Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 16.04.2018.| 12:00

U Kantonu Sarajevo u 2017. potrošeno više od 173 miliona litara nafte

(Foto: Ditty_about_summer/shutterstock.com)
Ukupne energetske potrebe građana Sarajeva za 2018. su veće su za 0,3% ili 13,63 GWh u odnosu na potrošnju energije u 2017. godini, prenosi Faktor.

Prema informacijama iz "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu" koje će zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo razmatrati na jednoj od narednih sjednica, u ukupnim energetskim potrebama u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu, uvozni energenti iznose 2.881,66 GWh ili 62,19%, a domaći 1.752,15 GWh ili 37,81%.

Potrebe za električnom energijom u Kantonu Sarajevo za 2018. su 1.417,49 GWh, što je u odnosu na bruto potrošnju električne energije u 2017. više za 3,72 GWh ili 0,26%. JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo je planirala u 2018. preuzeti električnu energiju u iznosu od 1.572.646 MWh.

Ukupne potrebe za prirodnim gasom u Kantonu Sarajevo za 2018. su 126,215 miliona m3, što je u odnosu potrošnju u 2017. godini, manje za 6,97%.

Količina prirodnog gasa planirana za nabavku u 2018. iznosi 129.540.000 m3, što je u odnosu na 2017. manje za 6,95%, a u odnosu na ostvarenu nabavku u 2016. više za 1,21%.

Za realizaciju isporuka prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo planirana je nabavka u iznosu od 126.215.000 m3.

U 2017. došlo je do povećanja bruto potrošnje električne energije u odnosu na 2016. godinu, i to za 23.715 MWh ili 1,71%, dok je ukupna potrošnja prirodnog gasa iznosila 35.244.213 m3.

U Kantonu Sarajevo u 2017. ukupna potrošnja naftnih derivata je 173.358.997 litara, od čega dizel 69,07%, BMB 14,19%, kerozin 6,69%, LPG 4,77%, luel 3,9%, mazut 1,29% i MB 0,09%.

Ukupna potrošnja čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u 2017. iznosi 97.283 tona, od čega je ogrjevno drvo u iznosu 49.988 t ili 51,38%, ugalj mrki 11.954 t ili 12,29%, ugalj lignit 33.090 t ili 34,01% i ostala čvrsta goriva (drveni ugalj, drveni briketi i pelet) 2.251 t ili 2,31%, prenio je Faktor.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.