Izvor: eKapija | Petak, 29.12.2017.| 12:17
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Elektronska prijava PDV-a prvo za velike obveznike - Tokom 2018. firme u BiH moraju preći na novi način prijave poreza

(Foto: Luka Funduk/shutterstock.com)
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH obavila je sve potrebne pripreme da na početku 2018. uvede veliku promjenu u načinu na koji firme posluju s ovom institucijom, piše Faktor.

Naime, veliki porezni obveznici i to oni kod kojih je zbir ulaznog i izlaznog PDV-a u periodu od 01.08.2016. godine do 31.07.2017. godine iznosio 1,6 mil KM i više, kao i banke i društva za osiguranje bez obzira na visinu PDV-a, od januara 2018. godine će elektronskim putem podnositi prijavu za porez na dodanu vrijednost i prijavu akciza. Ostali porezni obveznici će imati zakonsku obavezu da se uključe u ovaj sistem od 1. januara 2019. godine mada mogu i ranije ukoliko to žele.

- U Službenom glasniku BiH od 01.12.2017. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Usvojenim izmjenama pravilnika, poreznim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodanu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreznog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika na e-portal. U Službenom glasniku BiH od 24.11.2017. godine objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza za period 2018-2020. godina – kazao je za Faktor portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.

Ističe da se na ovom linku mogu naći propisi, pravilnici i uputstva važna za elektronsku prijavu PDV-a. Uprava za indirektno oporezivanje će po službenoj dužnosti izvršiti registraciju velikih poreznih obveznika, tačnije odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, što je definisano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje.

- UIO će putem e-maila svim velikim poreznim obveznicima 03.01.2018. dostaviti obrazac Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga sa napomenom da su dužni popuniti prazne rubrike (podaci o poreznom obvezniku i podaci o odgovornom licu) te potpisanu i ovjerenu Izjavu dostaviti, neposredno ili poštom, Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema sjedištu poreznog obveznika, najkasnije do 12.01.2018. godine. Ukoliko neko od obveznika ne postupi na prethodno opisan način, Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije u obavezi da izvrši registraciju po službenoj dužnosti – navodi Kovačević.

(Foto: SFIO CRACHO/shutterstock.com)
Dalje pojašnjava da nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku odnosno odgovornom licu elektronskim putem na mail adresu, koja je navedena u Izjavi, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal.

- Korištenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i slično. Uprava za indirektno oporezivanje BiH sigurna je da je ovim otvoreno novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima te da će na obostrano zadovoljstvo elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu, već od poreznog perioda januar 2018. godine biti podržano od većine poreznih obveznika – kazao je Kovačević.

Obuka za firme

Pojašnjava da će UIO u saradnji sa Udruženjem ekonomista SWOT održati posebne seminare za velike porezne obveznike i to 25. januara u Tuzli, 26. januara u Sarajevu, 30. januara u Banjaluci te 2. februara u Mostaru.

- Na ovim seminarima će obveznicima biti predstavljeni svi detalji vezano za registraciju na e-portal, kao i za podnošenje elektronskih prijava za PDV i za akcizu. Također, kompetentni ljudi iz UIO odgovoriće na sva postavljena pitanja poreznih obveznika. Poslije velikih poreznih obveznika, pozivamo sve ostale obveznike, mala i srednja preduzeća, da prvo podnesu zahtjev za registraciju na e-portal, nakon čega će biti u prilici da i oni pređu na elektronsko podnošenje prijava. Posebno ističem da svi porezni obveznici u toku 2018. godine moraju preći na elektronsko podnošenje prijava, a s obzirom na pogodnosti koje se obveznicima pružaju, najbolje je da se što prije registruju za ovaj proces. Inače, UIO očekuje da od početka 2019. godine u potpunosti pređe na elektronsku komunikaciju sa poreznim obveznicima – zaključio je Kovačević.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.