Izvor: eKapija | Petak, 29.09.2017.| 11:19
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Kako da dobrovoljno uplaćujete doprinose za penziju?

(Foto: Stock-Asso/shutterstock.com)
Kada sticajem okolnosti imate prekid u radnom stažu i ne radite, a imate novca, možete sami uplaćivati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zakonom o PIO Republike Srpske osim obaveznog osiguranja po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja propisana je mogućnost dobrovoljnog osiguranja, pri čemu je definisano da pravo na to osiguranje imaju lica koja imaju prebivalište u RS i Brčko Distriktau, da imaju navršenih 15 godina i da imaju opštu zdravstvenu sposobnost. Status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju se stiče podnošenjem zahtjeva, a potom donošenjem rješenja Fonda PIO o priznavanju dobrovoljnog osiguranja.

- Mjesečna uplata se vrši prema prosječnoj bruto plati u RS u prethodnom mjesecu, tako da osnovicu predstavlja 60% prosječne bruto plate pomnoženo sa stopom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 18,5% i iznosi npr. za jul 2017. godine 147,19 KM (1.326 KM bruto plata x 60%= 795x18,5%=147,19 KM). Naravno, po izboru osiguranika, moguća je uplata i na veće iznose, a ne samo na 60% prosječne bruto plate - objasnili su za eKapiju iz Fonda PIO RS.

Najniža osnovica je 60% prosječne bruto plate, a najviža nije limitirana, pri čemu je najviša penzija, prilikom ostvarivanja prava i obračuna penzije, limitirana koeficijentom 4 i za septembar u RS iznosi 1.794,36 KM

Osnovice se usklađuju prema kretanju visine prosječne plate.

- U prošloj 2016. godini kod Fonda PIO bilo je evidentirano 945 osiguranika u dobrovoljnom osiguranju. Od navedenog broja redovnu mjesečnu uplatu doprinosa vršilo je 797. Status dobrovoljnog osiguranja prestaje na zahtjev osiguranika ili ako se doprinos ne uplati tri mjeseca uzastopno, sa datumom prestanka uplate - kažu iz Fonda PIO RS.

Dobrovoljnu uplatu doprinosa za penzije u RS vrše najviše je oni sa navršenih 40 i više godina života, dok je osiguranika od 20 do 30 godina svega nekoliko desetina. Generalno, najčešće su to osiguranici kojima je do ostvarivanja prava na penziju ostao kraći vremenski period.

- Ako se posmatra po opštinama i gradovima onda je najviše dobrovoljnih osiguranika u Banjaluci, potom Bijeljini, Prijedoru, Doboju, Trebinju, dok je u manjim opštinama dobrovoljnih osiguranika znatno manje - kažu iz Fonda PIO RS.

U FBiH se na dobrovoljno penziono osiguranje može osigurati osoba koja je navršila 15 godina života i koja ima opštu zdravstvenu sposobnost. Oni na redovnom školovanju ne mogu se prijaviti.

- Ukoliko osoba želi da se prijavi na dobrovoljno osiguranje kod FZ PIO/MIO potrebno je podnijeti zahtjev za prijem u dobrovoljno osiguranje u nadležnoj Kantonalnoj administrativnoj službi FZ PIO/MIO i dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i CIPS prijavu. Nakon podnošenja zahtjeva, prvostepeni organ FZ PIO/MIO donosi rješenje o prijemu u dobrovoljno osiguranje kod FZ PIO/MIO i isto dostavlja stranci na kućnu adresu - kažu za eKapiju iz FZ PIO MIO.

Osnovica za određivanje visine doprinosa za dobrovoljno osiguranje u FBiH je prosječna isplaćena mjesečna neto plata iz prethodne godine.

Doprinos za dobrovoljno osiguranje se utvrđuje u iznosu 24,64% od prosječne isplaćene mjesečne neto plate zaposlenika u FBiH iz prethodne godine. Tako je mjesečna uplata fiksna i za 2017. iznosi 217,08 KM mjesečno (24,64% od prosječne neto plate za 2016. koja je iznosila 881,13 KM).

T.B.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.