Izvor: eKapija | Petak, 21.09.2018.| 09:29
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Radovi na novoj bolnici u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi

Nakon nešto duže od godinu dana od kada je položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu, radovi se uspješno privode kraju. Tačno dvije nedjelje od zakazane ceremonije svečanog obilježavanja završetka izgradnje u toku su finalni radovi u operacionom bloku, a započelo se i sa unošenjem namještaja i medicinske opreme.

Kompleks nove bolnice u Istočnom Sarajevu sastojaće se od nekoliko objekata od kojih su ključni Funkcionalni dio i Stacionar ukupne korisne površine oko 10.000 m2. U novoj bolnici će se moći smjestiti oko 210 pacijenata.

U Funkcionalnom dijelu se nalazi urgentni blok sa OP salom za hitne slučajeve, laboratorije, ginekološko-akušerski odjel sa nezavisnom OP salom, intenzivna i poluintenzivna njega, OP blok sa dvije operacione sale, kao i zajedničke prostorije (hodnici, toaleti, tehničke prostorije).

U Stacionaru se, uglavnom, nalaze sobe za pacijente, sobe za medicinsko osoblje i nekoliko tehničkih prostorija.

Dva novoizgrađena objekta su hodnikom povezana sa nedavno adapitiranim i izgrađenim objektima u kojima se nalaze centralna kuhinja, restoran, magnetna rezonanca i poliklinika. U sklopu izgradnje i opremanja Funkcionalnog dijela i Stacionara izvršeno je i opremanje tih objekata, tako da će novu bolnicu u Istočnom Sarajevu činiti kompleks opremljenih objekata ukupne površine oko 14.000 m2.

Generalni izvođač radova je preduzeće Marković Invest-R.M. Laktaši, dok su kao ključni podizvođači učestvovali Santing Pale, Simpro Doboj, Galeb internacional Istočno Sarajevo, ABV sistemi Trebinje i Grijanjeinvest Pale.

Nadzor nad izvođenjem radova vršila je Republička direkcija za obnovu i izgradnju Banjaluka.

Nemjerljiv doprinos u omogućavanju postizanja vrhunskih higijenskih i termičkih uslova ugodnosti na energetski efikasan način za kompletan objekat nove bolnice, naročito OP sala, dao je redovni profesor Branislav Živković sa Mašinskog fakulteta Beograd koji je kao konusltant učestvovao u razradi projekta za izvođenje, ali i pratio sam tok izvođenja radova na termotehničkim instalacijama.

U OP salama se termički uslovi ugodnosti, blagi nadpritisak i čistoća održavaju ubacivanjem vazduha malim brzinama preko posebnih "laminar flow" tavanica sa "hepa filterima". Predviđena je mogućnost regulisanja temperature lokalno u svakoj od OP sala u opsegu 22 ± 3°C, a odabrana (željena) temperature održavaće se unutar raspona ± 10C.

Snabdjevanje toplotom svih objekata u kompleksu nove bolnice predviđeno je iz centralne kotlarnice kapaciteta 2.2 MW. Kao primarni energent koristiće se prirodni gas, alternativno lako lož ulje. Kotlarnica je smještena u posebnu, za tu namjenu predviđenu prostoriju do Administrativno-tehničkog objekta. Do toplotnih podstanica u objektima topla voda se doprema predizolovanim čeličnim cijevima.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.