Izvor: Indikator | Srijeda, 16.08.2017.| 13:23
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Smanjuje se postotak loših kredita u BiH

(Foto: love work 51/shutterstock.com)
Loši krediti, koji su postali jedan od najvećih problema bankarskog sektora sa pojavom finansijske i ekonomske krize, bilježe u BiH trend smanjenja, izvještava Indikator.ba.

U prvom kvartalu ove godine, nekvalitetni krediti (Non Performing Loans – NPL), a riječ je o kreditima čija otplata kasni više od 90 dana, iznosili su 1,97 mlrd KM, odnosno 11,5%.

Za godinu dana, loši krediti su se smanjili za oko 1,7%, budući da su u prvom kvartalu 2016. godine iznosili 13,2%.

Izvor loših kredita je najvećim dijelom u vremenu prije krize kada su banke vodile liberalnu politiku u davanju kredita, ali izbijanjem finansijske i ekonomske krize, pogoršavanjem makrokonomskih prilika i teškoćama koje su nastale za pravna i fizička lica na površinu su izbili problemi sa otplatm kredita koji nisu mogli biti na vrijeme servisirani.

Prije krize 2008. godine, loši krediti bili su 3,1%, da bi se do kraja 2013. godine njihov udio gotovo upetostručio, na 15,1% krajem 2013. godine.

Osjetniji pad nekvalitetnih kredita počeo je od sredine 2015. godine, kada iz kvartala u kvartal bilježe konstantno smanjenje.

Iako su problematični krediti u bankarskom sektoru još uvijek relativno visoki, to ipak ne ugrožava stabilnost finansijskog sistema, budući da su ti krediti pokriveni regulatornim rezervisanjima.

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)
Istraživanje Evropske investicijske banke o kreditiranju u regionu CESEE za prvi kvartal 2017. pokazalo je da su NPL-ovi u BiH padali tokom posljednjih šest mjeseci uglavnom u segmentu kredita preduzećima.

Tokom narednih šest mjeseci banke u BiH očekuju svukupno povećanje NPL koeficijenta, za što će biti zaslužno povećanje korporativnih NPL brojki, dok će NPL koeficijent u maloprodajnom sektoru bilježiti pad.

Iako su ukupni kreditni standardi bili uglavnom nepromijenjeni tokom posljednjih šest mjeseci, u istraživanju se konstatuje da se oni polako olakšavaju za velike korporativne kredite, kao i za stambene i potrošačke kredite, te dugoročne kredite u domaćoj i inostranoj valuti. Kreditni uvjeti su se pooštrili za kratkoročne kredite.

Gledajući naprijed, banke u BiH očekuju široko ublažavanje kreditnih standarda, osim za kratkoročne kredite i uz očekivano pooštravanje kreditnih uvjeta za devizne kredite.

Loši krediti i dalje prijetnja za domaće banke

Prema izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH, učešće nekvalitetnih kredita kod banaka u FBiH u većinskom stranom vlasništvu iznosi 10,5%, a kod domaćih banaka čak 24,4%, zbog čega su bilansi nekih od banaka pod pritiskom, a što ima uticaj na njihov kapital i ukupne pozicije.

Prepreke rješavanju NPL-a postoje u BiH kao i u mnogim zemljama, a da bi se otklonile potrebne su strukturne reforme kao što su ojačani zakoni o stečaju, uklanjanje prekomjerne porezne destimulacije kod otpisa NPL-ova i sekundarno tržište NPL-ova.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.