Izvor: eKapija | Petak, 28.07.2017.| 09:31
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Od ideje do novca iz EU fondova - Beogradska EUTA pomaže u pripremi projekata i pronalaženju partnera, obuke organizuju i u regionu

Ilustracija (Foto: aerogondo2/shutterstock.com)
Treneri Evropske trening akademije u Beogradu (EUTA) donjeli su u Srbiju, u saradnji sa evropskim partnerima, više od 15 mil EUR u posljednjih 10 godina. Ova mreža stručnjaka za oblast EU fondova, svojom ekspertizom pomaže organizacijama i pojedincima da unaprijede kvalitet prijedloga projekata i uvećaju šanse za finansiranje, a u razgovoru za eKapiju kažu da im je cilj da prenesu praktična znanja i vještine stečene prilikom pripreme, pisanja i sprovođenja projekata, a ne informacije koje klijenti mogu sami da pronađu na internetu.

- Naš pristup je takav da polaznici, osim same tehnike pisanja projekta i traženja partnera, ovladaju filozofijom pisanja prijedloga projekata koja je univerzalna i može da se primijeni na bilo koji donatorski program, a ne samo na EU fondove. Stoga učimo naše polaznike kako da razmišljaju i koju strategiju da primijene kako bi najefikasnije, a u skladu sa svojom ekspertizom i prethodnim iskustvom, došli do novca za realizaciju projektnih ideja - objašnjava Ratko Bojović, izvršni direktor Evropske trening akademije.

On navodi da se treninzi baziraju, prije svega, na ličnom iskustvu predavača u pisanju i upravljanju EU projektima, a dodaje i da ovi eksperti takođe imaju iskustva kao zvanični evaluatori Evropske komisije. Koncept obuke zasnovan je na kombinaciji teorije, praktičnih radionica i konkretnih primjera iz prakse. Tokom samih treninga radi se na konkretnim konkursima, aplikacionim formularima i kriterijumima za evaluaciju, a uglavnom su fokusirani na najveći EU program za istraživanje i inovacije Horizon 2020, jer u toj oblasti imaju i najviše iskustva.

- Od 2010. do danas naše treninge je prošlo više od 4.500 učesnika iz Srbije, regiona i Evrope, a slične obuke organizujemo u glavnim centrima u regionu: Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Banjaluci, ali i u Briselu. Najveći broj naših učesnika visoko je ocijenio kvalitet održanih treninga - ponosno ističe sagovornik eKapije.

Osim edukacije klijenata, EUTA pruža i direktnu pomoć u pisanju i sprovođenju projekata.

- Pomažemo u svim fazama realizacije projekta, od sastavljanja ugovora, organizacije projektnih aktivnosti, komunikacije sa partnerima do administracije projekata, odnosno pisanja tehničkih i finansijskih izveštaja. Kao partner na projektima našom ekspertizom doprinosimo uspješnom vođenju projekta, jačanju uticaja, širenju informacija i vidljivosti projekta i obezbijeđujemo održivost projekta kroz obuke partnerskih organizacija na projektu - objašnjavaju iz EUTA i dodaju da pišu projekte iz oblasti tehničkih nauka i zdravstva, a projekti na kojima učestvuju kao partnerska organizacija uglavnom su u vezi za poljoprivredom.

(Foto: Pressmaster/shutterstock.com)
Do kraja 2017. prvi konkursi za IPARD program

Kada je riječ o interesovanju kompanija i organizacija iz Srbije za pisanje projekata kojima bi aplicirali za sredstva iz EU fondova, Ratko Bojović kaže da su do sada najviše mogućnosti za finansiranje projekata imale akademske institucije, državna uprava i nevladin sektor, a u posljednjih nekoliko godina i privreda ima veće mogućnosti za učešće na projektima. Naime, kreirani su novi finansijski instrumenti za privredu, posebno za inovativne firme, i to kako u EU (Horizon 2020 SME Instrument), tako i u Srbiji (Fond za inovacionu djelatnost).

- U skladu sa ovim je i interesovanje za učešće na našim treninzima za pisanje projekata - najveći broj učesnika je iz akademskog sektora: fakulteti, univerziteti, instituti, inovacioni centri, zatim državne institucije i privreda - navodi Bojović i pojašnjava da se broj poziva za prijedloge projekata i njihovo vrijeme raspisivanja razlikuju u zavisnosti od izvora finansiranja.

Najveće evropsko finansiranje dostupno je za program Horizon 2020 (više od 75 mlrd EUR za period od 2014. do 2020. godine) koji pruža mogućnosti finansiranja projekta za svaki sektor i vrstu organizacije. Trenutno je u okviru ovog programa otvoreno 120 konkursa koji se mogu naći na Participant portalu.

- Takođe, otvorena su dva konkursa za lokalnu samoupravu - bratimljenje i mreže gradova, iz programa Europe for Citizens. U avgustu se očekuje raspisivanje većeg broj konkursa iz najvećeg EU programa za obrazovanje Erasmus Plus.

Sudeći po prioritetima finansiranja iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć za Srbiju (IPA II) za period 2014-2020, iz EUTA procijenjuju da će glavne oblasti u koje će se ulagati novac iz ovog fonda biti ekologija, energetika i poljoprivreda. Ukoliko Uprava za agrarna plaćanja dobije akreditaciju u avgustu ove godine, do kraja 2017. se mogu očekivati prvi konkursi za IPARD program.

Italijanski kuvari u školama u Srbiji

EUTA je učestvovala kao partner u implementaciji tri EU projekta, od kojih su dva već realizovana - Tempus CaSA u oblasti obrazovanja, gdje je koordinator projekta bio Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, a ukupan budžet 895.225 EUR, i FP7 COMPETE, istraživački projekat iz oblasti poljoprivrede sa budžetom od 2,4 mil EUR.

- Trenutno učestvujemo na projektu Strength2Food iz oblasti poljoprivrede i ishrane, koji se finansira iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Koordinator je University of Newcastle-upon-Tyne, a projekat vrijedan 6,9 mil EUR traje od 2016. do kraja februara 2021. godine i okuplja 30 partnera iz cijelog svijeta. U Srbiji su pored EUTA partneri Ministarstvo prosvete, Ekonomski fakultet u Beogradu, opština Arilje i TopClass agencija - objašnjava Bojović.

Cilj projekta koji su pisali Univerzitet Njukastl i EUTA jeste unapređenje efikasnosti evropskog sistema kvaliteta hrane, sistema javnih nabavki i jačanje održivosti prehrambenih lanaca snabdijevanja.

(Foto: Edhar/shutterstock.com)
- U Srbiji će naš projekat pomoći da se unaprijedi kvalitet ishrane djece u osnovnim školama, i to kroz direktnu saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima. S jedne strane, pomoći ćemo školama koje same pripremaju hranu u svojim kuhinjama da unaprijede postojeće menije kako bi služili obroke koji imaju veću nutritivnu vrijednost, a zatim da rade na pripremi kvalitetnih obroka, i to u saradnji sa glavnim kuvarom i nutricionistima Barilla akademije. Obezbijedićemo školama i edukativne i promotivne materijale usmjerene na djecu, roditelje, nastavnike i kuvare, kako bi se postavili standardi u ishrani - navodi sagovornik eKapije.

EUTA će takođe raditi i na unapređenju sistema javnih nabavki, kako bi škole kupovale i kvalitetniju, a ne najjeftiniju hranu. Pomagaće školskoj upravi da pripremi tendersku dokumentaciju, ali i poljoprivrednim proizvođačima kako bi odgovorili kvalitetom i kvantitetom na potrebe škola, kao i drugih javnih institucija na lokalu. Takođe, pružiće im pomoć da se organizuju u zadruge kako bi dali zajedničku ponudu školama.

- Naš tim doprinosi uspješnom vođenju projekta i obezbijeđuje njegovu održivost kroz obuke partnera na projektu. Takođe, našom ekspertizom iz oblasti ruralnog razvoja i kooperative doprinosimo da se usklade potrebe škola sa ponudom poljoprivrednih proizvođača.

EUTA je do sada u okviru ovog projekta prikupila i analizirala tendersku dokumentaciju za više od 350 osnovnih škola.

Novi treninzi od septembra

Od septembra ove godine EUTA planira uvođenje novih treninga za pisanje projekata za Erasmus Plus program, posebno fokusiran na potrebe osnovnog školstva, kao i treninge za pisanje Marie Skłodowska-Curie projekata, namijenjenih akademskim institucijama i istraživačima.

- Takođe, nastavljamo sa našim treninzima za pisanje Horizon 2020 projekata u Beogradu (6-14. oktobra), Zagrebu (21-22. septembra) i Ljubljani (10. oktobra) i treningom EU projekti od A do Z u Privrednoj komori Srbije (25-29. septembra), koji je namijenjen prije svega pojedincima koji žele da ovladaju vještinama u pisanju IPA projekata i pripremi tenderske dokumentacije za EU projekte po PRAG procedurama. Početkom septembra ćemo postaviti novi alat za traženje partnera na našem sajtu koji će pomoći našim klijentima, učesnicima treninga, ali i drugim organizacijama da se umrežavaju i sarađuju na EU projektima sa organizacijama iz cijelog regiona - najavljuje Ratko Bojović.

Ukoliko Agencija za agrarna plaćanja dobije akreditaciju u avgustu, otvoriće se prvi konkursi za IPARD program do kraja 2017. i EUTA će pružati uslugu pomoći u pisanju biznis planova i pripremi neophodne dokumentacije za poljoprivrednike i prehrambenu industriju.

Marko Andrejić

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.