Izvor: eKapija | Srijeda, 12.09.2018.| 15:43

Građani pet sarajevskih općina imaće pogodnosti za uvođenje mjera EE - Skoro polovina investicije biće sufinansirana

(Foto: Kuchina/shutterstock.com)
Sporazum o saradnji na implementaciji "Modela poboljšanja energetske efikasnosti na području Kantona Sarajevo" između Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i sarajevskih općina Stari Grad, Centar, Hadžići, Ilijaš I Vogošća potpisan je 10. septembra. Ovim sporazumom se potpisnici obavezuju finansijski podržati implementaciju mjera predviđenih modelom na području Kantona Sarajevo.

Potpisnici sporazuma su premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hažibajrić, načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović, načelnik općine Ilijaš Akif Falić i načelnik općine Vogošća Edin Smajić.

Glavni cilj Modela energetske efikasnosti koji je usvojila Vlade Kantona Sarajevo je sistemska podrška građanima u poboljšanju energetskih karakteristika odnosno utopljavanju stambenih objekata, pod povoljnijim uslovima.

Realizacijom mjera Modela energetske efikasnosti smanjuju se troškova grijanja i poboljšava energetska efikasnost objekata. Nakon implementacije mjera energetske efikasnosti predviđene uštede na troškovima energenta na mjesečnom nivou, mogu dostići i do 50%, a što je dovoljno za povrat uloženih sredstava, pa je stoga slogan projekta: Utopli zgradu, preplovi račun!

Efekti Modela energetske efikasnosti biće vidljivi kroz smanjenje potrošnje energenata, prelazak sa grijanja čvrstim gorivima na grijanje ekološki prihvatljivijim gorivima, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu urbanističku sliku Kantona Sarajevo, duži životni vijek nekretnina i povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.

(Foto: Lisa S./shutterstock.com)
Pogodnosti za učesnike u realizaciji modela:

- Pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti
- Mogućnost korištenja namjenske kreditne linije kod banaka koje su partneri na implementaciji Modela EE
- Subvencioniranje kamatne stope za korisnike kojima su u okviru projekta odobrena kreditna sredstva kod partnerskih banaka
- Sufinansiranje troškova do 45% za utopljavanje objekata i druge mjere energetske efikasnosti
- Pokriveni troškovi nadzora utopljavanja objekata

Sve navedene aktivnosti Modela EE, koordiniraće Ured za energetsku efikasnost pri SERDA-i uz podršku Radne grupe za implementaciju Modela energetske efikasnosti. Modelom su predviđene aktivnosti upoznavanja i edukacija etažnih vlasnika zgrada kolektivnog stanovanja i vlasnika individualnih objekata o prednostima primjene mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima, prije svega uštedi energenata i poboljšanju stanja zraka, ali i nekih drugih koji su u skladu sa opredjeljenjem EU i čitavog svijeta.

U narednom periodu Ured za energetsku efikasnost pokrenuće aktivnosti promocije Modela energetske efikasnosti s ciljem upoznavanja javnosti i objave Javnog poziva za izbor korisnika na čijim objektima bi se izvodili radovi utopljavanja.

Korisnicima će biti na raspolaganju kreditne linije kod partnerskih banka, a korisnicima koji budu uzimali kredit kod odabrane partnerske banke Kanton Sarajevo će subvecionirati kamatu u visini do 3%.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.