SWS Engineering i njeni BIM praktičari približiće pristupe, tehnike i strategije primjene BIM tehnologije kojima su prevazišli izazove u tunelogradnji, mostogradnji, cestogradnji, građevinarstvu, te time olakšali procese projektovanja, izgradnje i doprinijeli formiranju pouzdane osnove u donošenju odluka.

BIM je inteligentni proces zasnovan na 3D modelu koji arhitektama, inžinjerima, ali i građevinskom sektoru pruža uvid i alate za efikasnije planiranje, projektovanje, izgradnju i upravljanje objektima i infrastrukturom.

Učešće na predavanju je besplatno. Za prijavu učešća, potrebno je da dostavite potvrdu učešća na e-mail adresu: a.malisevic@kfbih.com ili broj telefona: 033/566-306, najkasnije do 2. oktobra.

U prijavi treba naznačiti da li ste zainteresirani za B2B susret sa predstavnicima kompanije SWS Engineering SPA. Kontakt osoba je Almin Mališević.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.